Naam van het project: Coöperatieve Vereniging SAMEEN U.A.

Initiatiefnemer: Toine Bartelet

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

De studenten van SAMEEN (Samen Eigen Energie) helpen bedrijven, energie-coöperaties en andere initiatieven op een coöperatieve, onafhankelijke en betaalbare wijze bij het verwezenlijken van hun ambities op energiegebied. Alle kennis die SAMEEN vergaart wordt opgeslagen in de SAMEEN kennisbank. Deze kennisbank helpt ons betere en snellere oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen.

2. Context

Het iniatief is voortgekomen uit iNRG. de doelstelling van iNRG is om burgers actief te betrekken bij hun eigen energievoorziening, bijvoorbeeld door middel een iNRG box om het energieverbruik inzichtelijk te maken. Aangezien het energievraagstuk te maken heeft met de toekomst van de ‘jeugd’ is SAMEEN opgericht. Bij SAMEEN worden studenten actief betrokken bij het energievraagstuk.

3. Organisatiestructuur

SAMEEN is een Coöperatieve Vereniging en heeft een bestuur van 6 studenten:
Hanna de Jong, Kirsten Haanstra, Bas Tromp, Michiel van de Bunt, Michelle Everett & Toine Bartelet

4. Financiering

Alle betrokken studenten zijn lid van de coöperatie, net als de opdrachtgevers en de andere belanghebbenden. De financiering komt dus gedeeltelijk uit de lidmaatschappen van onze leden. Daarnaast verdienen wij een marge op de SAMEEN studenten die aan het werk zijn.

5. Professionaliteit

Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werk.

6. Aantrekkingskracht

Al deze leden hebben een gezamenlijke stem in de koers van SAMEEN. Deze actieve samenwerking komt ten goede van de snelheid waarmee we onze gezamenlijke ambities op energiegebied kunnen verwezenlijken. Wij zijn dus een cooperatie waarbij de leden niet alleen bestaan uit burgers, maar ook Energie-cooperaties en het bedrijfsleven is lid van SAMEEN.

7. Exploitatie

Niet van toepassing

8. Regio

SAMEEN is een landelijk initiatief en heeft haar hoofdvestiging in Groningen.

9. Energiebron en techniek

Onze belangrijkste energiebron is de kracht die samenkomt bij de cooperatie tussen studenten, burger-iniatieven, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. De belangrijkste techniek is het in de praktijk brengen van de kennis die aanwezig is bij studenten uit verschillende studierichtingen.

10. Kennis delen

Alle kennis die SAMEEN vergaart wordt opgeslagen in de SAMEEN kennisbank. Deze kennisbank helpt ons betere en snellere oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen.

11. Overtuig de jury

SAMEEN is een iniatief dat is voortgekomen uit de daadkracht van studenten om bij te dragen aan de energietransitie. Door op landelijke schaal energie-cooperaties te helpen met mulitidisciplinaire vraagstukken dragen wij bij aan de versnellen van dit proces. SAMEEN is altijd op zoek naar samenwerking en wederzijdse versterking!

12. Beeldmateriaal