Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 65ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Innovatieve Modeshow Warme Truiendag 2016″
Website: http://www.dec-oisterwijk.nl/enhttp://www.warmetruiendag.nl/
Naam inzender: DEC-Oisterwijk
Categorie: Mooiste Idee Award

Beschrijving:

Doel van de Innovatieve Modeshow Warme Truiendag is aandacht vragen voor eenvoudige, duurzame energiebesparende maatregelen die laagdrempelig toegankelijk zijn voor inwoners van de gemeente Oisterwijk. Het uiteindelijke resultaat is dat groepen binnen de lokale samenleving met elkaar in verbinding staan, waardoor er een grotere saamhorigheid in de gemeenschap ontstaat en de coöperatie zich ontdoet van het “geitenwollensokken-imago” waar menig lokaal energie initiatief nog mee te maken heeft.

De modulaire opbouw maakt het mogelijk de kern die bestaat uit de modeshow uit te bereiden o.b.v. omvang van het draagvlak. Aansluitend worden educatieve programma’s gestart, horeca erin betrokken, aangehaakt bij carnavalsthema’s voor PR, zorginstellingen benaderd voor deelname, publiciteit gecreëerd bij De Vrijheids-Eik in Oisterwijk en het Pastoorspaadje in Moergestel. Uiteindelijk streven is om met de modeshow zo’n 500 mensen op de been te krijgen.

Context en/of korte geschiedenis:

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks begin februari gehouden rondom de verjaardag van het Kyotoprotocol uit 2005. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Organisatievorm:

De initiatiefnemer is de lokale energiecoöperatie DEC-Oisterwijk UA, gevestigd te Oisterwijk en opgericht op 28 maart 2013. DEC-Oisterwijk bestaat uit een 5 koppig bestuur en telt momenteel 81 leden.

Financiering:

De financiering van de Innovatieve Modeshow Warme Truiendag zal in zijn geheel plaatsvinden door sponsoring door lokale bedrijven. Indien financiering niet sluitend te maken is, dan heeft DEC Oisterwijk een reeds in 2014 toegekende subsidie van MIGO (www.MIGO-Oisterwijk.nl) achter de hand.

Professionaliteit:

De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag zal worden georganiseerd en uitgevoerd door enkel vrijwilligers bestaande uit leden van DEC-Oisterwijk, leerlingen en docenten van het 2@college/Durendael Oisterwijk, studenten van de modevakopleiding en Fontys Hogeschool Tilburg, bewoners en verzorgers van de zorgcentra de Vloet, Catharinenberg en Park Stanislaus en lokale ondernemers.

Aantrekkingskracht:

De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag is een ludieke en toegankelijke manier om energiebewustzijn onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt de naamsbekendheid van DEC-Oisterwijk vergroot. Uiteindelijk zal dit leiden tot een substantiële bijdrage in de toename van het aantal leden.

Exploitatie:

De momenteel geraamde kosten bedragen ca. 1500 euro, voornamelijk voortkomend uit de huur van de presentatieruimte en evenementenkosten.

Regio:

De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag kent een lokaal karakter en zal worden gehouden voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De gemeente Oisterwijk bestaat uit de dorpen Oisterwijk en Moergestel en het buurtschap Heukelom.

Energiebron en techniek:

De belangrijkste energiebron is aardgas en de techniek is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2 uitstoot.

Kennisdelen:

DEC-Oisterwijk wil bewoners en bedrijven breed ondersteunen op het gebied van duurzame energie. Belangrijk daarbij is bewustwording over de consequenties van de huidige wijze van energie opwekking en gebruik. De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag wil daar, door gebruik te maken van verschillende interesses bij uiteenlopende doelgroepen, een substantiële bijdrage aan leveren.

Overtuig de jury:

Hoe aantrekkelijk voor een breed publiek wil je energiebewustzijn maken? Organiseer een modeshow met draagvlak in de gehele, lokale samenleving met veel warme truien en zet de thermostaat een paar graden lager!