Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 66ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Meentkracht”
Website: http://www.meentkracht.nl
Naam inzender: F.M. v. Leeuwen, G.J Doorneweerd, C. v Eendenburg
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Bewonersinitiatief Award

Beschrijving:

De balans globaal – lokaal herstellen, door de eigen kracht van de Hilversumse Meent te versterken. Enerzijds als reactie op de doorgeslagen schaalvergroting, waarbij er dingen namens ons gebeuren die geen weldenkende burger wil. Waarbij er weinig hoop is dat om ons heen gegroeide systeem over zelfcorrigerend vermogen beschikt. Er onder meer in resulterend dat het met de verduurzaming niet opschiet. Tegelijk kunnen we met verduurzamingsinvesteringen rendement bieden aan de Meentbewoners.

De conclusie is: dat wij zelf als burger en als klant onze macht moeten organiseren en gebruiken. Dat is de enige hoop dat de veranderingen die zo dringend nodig zijn er gaan komen.

Anderzijds haken we hiermee in op het overheidsstreven naar burgerparticipatie, maar dan wel op onze eigen voorwaarden. In de wijk willen we diverse lokale cirkels meer sluitend krijgen: ecologisch, economisch, sociaal en cultureel.

Context en/of korte geschiedenis:

Voor dit initiatief is de kiem gelegd in maart 2014, in een eerste publicatie in het wijkblad Je Meent Het. Daarop volgend is er vrijwel maandelijks gepubliceerd in dit blad. Begin mei 2014 is er in ons wijkcentrum de Kruisdam een brainstorm bijeenkomst geweest met wijkbewoners. Daaruit kwamen meerdere thema’s naar voren, waarbij zich ter plekke 2/3 van de aanwezigen bereid verklaarde om die verder vorm te geven. Drie van de thema’s hebben met verduurzaming te maken. Dit zijn: Particulier Duurzaam, Collectief Duurzaam en Collectief Woningonderhoud (waaronder zaken als kierdichting, glas- en kozijn vervanging). Rond Particulier Duurzaam is al snel een bijzonder effectief partnership ontstaan tussen Meentkracht, de gemeente Hilversum en Hoom (een dochter van Alliander).

Op 1 juli 2014 was er in het wijkcentrum ‘n met 120 deelnemers zeer goed bezochte energie informatiebijeenkomst. Doordat in de weken eraan voorafgaand diverse in de Meent staande woningtypen door Hoom aan een energiescan waren onderworpen, konden we op deze bijeenkomst al behoorlijk wijk-specifieke informatie delen. Volgend op de bijeenkomst is Hoom, op de door Meentkracht geuite wens om ook lokale aannemers een rol te gunnen (economische cirkel) een lokaal aanbestedingsproces gestart. Zodoende konden bij de vervolgbijeenkomst in september 2014 huiseigenaren naar keuze inschrijven op een aanbod van landelijke- en van plaatselijke partijen. Allen voldoend aan de strikte kwaliteitscriteria van Hoom.

In deze eerste ronde werden 41 maatregelen collectief gecontracteerd. Daarmee profiteerden de woningeigenaren niet alleen van het zeer effectieve ontzorgingsmodel van Hoom, maar bovendien van collectiviteitskortingen. De installatie van deze maatregelen is inmiddels voltooid en we staan aan de vooravond van de 2e ronde. Het beeld wat we daarbij hanteren is dat van een sneeuwbal: bij elke volgende ronde zal de bal snel verder aankleven, zodat een lawine van duurzaamheid ontstaat.

Organisatievorm:

Op dit moment is er geen sprake van een formele structuur. Meentkracht werkt met een kernteam van drie mensen, waarom heen diverse themagroepen aan het werk zijn. Zo blijkt het mogelijk om bijzonder slagvaardig te werken. Als hierboven opgemerkt, profiteren we daarbij rond Particulier Duurzaam van een prima functionerend partnerschap met de gemeente Hilversum en Hoom. Overigens zijn we ons ervan bewust dat er bij de aanstaande verdere opschaling wel degelijk een passende juridische structuur gevestigd moet worden.

Financiering:

Tot voor kort hebben we ons niet druk gemaakt om subsidie, althans niet in financiële zin. Materieel hebben we natuurlijk profijt gehad van de deskundigheid, logistiek en uren die door de gemeente Hilversum en door Hoom zijn ingebracht. Daarnaast kan de gemeente Hilversum zachte leningen en waar nodig subsidies verschaffen aan hen die duurzaam-energie maatregelen bestellen. Pas in de laatste paar weken hebben we financiële ondersteuning gevraagd en gekregen, allereerst voor de productie van de Handleiding Verduurzamen Woning en vervolgens voor materialen om de komende Informatiebijeenkomst Energiebesparing 2e ronde onder de aandacht te brengen.

Professionaliteit:

Geen betaalde werknemers. Dit initiatief draait volledig op vrijwillige inzet, waarbij overigens sprake is van een mooi aanvullende set van professionele competenties, die belangeloos voor de wijk worden ingezet.

Aantrekkingskracht:

De bekendheid van het initiatief in Hilversum is, binnen en buiten de Meent, al aanzienlijk. Niet in het minst ook in bestuurlijk Hilversum. Dit is het gevolg van een gecombineerde aanpak: netwerken, maandelijks publiceren in het wijkblad (ook door Hilversumse politici en ambtenaren gelezen), de Meentkracht website, het actief gebruik van een omvangrijk e-mailbestand, gebruik van Twitter, het gericht distribueren van fysieke mailings (via de Communicatie afdeling van de gemeente Hilversum) en last but not least de zeer recente distributie aan alle woningeigenaren van de Handleiding Verduurzamen Woning (een co-productie van het partnerschap), vergezeld van een uitnodiging om de energie info bijeenkomst op dinsdag 24 maart te komen bijwonen.

Deze laatste bijeenkomst wordt bovendien onder de aandacht gebracht middels strategisch op de toevoerwegen geplaatste affiches (bijgaand) en middels een flyer-actie in het winkelcentrum en via de basis-scholen in de wijk.

Exploitatie:

In de eerste ronde is gerealiseerd: 12 x spouwmuurisolatie, 19 x bodem- of vloerisolatie, 6 HR-ketels en 4 zonnepaneelsystemen. Daarmee wordt jaarlijks bespaard: € 8.000,– of 21.375kg CO2

Regio:

Dit initiatief heeft betrekking op de Hilversumse Meent. Een 70-er jaren ‘bloemkoolwijk’ die 8 kilometer buiten Hilversum Centrum ligt, grenzend aan Bussum. In deze wijk wonen ca. 5.000 inwoners in zo’n 2.000 woningen.

Energiebron en techniek:

Voor de implementaties van dit moment, zie punt 7. In het thema Collectief Duurzaam worden momenteel opties bekeken voor het collectief oogsten van zonne-energie, op publieke daken in de wijk.

Kennisdelen:

Dit doen we via de Stichting Hilversum Verbonden (Duurzaam Hilversum), via de Meentkracht-website, publicaties in het wijkblad en tenslotte ook Energieplein. Twee sinds kort met ‘n initiatief startende wijken in Hilversum hebben bijeenkomsten van Meentkracht bijgewoond, wij hebben in een van deze wijken een wijk brainstorm gefaciliteerd en hebben ook in gesprekken met initiatiefnemers elders in Hilversum onze ervaringen inzake de do’s en dont’s gedeeld.

Daarnaast hebben we aan diverse bijeenkomsten in Amsterdam deelgenomen, variërend van Tegenlicht Meet-ups tot andere bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. Binnen de wijk zijn we bezig een team van straatambassadeurs op te zetten, zodat ook op microschaal kennis gedeeld wordt en individuele bewoners laagdrempelig bereikt kunnen worden.

Overtuig de jury:

Omdat een stevige, brede ideologische basis hier heel snel en praktisch vertaald is in burger-geïnitieerde en –gedragen verduurzamingsactie. Omdat er in een maand of zes een zeer geloofwaardige en aanstekelijke eerste implementatie gerealiseerd is. Omdat de leereffecten en uitstralingseffecten aanzienlijk zijn. Hetgeen o.m. betekent dat de gemeente Hilversum vaart kan maken met het realiseren van haar verduurzamingsagenda, daar andere Hilversumse wijken de voorbeeldaanpak van Meentkracht reeds aan het kopiëren zijn. Waarbij de Stichting Hilversum Verbonden de kennisoverdracht faciliteert, met actieve inzet van kernteam leden van Meentkracht. En last but not least, vanwege de fraaie, uiterst praktische en goed ontvangen Handleiding Verduurzamen Woning (bijgaand).

Extra achtergrond en gerelateerde links bij Meentkracht:
1) De ideologische achtergrond:
www.redonzedemocratie.nl

(2) De openingshandeling van de eerste Duurzaamheidsinstallatie:
www.meentkracht.nl/hilversumsemeent/rti-hsum-journaal-meentkracht-verduurzaamt-hilversum/

(3) De marketing van de Info avond waarmee op 24/3 de komende 2e ronde wordt afgetrapt:

http://www.meentkracht.nl/hilversumsemeent/bijeenkomsten/2e-wijkbijeenkomst-verduurzamen-woning-24-maart/

(4) Een voorbeeld van onze kennisverspreiding, Hilversum-breed

http://www.meentkracht.nl/hilversumsemeent/bijeenkomsten/seinkracht-hilversum-verbonden/

(5) Verhaal van een enthousiaste koper / eigenaar, met in de reactie daaronder wat kritisch cijferwerk

http://www.meentkracht.nl/inspiratie/ze-liggen-erop/