Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 39ste inzending P-NUTS Awards 2015: “BAS (Beneficial to All Stakeholders) | Weg naar Nul”
Website: http://www.basnederland.nl
Naam inzender: Steyn Hoogakker
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Doel is uitvoeren van de energie transitie en mensen onafhankelijk maken van fossiele energie. Dit doen we door afnemers van energie zonder inspanning en met minimale financiële consequenties de mogelijkheid te geven eigenaar te worden van de eigen energiehuishouding.

We werken samen met lokale stakeholders en zorgen dat zoveel mogelijk met eigen mensen in en van de buurt opgepakt wordt. We faciliteren de mogelijkheid voor lokale organisatieverbanden om duurzame energievoorziening te administreren en uit te voeren.

Door te besparen op het energiegebruik, het zelf opwekken en mogelijke participatie in zonneweides of een windmolen worden onze klanten direct of na verloop van tijd eigenaar van hun eigen energie voorziening. Met of zonder direct beschikbaar eigen geld kan iedere betrokkene de Weg naar Nul euro energiekosten bewandelen.

De weg naar energieonafhankelijkheid noemen we ‘de Weg naar Nul’. De Weg naar Nul is een geautomatiseerde manier om eigenaar te worden van je eigen energievoorziening. Na het omzetten van je energiekosten in investeringen ben je volledig duurzaam, CO2 neutraal en groen.

Context en/of korte geschiedenis:

BAS is twee jaar geleden opgericht uit frustratie over de blijvende impasse en de noodzaak voor innovatieve oplossingen voor het energievraagstuk. De Weg naar Nul geeft mensen en bedrijven zelf, op een eenvoudige en inzichtelijke manier de mogelijkheid hier iets aan te doen op een financieel aantrekkelijke manier.

BAS is energieleverancier die niets verdiend aan energie en wél aan verduurzaming van haar klanten. BAS is erop gericht om initiatieven te ondersteunen met alles wat nodig is om duurzame doelstellingen te behalen. Door- en vanwege dit verdienmodel is het incentive voor BAS om zo min mogelijke niet duurzame energie te verkopen en zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame energiehuishouding.

Organisatievorm:

BAS is een BV met een kantoor in Rotterdam. Door middel van 5 gedreven Franchise Ondernemingen (Amsterdam, Deventer, Rotterdam, Utrecht) met elk hun expertise, zorgen zij voor een innovatieve marktbenadering. Hier vinden dan ook geregeld kruisbestuivingen plaats met andere (duurzaam) gerelateerde thema’s.

Financiering:

BAS opereert financieel onafhankelijk op basis van een eigen klantenkring en investeerders – BAS is zelf vrij van subsidies en is onafhankelijk in haar keuze van leveranciers.

Wel houden we in onze projecten rekening met mogelijkheden tot externe financiering en mogelijkheden tot subsidie voor de klanten en partners. Met externe fondsen kan de Weg naar Nul worden versneld waardoor duurzaamheid sneller bereikt wordt.

Professionaliteit:

BAS heeft 11 FTE in dienst, heeft diverse ambassadeurs en vrienden betrokken naast haar 5 franchise partners. BAS heeft een eigen leveringsvergunning van de ACM en bedient ongeveer 400 klanten met in totaal bijna 5.000 gebouwen.

Door een leveringsvergunning zijn wij in staat alle vormen van energie te leveren: van Nederlandse Wind tot grijze stroom. Omdat zelf beschikking centraal staat, maakt de klant de keuze. BAS hanteert tevens een scherpe terugleververgoeding (van 100% van het heenlevertarief), waardoor het aantrekkelijk is zelf energie te produceren.

BAS levert energie zonder daaraan geld te verdienen en zal slechts een marge verdienen gedurende het Weg naar Nul traject. Zo heeft zowel BAS als de partner/klant baat bij een zo laag mogelijk verbruik van energie!

Aantrekkingskracht:

Bekendheid geschiedt met name door een netwerk van bestaande, enthousiaste klanten, ambassadeurs en partners. Zij merken onze betrokkenheid en deskundigheid op en maken op deze manier positieve reclame.

In een nieuw initiatief worden werknemers van klanten betrokken bij de duurzame doelstellingen van de samenwerking tussen de klant en BAS. Zo gaan we volgende maand aan de slag om alle werknemers van stichting Zienn te voorzien van een energiescan en WNN advies. Dit model is door BAS ontwikkeld om in organisaties cohesie te bereiken door gezamenlijk een duurzame doelstelling na te streven. Fijn om zo samen een verschil te kunnen maken.

Exploitatie:

Voor projecten werken wij met externe financiering. Deze behoefte loopt uiteen per project of gebouw. In de eerste fase van ieder Weg naar Nul traject wordt een meeting gedaan op basis waarvan de te behalen doelstellingen bekend worden. Deze doelstellingen kunnen door BAS in euro’s en CO2 reductie weergegeven worden. Op basis van deze “startmeeting” en bij behorende rapport is voor de klant inzichtelijk wat de financiële behoefte is en zal BAS financiering regelen. Zo heeft stichting Zienn in twee jaar tijd 28% kunnen besparen op hun elektra (445.000 kWh) en gasverbruik (126.000 m3), met een totale CO2 reductie van 430.000kg.

Veel projecten behoeven echter geen externe financiering doordat de WNN is gekoppeld aan het energiebudget waarmee de WNN zichzelf financiert vanuit de bestaande cashflow.

Regio:

BAS is landelijk actief, met een divers klantenbestand waaronder: Gemeenten Molenwaard, Hollands Kroon, Provincie Utrecht, Stichting Zienn en Fruitteler Landrust.

Energiebron en techniek:

Elke situatie verschilt en wordt zodanig ook benaderd. Door een diverse groep aan leveranciers met verschillende technische oplossingen is het voor elke situatie mogelijk een gedegen WNN samen te stellen na het uitvoeren van een scan – van (standaard) monitoring, gedragsverandering, aanpassen van verlichting en isolatie, opwek door PV of aardwarmte tot ‘zon- en winddelen’.

BAS heeft met haar automatisering, ervaringen en inzichten inmiddels de mogelijkheid om de meest optimale manier om volledig duurzaam te worden voor te stellen aan haar klanten. BAS gaat daarin zelfs zover dat zij een prestatie contract aangaat waarbij de uitkomst van de belofte gegarandeerd wordt.

Kennisdelen:

BAS houdt geregeld sessies met verschillende stakeholders om nieuwe (on)mogelijkheden te bespreken. Onlangs is de BAS Foundation opgericht, waarbij onderzoek en het deelbaar maken van kennis centraal staat.

Door het acteren binnen en tussen netwerken blijft BAS een lerende organisatie pur sang. We proberen ons product op elke keer weer te optimaliseren en de nieuwste ontwikkelingen daarin mee te nemen door de markt scherp in de gaten te houden.

BAS streeft ernaar haar eigen concurrenten te faciliteren en te bedienen. De overweging is dat de markt sneller bediend kan worden door meer partijen de gelegenheid te bieden van de ervaringen en mogelijkheden van BAS gebruik te maken.

Overtuig de jury:

BAS heeft een product ontwikkeld dat innovatief is door zijn flexibiliteit en grote mate van schaalbaarheid. Een mooi netwerk van enthousiaste klanten en partners maakt dat onze rol als verbinder van- en tussen verschillende stakeholders sterk groeiende is. De Weg naar Nul zorgt ervoor dat iedereen profiteert: onze klant, van particulier tot bedrijf tot gemeente, (toe)leveranciers en ons milieu.

De Weg naar Nul is de beste manier waarmee energie afnemers duurzaam kunnen worden op een manier die geld, CO2, inspanning en tijd bespaart. BAS geeft volledige inzage en openheid in het traject om deze doelstellingen te bereiken en gaat zelfs zover dit te garanderen.