Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 61ste inzending P-NUTS Awards 2015: “0M! Samen naar Nul op de Meter”
Website: http://www.wijzijnom.com
Naam inzender: Aukje van Bezeij
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

Met Wij zijn 0M! (0M) faciliteren en mobiliseren wij buren en andere particuliere huiseigenaren om de transitie naar een duurzame en comfortabele woning te maken. Met een gebundelde vraag dagen wij de markt uit om met innovatieve, effectieve, milieu-verantwoorde en betaalbare oplossingen te komen.

Een minstens zo belangrijk doel is leren. De reis is het doel en tegelijkertijd is ook het doel de reis. We leren van elkaar en anderen, betrekken elkaar en maken gebruik van elkaars expertise bij het begeleiden van onze afzonderlijke buren.

Context en/of korte geschiedenis:

0M is oorspronkelijk een initiatief van Energiesprong en Wij krijgen kippen. Samen hebben zij een uitvraag gedaan en ruim 20 ‘lokale helden’ uit heel Nederland geselecteerd: professionals met zeer diverse achtergronden en een vaak al jarenlange ervaring op het gebied van lokale, schone energie.

In 2014 is de samenwerking met Energiesprong teruggebracht tot een financiële bijdrage van Energiesprong aan 0M. 0M is nu vooral een netwerkorganisatie van lokale initiatiefnemers en een groeiend aantal buren waarvan sommigen het stokje overnemen en zelf weer buren benaderen.

Organisatievorm:

Wij zijn 0M! is een netwerkorganisatie.
Het netwerk
– versterkt de lokale activiteiten
– biedt kennis en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen
– biedt steun en advies bij tegenwind of moeilijkheden
– werft en biedt financiële steun voor experimenten met nieuwe vormen en methoden
– werkt open source; kennis en methoden kunnen door alle leden gebruikt worden

De interne organisatievorm is die van een zwerm of een kolonie. Doordat de initiatiefnemers elkaar al sinds november 2013 kennen en samen diverse dagen hebben doorlopen, heeft zich een groep gevormd die sterk, overtuigd en gemotiveerd genoeg is om het project en het proces sturing te geven. Initiatiefnemers kunnen de groep (al dan niet tijdelijk) verlaten, anderen kunnen aansluiten.

Al naar gelang de behoefte van het moment stelt de groep steeds één of meerdere personen aan die het meest geëquipeerd en gemotiveerd zijn om leiding te nemen en processen aan te jagen.

Financiering:

Financieel uitgangspunt voor de bewoner is dat wat we investeren in energiebesparende of –opwekkende materialen niet meer is dan wat we de komende 10-15 jaar kwijt zijn aan energiekosten als we niets zouden doen.

Financiering van de netwerkbijeenkomsten kwam aanvankelijk van Energiesprong. Momenteel ontvangt de organisatie geen subsidie, wel wordt gezocht naar samenwerking om in ieder geval de netwerkbijeenkomsten te kunnen blijven organiseren. In de toekomst is het plan om initiatiefnemers van 0M een jaarlijkse bijdrage te laten doen. Hiermee krijgen wij/zij vrij toegang tot alle kennis, methoden en activiteiten binnen het netwerk.

Voor de professionele diensten die wij onze buren leveren hebben sommigen van ons lokale subsidie gekregen. In sommige projecten doen ook de buren / klanten een bijdrage. Overige financiering kan komen uit een percentage van de aanneemsom.

Professionaliteit:

Wij, initiatiefnemers zijn professionals. Ieder met een eigen achtergrond en expertise. Voor onze diensten aan onze buren maken wij gedeeltelijk gebruik van landelijke en lokale subsidies, gedeeltelijk vragen wij onze buren een bedrag voor onze professionele advieswerkzaamheden. Dit verschilt per lokaal project. Zie ook vraag 4 onder financiering.

Aantrekkingskracht:

Het werven van bekendheid voor 0M gebeurt vooral op lokaal niveau. Via buurtbijeenkomsten, aankondigingen in lokale kranten en buurtbladen en door buren actief te benaderen.

Daarnaast heeft 0M een gezamenlijke website met hierop weer veel ruimte voor de lokale initiatieven.

Exploitatie:

n.v.t.

Regio:

Nederland

Energiebron en techniek:

0M richt zich op alle technieken die er zijn om in particuliere woningen, VvE’s en buurten energie te besparen of op te wekken.

Welke maatregelen genomen worden is afhankelijk van de wensen van bewoners en de mogelijkheden die zich al dan niet technisch/bouwkundig voordoen.

Kennisdelen:

Kennisdelen, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar en van anderen, is een van de twee hoofddoelen van 0M – zie ook vraag 1.

Het uitwisselen van kennis vindt plaats tijdens netwerkbijeenkomsten van de 20 initiatiefnemers. Deze bijeenkomsten hebben meestal zowel een besloten als een open karakter.

Naast de meer algemene kennisdeelsessies doen een aantal initiatiefnemers bijzonder onderzoek of activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe software, spelelementen of wensen van bouwers.

Ook de website van 0M is ingericht op kennisdelen. Het gaat hier met name om inzichten, ervaringen en tips van ons, buren aan buren. Wij vertellen onze verhalen, goede en minder goede ervaringen, opdat onze buren daar weer wat aan hebben.

Tot slot betrekken initiatiefnemers een grote groep buren bij de verbouwingen van de kleine groep buren die als eerste 0M is. Zij leren zo van elkaar en successen van de een doen de anderen volgen.

Overtuig de jury:

Energiepioniers hebben laten zien dat het mogelijk om op heel veel verschillende manieren, zowel low tech als high tech, je woning energienul op zelf energieplus te maken.

Een aantal, meestal door de overheid en soms ook het bedrijfsleven, gefinancierde projecten heeft laten zien dat je leegstaande (!) standaard naoorlogse (rijtjes-)woningen in een liefst standaard wijk met een standaard aanpak voor veel geld ook energienul of energieplus kan verbouwen.

0M richt zich op een groeiende groep woningeigenaren die
– niet de tijd, de energie en de expertise hebben om het allemaal zelf te doen
– niet in standaard woningen wonen maar net als wij zelf in een woonboot, een weerbarstige VvE, een oude tochtige boerderij of vooroorlogs (grachten-) pand.
– of wel in een standaard rijtjeswoning wonen, maar net als wij zelf weten dat ook die niet standaard zijn, omdat de een al lang het dak geïsoleerd heeft en de ander een serre heeft aangebouwd, etc…
– wel de wens en de overtuiging hebben dat onze energierekening weggegooid geld is, dat we voor hetzelfde geld ons huis kunnen verbouwen met minder energie en meer comfort als restlaat. Dat het anders kan en moet.

Waarom 0M wel wat extra aandacht en steun kan gebruiken? (en erkenning)
– Omdat wij beginnen, waar andere nog wachten.
– Omdat wij al heel wat bereikt hebben: een VvE in Huizen met 65 appartementen, 11 woningeigenaren in Leiden, 6 woonbootbewoners in Amsterdam Zuid, 10 woningeigenaren in Amsterdam Zuidoost – met nog 60 in hun kielzog. Zij zijn op weg naar 0M. Allen op een eigen manier.
– Omdat wij echt iets in beweging zetten en daarmee niet alleen bijdragen aan een schonere wereld maar ook de werkgelegenheid en de economie stimuleren.

Dit wilden we heel graag even kwijt. Maar dit gezegd hebbende, hoeven we de jury niet te overtuigen. We schrijven in buiten mededinging omdat een paar initiatiefnemers van 0M ook de P-NUTS Awards mede organiseren.