Bij het beoordelen van de inzendingen houdt de Jury rekening met de aard en omvang van het project en worden de inzendingen aan de onderstaande criteria gewogen:

 • Het initiatief is gerealiseerd*
 • Kwaliteit organisatie
 • Kwaliteit van de financiering
 • Impact/milieurendement
 • Originaliteit/uniciteit
 • Diversiteit van bronnen/middelen
 • Omvang van het project
 • Reproduceerbaarheid van het project
 • Opschaalbaarheid
 • Uitvoering
 • Toekomstbestendigheid

*Nb. onder ‘gerealiseerd’ verstaan we:  rechtspersoon is opgericht of er is een actie afgerond om samen  energieopwekapparatuur in te kopen of er wordt reeds samen lokaal  duurzame energie opgewekt en/of bespaard. Is dit nog niet het geval? Dan komt jouw idee (voor een energie initiatief) in aanmerking voor de Mooiste Idee Award.

Er gelden aanvullende of afwijkende criteria voor Mooiste Idee Award, Mooiste Coöperatie Award en Mooiste Onderzoek Award.

Mooiste Idee Award

Om kans te maken op het Mooiste Idee Award hoeft niet aan het eerste criterium voldaan te worden. Het gaat om het idee en dat hoeft nog te zijn uitgevoerd.

Mooiste Coöperatie Award

Voor de Mooiste Coöperatie Award worden naast de bovenstaande criteria ook de 7 coöperatieve principes meegewogen in de toekenning van de Mooiste Coöperatie Award:

 • Vrijwillig en open lidmaatschap
 • Democratische controle door de leden
 • Economische participatie door de leden
 • Autonomie en onafhankelijkheid
 • Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 • Coöperatie tussen coöperaties
 • Aandacht voor de gemeenschap

Mooiste Onderzoek Award

Bij de jurering voor de Mooiste Onderzoek Award worden inzendingen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Kwaliteit (denk aan gebruik van verschillende bronnen, data verzameling, methode, analyse, verantwoording)
 • Impact (bekendheid, hoe vaak het gelezen/gepubliceerd/overgenomen/geciteerd is en door wie)
 • Bruikbaarheid/toepasbaarheid
 • Open source/beschikbaarheid
 • Originaliteit