Naam van het project: Duurzaam groen

Initiatiefnemer: Eric-Jan Tuininga

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Met een klein team van betrokken bewoners is een wijk met bijna 500 drive-In koopwoningen (uit 1971) energiebewust gemaakt. Het resultaat was dat de wijk het Klimaatstraatfeest 2009 won, bijna 15% van de woningen enkele labelsprongen maakte en 30% van alle bewoners de door ons aanbevolen maatregelen namen (zie bijlage 1) Vanaf 2012 loopt een tweede fase met een plan om de duurzame kwaliteit van onze woonomgeving centraal te zetten.

2. Context

Dit burgerinitiatief is gestart eind 2007 met een voorstel aan de gemeente voor een wijk project. Dankzij een subsidie van de provincie heeft het projectteam een studie naar een voorbeeldwoning laten uitvoeren door Ingenieursbureau DHV.

Deze gedetailleerde studie is gepresenteerd op een bewonersvergadering en uitgewerkt tot een handzaam model “De Ladder van Cramer en dit is op een klimaatmanifestatie aangeboden aan de minister. Met behulp van de Ladder van Cramer kan iedere bewoner voor de huidige woning het energielabel bepalen, en nagaan welke extra maatregelen het meest bijdragen aan het verder duurzaam maken van de woning, hoeveel energiewinst ze opleveren en hoeveel je ermee bespaart. (zie bijlage 4).

Het projectteam regelde aanbiedingen van isolatie maatregelen waarbij 30% van de bewoners daadwerkelijk investeringen deden. Door deel te nemen aan het Klimaatstraatfeest heeft de helft van de bewoners met elkaar ervaringen uitgewisseld (onder meer per plein een zgn ’stookwijzer’). In het jaarverslag van “MeermetMinder” 2009 wordt dit project aangemerkt als succesvol voorbeeld voor alle wijken met bestaande particuliere woningbouw.

Dankzij het behalen van een Provinciale prijs heeft het zwembad van de wijk 6 zonnepanelen aan kunnen schaffen waardoor het werk van het e-team ook weer extra andacht heeft gekregen in de wijk. Eind 2010 hebben wij door een professioneel bureau een bewoners enquête laten uitvoeren met response van 40%. Vanaf 2011 is het projectteam gaan samenwerken in het landelijk project “Energiesprong’ door met een coalitie van bedrijven, makelaar, gemeente en bank een nieuwe fase van energie-plannen te ontwikkelen. Het Amersfoortse project ‘033’ was daarbij een grote steun. Begin 2013 is op een bewonersvergadering deze aanpak toegelicht (zie filmverslag) met als nieuwe doelstelling is 20% van de huizen twee labelsprongen omhoog te brengen en pogen duurzame kwaliteit te verbreden voorbij energie maatregelen.

3. Organisatiestructuur

Een Energieteam dat functioneert binnen de Groenstichting Rozendaal in Leusden; formele status is dat van een bewoners initiatief met instemming van het Algemene Bestuur van deze stichting.

4. Financiering

De eerste fase 2008-2010 is gefinancierd uit de subsidie die de Provincie eind 2007 toekende van € 25.000. De tweede fase is geheel zonder uitgaven gedaan.

5. Professionaliteit

De wijk heeft een hoog opleidingsniveau en het projectteam bestaat voor de helft uit gepensioneerde academici en de helft uit jongeren met hogere beroepen. Met name de technische kennis is goed vertegenwoordigd.

6. Aantrekkingskracht

Hoewel de primaire doelgroep de eigen bewoners zijn willen we ook de andere wijken en de regio inspireren om soortgelijke projecten op te zetten. Dat is redelijk gelukt: zo kregen wij aandacht van de Nationale Denktank, een dubbele pagina in de ENERGIEBESPARINGS-SPECIAL van het blad EIGEN HUIS, beiden in 2009 (bijlage 2). Het winnen van het Nationale Klimaatstraatfeest in 2009 heeft ons regionaal veel pers opgeleverd. Mensen uit het projectteam wonnen de gemeentelijke Milieuprijs in resp. 2008 en 2009.

Met de eerdergenoemde film “Duurzame Wijk” (op YouTube) willen wij bredere aandacht trekken. In een eerdere fase hebbende e-teams uit andere wijken geholpen met onze leerpunten (bijlage 3).

7. Exploitatie

Kosten € 25.000 aan subsidie voor studie naar energie maatregelen van voorbeeld woning en afsluitende bewoners enquête.

8. Regio

In de eerste plaats onze eigen wijk, maar ook andere wijken in.

9. Energiebron en techniek

Onze eigen inzet!

10. Kennis delen

De opgedane kennis en leerervaringen worden gedeeld met andere initiatieven, zoals COOL-Leusden, DE_Leusden en via de gemeente E-team met andere wijken. Via 033 zijn we aangesloten op het Amersfoortse netwerk. Met het initiatief Duurzame Wijk proberen wij in contact te komen met andere bestaande wijken die soortgelijke plannen hebben. De YouTube film is daarbij het beste instrument. In het netwerk van Energiesprong (SEV) proberen wij contact te onderhouden met andere initiatieven

11. Overtuig de jury

In Nederland zijn meer dan 2 miljoen huizen in wijken waar identieke woningen staan. Onze benadering is simpel en makkelijk overdraagbaar:

  • - start een bewoners team met gemotiveerde mensen
  • - reken een voorbeeldhuis helemaal door
  • - maak een simpele ‘Ladder van Cramer’ voor de relatie tussen
  • maatregelen, kosten, en duurzaamheidswinst.
  • - probeer de locale bouw- en installatiebranche erbij te betrekken
  • - presenteer dit op een inspirerende bewonersavond
  • - maak een film en een website.
  • - neem contact op met andere wijken en deel ervaringen (bijlage 3)
  • - ga naar de volgende fase: verbreed duurzame kwaliteit voorbij energie maatregelen

12. Beeldmateriaal

artikel Eigen Huis

Duurzaam Groen Bereikte resultaten