Naam van het project: VEC-LRM coalitie Noord Holland

Initiatiefnemer: Roeland Kneppers

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

De Verenigde Energie Coöperaties in Noord-Holland nemen initiatief tot het opzetten van een gezamenlijk Leden Relatie Management (LRM) systeem. Elke coöperatie kan hierdoor optimaal communiceren met de eigen leden en hun leden krijgen toegang tot diensten die door de gezamenlijke EC’s worden aangeboden. Het LRM systeem is bedoeld voor alle energiecoöperaties in Nederland. Het systeem kan zich geleidelijk ontwikkelen al naar gelang de vraag die ontstaat.

2. Context

Uitgangspunt is dat elke Energiecoöperatie een eigen gezicht behoudt (eigen Look & Feel) en een eigen bedrijf voert. Er zijn echter zaken die beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt zoals een Leden Relatie Management (LRM) systeem en daaraan (in de toekomst) te koppelen BackOffice functies. Het energie-internet in wording vraagt om goede samenwerking tussen energiecoöperaties in Nederland zodat een sterke, intelligentge crowd wordt gevormd door de gezamenlijke leden. Energiecoöperaties maken selectief gebruik van modules binnen het systeem.

De basismodule geeft een eigen pagina per lid met alle relevante gegevens van het lid, een vragenlijst en toegang tot andere modules. De Energiecoöperatie gebruikt deze basismodule voor incasso van de ledenbijdrage en de communicatie met haar leden. Voorbeelden van te ontwikkelen extra modules: Participatie in een lokaal project, Participatie in een project van een andere coöperatie, Gezamenlijk inkopen van energie en Contract Management per lid. Voor coöperaties die als wederverkopers van energie optreden kan een aparte module worden ontwikkeld. Indien de gezamenlijke coöperaties (VEC) een eigen leveringsbedrijf creëren, kan dit als module worden gekoppeld aan het systeem.

3. Organisatiestructuur

VEC-LRM wordt opgezet als dochter van alle deelnemende energiecoöperaties in Nederland.

4. Financiering

Met behulp van subsidie wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De bedrijfsvoering zal gebaseerd zijn op een vast abonnement per module voor de energiecoöperatie en betaling per verleende dienst per lid.

5. Professionaliteit

Professionaliteit staat voorop bij de ontwikkeling.

6. Aantrekkingskracht

Zwaan kleef aan!

7. Exploitatie

VEC-LRM wordt opgezet als dochter van de gezamenlijke coöperaties en heeft als doel professionele diensten te leveren tegen zo laag mogelijke kosten.

8. Regio

Het LRM is voor elk energie initiatief in Nederland te gebruiken.

9. Energiebron en techniek

Energiebron: coalition of the willing

10. Kennis delen

Kennisdeling tussen de energiecoöperaties is een automatisch gevolg van het systeem. Rapportages over mutaties binnen het systeem zijn voor alle deelnemers beschikbaar.

11. Overtuig de jury

Dit zou wel eens het kloppende administratieve hart kunnen worden van de enrgietransitie in Nederland. Van onderop!