Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 60ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Warmtewandelingen – WSWonen ZUID”
Website: http://www.wswonen.nl(zuid)
Naam inzender: Max Drath
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

Het doel van het project is om mensen bewust te maken van warmteverlies en het besluiten van de beste isolatie-maatregelen voor een renovatie. De deelnemers aan het project worden kosteloos begeleid door Max Drath, de bouwkundige adviseur en thermograaf.

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid wil graag samen met de bewoners ter plekke uitvinden wat de sterke en zwakke punten van hun huis zijn, en uitleg en informatie geven over mogelijke oplossingen.

Voordat de warmtewandeling begint is er een inleiding over het onderwerp. Na de wandelingen worden de resultaten van de infraroodbeelden en de mogelijke maatregelen besproken.

Bewoners van Zuid zijn hartelijk uitgenodigd voor de wandelingen maar er zijn wel kosten van aan verbonden. De wandelingen kan plaatsvinden in alle buurten van Amsterdam Zuid. Per wandeling kunnen minimaal 10 en maximaal 15 mensen deelnemen.

Allerlei groepen bewoners kunnen zich aanmelden voor een warmtewandeling door hun straat of buurt: Vereniging van Eigenaren, bewonerscommissies, buren, mensen uit dezelfde straat, enzovoort.

Context en/of korte geschiedenis:

Als architect en energieadviseur was ik op zoek naar een mogelijkheid om warmtewandelingen in Amsterdam te doen. In 2013 werd de warmte wandelingen in Nederland of in Amsterdam geïntroduceerd. Dit omdat ik begon aan een Project te werken voor het Wijksteunpunt Wonen Zuid, HET WARMTEBEELDPROJECT.

In verband met het warmtebeeldproject van het Wijksteunpunt Wonen Zuid begon ik warmtewandelingen te organiseren voor bewoners van Amsterdam Zuid. Met behulp van een warmtebeeldcamera laten deskundigen zien waar bij gebouwen in de buurt warmteverlies optreedt. Het doel van de warmtewandeling is om mensen bewust te maken van warmteverlies en hen te motiveren woningen energiezuiniger te maken.

Max Drath van het Wijksteunpunt Wonen Zuid licht toe: “Tijdens de warmtewandeling leren buurtbewoners met heel andere ogen hun woning te bekijken. Met de warmtecamera kom je warmteverliezen op het spoor. Waar is het warmteverlies het grootste? Zijn het de oude ramen, de slecht of niet geïsoleerde gevels, de rolluiken of de ongeïsoleerde leidingen?”

Met de warmtebeeldcamera wordt de temperatuur gemeten van de buitengevel en het dak. De verschillen in warmte worden met verschillende kleuren op een scherm getoond. Een warmtebeeldfoto van de buitengevel toont de kwetsbaarheden en geeft de warmte een kleur.

Met zo’n camera wordt met behulp van infrarood weergegeven waar een gebouw warmte verliest. Zo kunnen verbeteringen zoals gevel- of vloerisolatie of beter isolatieglas worden aangebracht voor een energiezuinigere woning. Zo kunnen de stookkosten aanzienlijk omlaag, het creëert een beter binnenklimaat en tegelijk levert de bewoner een persoonlijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat.

Organisatievorm:

Wijksteunpunt Wonen is een non-profit organisatie en is gefinancierd door structurele en incidentele gemeentelijke subsidies.

Max Drath is medewerker van WSWonen en zelfstandig architect en thermograaf en werkt met zijn bureau als eenmanszaak onder het naam ecoreach.

Financiering:

Om de wandelingen te kunnen introduceren waren deze eerst gesubsidieerd.

Als vervolg worden in Amsterdam Zuid door het Wijksteunpunt Wonen wandelingen zelf doorgevoerd omdat zij met een level-1-thermograaf de kennis en apparatuur nu in huis hebben.
Buiten het eigen werk vragen wij om een financieel bijdraag voor wandelingen van VvE´s of organisaties en initiatieven.

Professionaliteit:

Bouwkundig architect,
Energieadviseur,
Level-1-Thermograaf

Aantrekkingskracht:

Wij communiceren de warmtewandelingen door stadsdeelkranten en ons eigen krant, de Pijpkrant van het Wijkcentrum de Pijp.

Max Drath communiceert het zelf in zijn netwerk, ondersteunt en begeleidt collega thermografen bij het starten van wandelingen in andere steden.

Exploitatie:

De kosten voor een wandeling zijn rond de €400. De opbrengsten zijn niet meetbaar maar wel wel zien wij op de warmtefoto’s heel veel kWh aan energie verdwijnen, helaas zijn deze niet in harde cijfers weer te geven.

Regio:

De werkzaamheden van het Wijksteunpunt wonen zijn gericht op Amsterdam Zuid. In combinatie met andere Wijksteunpunten kunnen wij de wandelingen uitbreiden naar heel Amsterdam.

Het idee zelf is natuurlijk niet beperkt tot Amsterdam en kan overal aangeboden worden om mensen te helpen bewust te worden en te doen beseffen waar in de eigen woning de warmte verloren gaat.

Energiebron en techniek:

Techniek is de warmtebeeldcamera en is hierboven reeds beschreven.

Kennisdelen:

De warmtebeeldwandelingen is een goed voorbeeld van kennisdelen. Ons ambitie is voor een klein bedrag zo veel mogelijk inzicht in warmteverlies te kunnen geven. Graag deel ik in mijn netwerk de kennis hoe je een warmtewandeling moet doorvoeren met als doel het idee verder te verspreiden dan alleen in Amsterdam.

Overtuig de jury:

Energiebesparing begint bij bewustwording. Het lijkt een heel klein onderdeel van de stap naar een duurzame toekomst maar als eerst bewustwording wordt bereikt zijn de vervolgstappen eenvoudiger. Warmtebeelden geven een visueel beeld waardoor iedereen iets kan zien wat wij meestal alleen maar voelen.

Thermografie hoort volgens mij standaard bij bouwen, verbouwen en renoveren en kan destructief uitgevoerd worden. “Een foto zegt meer dan duizend woorden!”