Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 64ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Oranje Energie – Team Metropoolregio Amsterdam”
Website: https://www.facebook.com/OranjeEnergie
Naam inzender: Pauline Westendorp
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award

Beschrijving:

Iedereen woont, werkt en/of verplaatst zich op lokale duurzame energie in 2028. Dat is de stip aan de horizon van vele initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam. Ook vele andere regio’s in de wereld zetten een vergelijkbare stip, Kopenhagen 2025, Groningen 2030 en Eindhoven 2045.

Wij van Oranje Energie – Team Metropoolregio Amsterdam verwelkomen, dankzij onze creatieve en handelstalenten, de Olympische deelnemers in 2028 met schone lucht in de stad! En onze kinderen kuchen dan ‘s nachts van een gewone verkoudheid en niet van fijn-stof-scooters. Onze zorgen zijn opgelost.

Zo’n ambitieus doel haalt geen mens, organisatie of regio alleen. Daarom wordt medio 2015 samen met vele partners Oranje Energie opgericht. We starten al voor de zomer met de eerste positieve challenges om deze zogenaamde ‘common sensing’ methode verder te ontwikkelen. Met Oranje Energie verbinden we ons en betreden zo samen de Oranje Eeuw van overvloed. Deze keer komen de bronnen niet uit verre landen, maar uit lokale schatten!

Context en/of korte geschiedenis:

Het Energieakkoord zegt ‘Nederland gaat over op 100% schone energie’. In 2050, zoals het Energieakkoord beschrijft? Of eerder, want technisch en financieel kan het eigenlijk al lang.
Het tempo bepalen wij!

Nederlanders nemen het heft in eigen hand. Overal ontstaan prachtige collectieven van mensen uit alle geledingen van de samenleving die op eigen initiatief overgaan op bijvoorbeeld schone energie. Het gaat niet meer om de pet, het gaat om de mens onder die pet! Deze mens neemt een beslissing: ik kies voor de eeuw van overvloed.

De tijd van achteraan lopen op de duurzame energielijstjes van Europa is voorbij. De formele netwerken van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden worden aangevuurd door de informele organisaties vanuit de samenleving. Samen werken we aan een nieuwe voorsprong, een voorsprong die uiteindelijk voor iedereen op de wereld overvloed brengt. Bijvoorbeeld, de zon geeft elk half uur genoeg energie voor een jaar energiegebruik van de hele wereld! Laten we hem benutten.

Organisatievorm:

Oranje Energie – Team Metropoolregio Amsterdam bestaat uit een zwerm van honderden mensen die in de regio actief zijn. In informele en formele zwermen. Het team komt samen op bijeenkomsten die georganiseerd worden door een van de 4 O’s: bijvoorbeeld bij een borrel van een grote Ondernemer, een lunch bij een Onderwijsinstelling, een workshop van de Overheid of bij een energieontbijt van een Organisatie vanuit de community zelf.

Wie vliegen voorop bij het oprichten van Oranje Energie? Jenny Elissen, David Smith, Jeroen Tebbe, 10 studenten uit Breda, Sasja de Valença, Jonathan Marks, Pauline Westendorp en vele, vele anderen die meewerkten aan het concept. First partners zijn bijvoorbeeld twee ministeries zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. En een particulier die ons geld leent. En Wijzijn0M!, Zuiderlicht en Wij krijgen Kippen. Al die prachtige mensen in deze en vele andere organisaties werken al jaren aan de overvloed.

Financiering:

Het totale project kost €30 miljard. Dat is wat we de komende 15 jaar aan -grotendeels fossiele- energie zouden uitgeven in de regio, als we niets doen. Als we dat geld grotendeels in de regio weten te houden, creëren we hier 20.000 banen in de energiebesparing (isolatie en energiemeters) en energieopwek.

De investeringsbegroting van Oranje Energie in 2015 en 2016 is €450.000 ex BTW. Dit bedrag wordt bij elkaar gelegd door alle betrokkenen: bewoners, bedrijven, gemeente, provincie, rijksoverheid en onderzoeksinstellingen. Iedereen met een energierekening die OM! wil en iedereen die vanuit een maatschappelijke of andere inslag dit doel ook wil bereiken.

Professionaliteit:

De unieke samenwerking tussen ‘underground professionals’ en ‘professional amateurs’ zorgt voor een enorme kracht. Door dat we van Top Down en Bottom Up wisten te kantelen naar Samen Vooruit !

Door deze samenwerking voor het prachtige doel, krijgen we vleugels. Tot op heden kende Oranje Energie alleen incidenteel betaalde professionals.

Aantrekkingskracht:

Dat is aan u te bepalen. Neem eens een kijkje op Facebook en zoek op Oranje Energie.

Exploitatie:

De exploitatie van de operatie van €30 miljard is moeilijk te volgen. Het is ook niet nodig. De betalers van de energierekening, de pandgebruikers, zullen per gebouw hun energiestrategie bepalen.

Eerst krijgen we de voorlopers in 2015, dan de middenmoot en tenslotte, in 2027 de laatste groep. Allemaal op eigen tempo, helemaal goed. In 2028 zijn we klaar.

De exploitatiebegroting van Oranje Energie – Team Metropoolregio Amsterdam ligt in de eerste 5 jaren rond de €300.000 ex BTW per jaar.

Regio:

Metropoolregio Amsterdam

Energiebron en techniek:

Alle technieken zijn toegestaan. Zolang het duurzaam en zo lokaal als mogelijk is: zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, energiebesparende maatregelen als led-verlichting, slimme apparaten, monitoring, infraroodverwarming, hotfill, warmteterugwinning, isolatie, warmte- en elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in de vorm van laadpalen, huisaccu’s of waterstofcontainers.

En laten we hopen dat er in bovenstaand lijstje nog iets ontbreekt, dat wat we tot nu toe altijd over het hoofd zagen en later bleek dat dat de doorbraak was! 2028 is nog zo ver. We laten ons verrassen door de oneindige mogelijkheden!

Kennisdelen:

Alle kennis is open source beschikbaar, via onze site, nieuwsbrieven en lezingen of opvraagbaar. Sluit je aan via Facebook en we houden je op de hoogte.

Overtuig de jury:

Oranje Energie schrijft zich in voor de mooiste regionale samenwerking, maar is buiten mededinging.

Wij verzoeken de juryleden zelf hun energiestrategie te bepalen om hun woning, bedrijfspand of vervoermiddel op schone energie te krijgen voor 2028.