Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 38ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Nul op de Meter”
Website: http://www.nulopdemeter.eu/enhttp://www.ekwadraat.com/nul-op-de-meter/
Naam inzender: Marjan de Vries
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Voor bewoners levert dit concept lagere woonlasten op, een hoger comfort en in de toekomst een leefbaardere omgeving. Er wordt een forse besparing gerealiseerd op de CO2 uitstoot door het (gedeeltelijk) verdwijnen van fossiele energiebronnen. Bovendien spint de lokale economie garen bij dit concept: per 100 woningen wordt een extra omzet van 1,5 miljoen euro gerealiseerd.

Context en/of korte geschiedenis:

Het concept nul op de meter is een initiatief vanuit Ekwadraat. Ekwadraat is een advies- en ingenieursbedrijf op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zijn er vijf partners betrokken bij dit concept: Degen & Leideritz, Sidekick industries, Watch-e, Legal Today en Trineco.

Een bewoner uit de wijk kan via een lokale stichting ‘Nul op de Meter’ goedkope financiering regelen om energiebesparende maatregelen te realiseren. Om deze lokale stichting op te richten is funding nodig. Hier kan een gemeente of lokale investeerder in voorzien. Met deze funding kan de structuur van de stichting worden opgericht, kan de stichting een marketing toolkit en een energie applicatie aanschaffen en energiecoördinatoren opleiden. Ekwadraat en Trineco ondersteunen hierin.

De energiecoördinatoren kunnen ambassadeurs zijn uit de lokale gemeenschap. Deze energiecoördinatoren gaan dan aan de slag en inventariseren in het dorp of wijk bij bewoners thuis waar energiebesparende kansen zijn. Deze vertalen de energiecoördinatoren dan in een persoonlijke wensenlijst die via de stichting wordt gekoppeld aan een lokaal netwerk van gecertificeerde aannemers en installateurs. Deze realiseren vervolgens de maatregelen en betalen per ontvangen opdracht vanuit de stichting een klein percentage aan de stichting. Hiermee kan de stichting haar funding terugbetalen aan de gemeente of lokale investeerder. Zodra de funding is terugbetaald wordt dit geld geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid bevorderen.

Organisatievorm:

Nul op de Meter is een concept/product van Ekwadraat. De partners hebben allen een aandeel in dit concept wat vastgelegd is in een samenwerkingsovereenkomst.

Financiering:

Om deze lokale stichting op te richten is funding nodig. Hier kan een gemeente of lokale investeerder in voorzien. Met deze funding kan de structuur van de stichting worden opgericht.

De lokale aannemers en installateurs betalen per ontvangen opdracht vanuit de stichting een klein percentage aan de stichting. Hiermee kan de stichting haar funding terugbetalen aan de gemeente of lokale investeerder. Zodra de funding is terugbetaald wordt dit geld geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid bevorderen.

In de applicatie die gebruikt wordt om te kijken waar bespaard kan worden zit ook een subsidiewijzer. Zo kan gekeken worden welke subsidies gebruikt kunnen worden. Ekwadraat helpt bij het aanvragen van deze subsidies.

Het concept Nul op de Meter is opgezet door zes partners. Zij hebben elk hun eigen tijd in dit project geïnvesteerd. Daarnaast heeft elke partner een bedrag ingelegd wat gebruikt kan worden voor o.a. de promotie van het concept.

Professionaliteit:

Voor elke 100 woningen zal er € 1.500.000 omzet voor de lokale economie. Dit helpt kleine lokale bedrijven in moeilijke economische tijden te blijven. Daarnaast zal er vrijwilligerswerk worden gecreëerd. Een paar bewoners worden opgeleid tot energie coördinatoren. Deze coördinatoren zullen een kleine vergoeding voor hun werk krijgen.

Ekwadraat en Trineco zal de professionele ondersteuning geven die nodig is om te kunnen komen om dit concept te realiseren. Zij zal de training geven aan de energie-coördinatoren, bieden de tools zoals de website, apps, social media en maken de contracten, enz. Ekwadraat en Trineco zullen het project coördineren.

De lokale stichting krijgt ondersteuning op de volgende manieren:

- Communicatie strategie;
– Branding;
– Training vrijwilligers;
– Website;
– Materiaal voor beurzen en markten;
– Speciale toepassing;
– Juridische werk;
– Het aantrekken van goedkoop geld;
– Aansluiting met lokale / regionale aannemers;
– Implementatie en beheer van de organisatie.

Aantrekkingskracht:

Ter promotie van dit concept worden meerdere dingen gedaan. Vanuit Ekwadraat is er een sales manager op pad. Sidekick industries heeft een animatiefilm gemaakt dat gebruikt wordt voor de promotie van dit concept:

https://www.youtube.com/watch?v=pyLq5X7Ohg4&feature=youtu.be

Degen & Leideritz is bezig met het bouwen van een website voor het concept. Op dit moment zijn alle partners bezig met het bekend maken van Nul op de Meter binnen het eigen netwerk. Het concept is nog in ontwikkeling. Het concept zal begin mei officieel gelanceerd worden. Hierbij zal de pers betrokken worden en dan zal ook de echte website live gaan.

Op dit moment wordt de eerste lokale stichting van Nul op de Meter opgericht. Daarnaast lopen er veel gesprekken bij andere gemeentes. Gemeentes zijn erg enthousiast over het concept.

Exploitatie:

Alle partners hebben eigen tijd in dit concept geïnvesteerd. Dit geld zal terugverdient worden door de aanschaf van de tools door een lokale stichting. Daarnaast betalen lokale aannemers per opdracht een deel aan de stichting.

Regio:

Elke wijk in een stad en elk dorp kan een eigen lokale stichting oprichten. Het concept kan door heel Nederland verspreid worden. Op dit moment lopen er gesprekken met gemeentes door heel Nederland.

Energiebron en techniek:

Er zijn veel besparingsmogelijkheden in een huis. Bij een stichting Nul op de Meter kan alles aangeschaft worden. Veel voorkomend zullen zijn: zonnepanelen en isolatie.

Kennisdelen:

Nul op de Meter is geen concurrentie van bestaande initiatieven. Nul op de Meter werkt juist samen met lokale corporaties. Zij kunnen de tools dan aanschaffen ter ondersteuning van hun eigen bezigheden.

Online wordt kennis gedeeld door de eigen website: www.nulopdemeter.eu (nu nog een tijdelijke website). Daarnaast wordt via de partners informatie gedeeld.

Overtuig de jury:

Nul op de Meter is een uniek concept wat aansluit bij lokale corporaties. De bewoner bespaart geld en leeft comfortabeler, de gemeenschap wordt bij elkaar gebracht, de lokale aannemer heeft een grote omzetverhoging en de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Met Nul op de Meter bespaar je op je kosten en investeer je in de toekomst.