Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 50ste inzending P-NUTS Awards 2015: “ECOREACH – ecological research in architecture”
Website: http://www.ecoreach.nl(onlinevanafapril)
Naam inzender: Max Drath
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

Duurzaam, ecologisch gezond en energiezuinig renoveren als zelf-klus-renovatie. Hoeveel je zelf doet beslis je zelf maar het kan van niets tot alles.

Iedere bewoner gaat ooit zijn woning renoveren. De meeste mensen renoveren hun woning zelf of deels zelf en laten sommige onderdelen uitvoeren door een vakman. Als je dan toch renoveert, dan kun je ook gelijk je woning isoleren en hoe fijn zal het zijn als er ook nog een mogelijkheid is het onder begeleiding helemaal zelf te doen.

Samen met ECOREACH wordt je begeleid van een architect om het van binnen te isoleren en je gaat het afwerken met leem of kalkpleister om je leefklimaat te verbeteren. Het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen levert een beter leefklimaat op door de goede vocht- en warmteregulering. Ze vormen een zeer goed alternatief voor de conventionele materialen en zijn vooral zeer geschikt voor zelfbouw. Dit met name omdat deze materialen zonder kans op irritatie van huid en luchtwegen verwerkt kunnen worden. Milieubewust, energiebesparend maar duurzaam en vooral gezond…

Het concept, het idee is om samen in workshops op locatie te begeleiden bij de renovatie. Nodig al je vrienden en kennissen uit om in contact te komen met natuurlijk bouwmaterialen en zij ontvangen kennis tegen een dag klussen. Het architect geeft aanleiding aan het begin van de werkdag en aan het begin van een volgende workshop-dag gaat hij het gedane werk goedkeuren. Dit gebeurt bij alle werkstappen en door de begeleiding van de architect neem ik de verantwoordelijkheid over van de verrichten werkzaamheden. Zo kan iedereen besluiten aan hand van zijn bouwbudget hoe ver hij werkzaamheden zelf wil doen om de eigen woning zo duurzaam, ecologisch en vooral gezond te renoveren.

Mijn eigen doel is door ecologisch en duurzaam renoveren te streven naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal beschikbare en duurzame grondstoffen n door de bouwmaterialen te beoordelen op hun levenscyclus, staat het milieu centraal. Het is niet van belang dat een opdrachtgever precies hetzelfde doel heeft als ik omdat ieder doel een bijdraag levert voor het milieu. Dus het kan ook puur een financieel doel zijn zoals waardestijging van zijn woning, een verlaging van zijn energiekosten of een verbetering van zijn binnenklimaat.

Context en/of korte geschiedenis:

Tijdens een postgraduate academic master’s degree in architectuur en milieu begon de omschakeling van mijn klein bouwkundig architectenbureau.

Het streven een mogelijkheid te vinden om zo laagdrempelig renovatie-concept te vinden waarmee iedereen aan de slag kan om duurzaam, ecologisch en energiezuinig te renoveren. Ook was tijdens de ontwikkeling voor mij van belang dat er geen streven moet zijn dat iedereen het hoogste niveau van energieneutraal moet halen. Vele kleine stappen maken een grote stap. Duurzaamheid in de gebouwde omgeving vraagt erom de architectenrol weer terug te brengen naar een begeleider van het hele bouwproces (bouwmeester) De rol van het opdrachtgever moet ook veranderen, omdat die architect niet meer perse voor hem werkt maar met hem werkt. Duurzaam werken is samenwerken i.p.v. voor iemand werken. Dus transparant en eerlijk samenwerken, kennis delen, begeleid worden met een klein of groot bouwbudget.
Uiteindelijk heeft zeker mijn Duitse achtergrond mij bewogen om mijn idee verder te ontwikkelen omdat zelfbouw in Nederland meestal wordt opgevat als het huis samen met een architect te ontwerpen maar dan toch te laten bouwen door een aannemer. In Duitsland betekend zelfbouw letterlijk zelf bouwen. Samen met de architect wordt de buitenschil en de indeling ontwikkeld of een stappenplan voor een renovatie gemaakt, en dan wordt samen gekeken hoe en wat mogelijk is om onder begeleiding zelf te doen. Alle werkzaamheden worden begeleid door de architect zodat hij de verantwoordelijkheid voor de verrichten werkzaamheden kan nemen.

Organisatievorm:

ECOREACH is een architectenbureau met als organisatievorm een eenmanszaak, met het plan om te groeien naar een coöperatie voor duurzaam en ecologisch bouwen en renoveren. Een coöperatief netwerk van ondernemers op het gebied van duurzaam renoveren & bouwen, een platform om kennis te delen en elkaar te versterken om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen… DER BAURAUM.

Financiering:

ECOREACH financiert zich zelf door eigen opdrachten en werkt op dit moment zonder subsidie. Mijn opdrachten zijn door mij uitgebreid kennispakket heel verschillend en volgen toch alle het pad van duurzaam en ecologisch renoveren/ verbouwen. Elk onderzoek, advies of opdracht financiert mijn hoofdidee: het ecologische renoveren in zelf-klus-bouw.

Professionaliteit:

ECOREACH heeft geen mensen in dienst maar een heel uitgebreid kennispakket in huis en een uitgebreid netwerk om kennis te delen en samen te werken.

Ingenieursstudie bouwkunde, bouwfysica en stedenbouwkunde – HAW Hamburg
Master’s degree postgraduate academic in “Architektur und Umwelt – Universiteit Wismar
Energieadviseur woningen en utiliteit
Level-1-thermograaf.

Aantrekkingskracht:

Ik geef elke week een spreekuur “duurzaam en ecologisch renoveren” in het Groen Gemaal in het Saphartipark in Amsterdam Zuid. De spreekuur is kosteloos en het groen gemaal is tegelijkertijd het pilot-project voor duurzaam en ecologisch renoveren in zelf-klus-bouw. Hier kan altijd een afspraak gemaakt worden met mij om het te bekijken.

In het Groen Gemaal is een wekelijkse energiespreekuur van het WSWonen Zuid i.s.w. met het Wijkcentrum de Pijp. Als de medewerker van WSWonen bouwkundige of installatietechnische vragen kan niet beantwoorden worden de bewoners uitgenodigd om naar mijn spreekuur te komen.
Ik werk mee met NEWNRG aan expert-sessies voor uitgebreid brainstorming met mensen aan de keukentafel.

Door een werkverbinding met WSWonen Zuid en Wijkcentrum de Pijp kan ik mijn idee in aanmerking brengen bij woningbouwcoöperaties. Hier ben ik in voorbereiding om een voorbeeldwoning te kunnen realiseren in een huurcomplex.

Exploitatie:

Het is niet eenvoudig om precies een algemeen geldig prijs te geven omdat het afhankelijk is van heel veel factoren en maatregelen die gekozen worden.

Het pilotproject Groen Gemaal is 2014 volledig geïsoleerd, begane grond vloerisolatie, muurisolatie en zoldervloerisolatie. Ook zijn binnen nieuwe HR++glas kozijnen geplaatst die samen met de oude enkelglas buitenkozijnen nu een triple-glas constructie vormen met een luchtruimte ertussen. Ook is een compleet nieuw verwarmingssyteem toegepast met infraroodverwarming op stroom. Dit project heeft rond €25.000 gekost inclusief architectenkosten voor begeleiding. Alle materialen zijn ecologisch en in meerdere leembouw en isolatieworkshops uitgevoerd met vrijwilligers van het Groen Gemaal en geïnteresseerden uit Amsterdam. Het bereikte Rc waarde van de muren ligt bij 2,3.

2015 is de eerste woningrenovatie uitgevoerd in januari. Met toepassing van 10 cm houtvezelisoaltie en afgewerkt met leem. Om koudebruggen te voorkomen aan de gemeenschappelijke muren zijn deze met 4cm geïsoleerd en ook afgewerkt met leem. Totale kosten zelf-klus-renovatie ongeveer €5000 en verhoging van het Rc waarde van 0,5 naar 2,7.

Regio:

Op dit moment is mijn werkgebied Amsterdam maar is het concept overal toepasbaar en een opdracht in ontwikkeling is een opdracht voor een vrijstaand huis in de regio Rotterdam.

Energiebron en techniek:

Ecologisch renoveren streeft naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal beschikbare en duurzame grondstoffen, en door de bouwmaterialen te beoordelen op hun hele levenscyclus, staat het milieu centraal.

De techniek is de kennis van de eigenschappen en de verwerking van ecologische bouwmaterialen en duurzame huistechniek.

Voorbeeld voor materialen:
– Houtvezelplaat – vochtregulerend
– Leem – vocht- en warmteregulerend en trekt straling en schadelijke stoffen uit de lucht
– Schapenwol (isolatie) – kan gebruikt worden om b.v. formaldehyde uit de lucht te trekken

Voorbeeld voor installaties:
-Vacuüm boiler – minder dan 1% warmteverlies uit het warm-water boilervat
-Infraroodverwarming – duurzame verwarming, 100% stralingswarmte met laag stroomverbruik

Maar elk woning vraagt om een eigen opzet maar kan altijd 100% gezond door ecologische bouwmaterialen.

Kennisdelen:

Kennis delen is een belangrijk onderdeel in mijn concept. Iedereen mag kosteloos kennis afhalen over duurzaam en ecologisch renoveren. Raak je interesseert maat gaat je niet verder met ECOREACH dan heb ik tenminste een bijdraag geleverd voor een duurzame voetafdruk. Ga je verder met mij ontvang jij en je deelnemers van de workshops nog meer kennis en wij maken samen de voetafdruk nog veel groter.

Overtuig de jury:

Waroom zal ik mijn concept in aanmerking komen voor een award? Ik zie mijn concept als een klein bijdraag aan een heel grote stap die wij moeten maken voor een duurzame toekomst. Zonder ons gebouwde omgeving energiezuiniger te maken halen wij nooit de 100% duurzame energie. Ik waardeer alle duurzame initiatieven in Nederland in het streven naar energieneutraal, nul-op-de-meter of hoe dan ook concept, maar bewust heb ik gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Ik wil iedereen een mogelijkheid geven om een deelnemer te worden aan de energietransitie naar 100% duurzaam. In Duitsland hebben zeggen wij “ vele koeien maken ook mest”. Maar de oplossing kan toch ook niet zijn dat wij af willen van fossiele brandstoffen voor energie maar dan beginnen meer bouwmaterialen te gebruiken die uit aardolie zijn gemaakt. Duurzaamheid vereist een oog te hebben op de volgende generaties en duurzaam bouwen dan vooral gezond zijn, dus ecologisch.