Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 62ste inzending P-NUTS Awards 2015: “MijnGroeneApp: samen besparen, opwekken en bewust worden”
Website: http://www.samengroen.com/
Naam inzender: Anton Sinke en Johan Koekkoek van SamenGroen
Categorie: Mooiste Innovatie Award

Beschrijving:

MijnGroeneApp maakt zich sterk voor een gebruiker die in staat is zelfstandig aan het stuur te staan op zijn weg naar energiebesparing en -opwekking. Deze laagdrempelige tool moet de gebruiker handelingsperspectief en vertrouwen geven om zelf met de verduurzaming van zijn woning bezig te zijn. MijnGroeneApp legt de nadruk op de rol van de gebruiker en stelt daarmee pand en installaties in een ander perspectief. Waarom?

Adviezen worden nog te vaak gebaseerd op gemiddelden en normen, wat uiteindelijk leidt tot teleurstellingen bij de gebruiker. MijnGroeneApp gebruikt daarom pand-, installatie- en gebruiksgegevens om een zo concreet en compleet mogelijk beeld te schetsen van het verbruik. De App laat specifieke verduurzamingskansen zien die daarop aansluiten, op basis daarvan kan de gebruiker een verduurzamingsplan opstellen en MijnGroeneApp rekent daarbij de juiste besparing uit. MijnGroeneApp houdt daarbij rekening met het uitrekenen van de besparing van samengestelde maatregelen. Het simpelweg bij elkaar optellen van verschillende maatregelen zorgt vaak voor een te hoge verwachte besparing, die dus in werkelijkheid vaak tegenvalt.

MijnGroeneApp richt zich dus op iedere consument, maar kan ook heel goed ingezet worden als marketingtool. Een lokaal energiebedrijf bijvoorbeeld kan MijnGroeneApp gebruiken om leden te werven en deze te koppelen aan de coöperatie en een producent/leverancier kan zijn producten profileren.
Met MijnGroeneApp op maat voor een lokaal energiebedrijf kom je niet voor gesloten deuren te staan. De leden kan je actief benaderen, oproepen voor acties etc.

Context en/of korte geschiedenis:

Het energieakkoord stelt dat in 2050 alle gebouwen energieZERO moeten zijn. De technieken zijn er, maar de vraag blijft achter. Hoe kan dat?

De markt legt de focus op pand- en installatieniveau. Zonde, want 40 % van het gemiddelde energieverlies wordt veroorzaakt door persoonlijk energiegebruik. Dit leidt tot verkeerde adviezen en dus teleurstellingen bij de consument.

Reden genoeg voor Johan Koekkoek en Anton Sinke om op zoek te gaan naar een oplossing. MijnGroeneApp werd geboren (lancering 16 oktober 2014) en maakt zich sterk voor een consument c.q. gebruiker die zelf in staat is de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van verduurzaming van vastgoed, zolang deze maar beschikt over een volstrekt onafhankelijk advies en een volledig transparant producten- en dienstenaanbod.

MijnGroeneApp stelt de gebruiker centraal, waardoor pand en installaties in een ander perspectief worden geplaatst. Nieuwe kennis en meer bewustzijn komt op gang, wat de consument handelingsperspectief en vertrouwen geeft.

Organisatievorm:

SamenGroen is een besloten vennootschap.

SamenGroen is een initiatief van twee bevlogen ondernemers (Anton Sinke en Johan Koekkoek) met de ambitie Nederland sneller vooruit te helpen met energiebesparing en -opwekking in de bebouwde omgeving. De onderneming richt zich met een uitgebreid productaanbod en advies op maat op zowel particuliere huizenbezitters als bedrijven, vastgoedbeleggers/woningcorporaties en overheden.

Anton Sinke transformeerde zijn onderneming CasaMundus (makelaardij/projectontwikkeling) ruim tien jaar geleden in een op verduurzaming gerichte marktpartij, met als focus de (bestaande) bebouwde omgeving.

Johan Koekkoek is directeur van Visietech, een praktisch ingesteld adviesbureau dat al 15 jaar actief is in de bouwwereld met als belangrijkste specialisaties duurzaamheid en werken volgens het Bouw informatiemodel (BIM).

In SamenGroen komen de idealistische drive van Anton en de technische achtergrond, kennis en kunde van Johan samen. Met als resultaat een onderneming die in staat is om verduurzamingprojecten daadwerkelijk van de grond te tillen.

Voor de totstandkoming van MijnGroeneApp wordt samengewerkt met IT bedrijf Booxs en Nieman Groep. Zij zorgen er mede voor dat ‘onder de motorkap’ alles klopt. Zie ook het artikel in het vakblad Cobouw

Financiering:

Er is geen subsidie, lening o.i.d. beschikbaar of aangevraagd.
SamenGroen financiert de ontwikkeling van MijnGroeneApp uit eigen middelen.

Professionaliteit:

SamenGroen heeft een aantal werknemers in vaste dienst met een jarenlange ervaring en heeft tal van samenwerkingsverbanden met meerdere bedrijven, adviseurs en ondernemers.

Aantrekkingskracht:

Alles is te vinden op www.samengroen.com waar ook een webshop is.

Voor meer informatie en nieuwe ontwikkelingen over MijnGroeneApp: elke maand worden belangstellenden en business partners uit het bedrijfsleven tijdens informatiebijeenkomsten geïnformeerd.

MijnGroeneApp heeft een belangrijke bijdrage in een uniek en nieuw product (nog nergens in de wereld vertoond) en dat is de EnergiePrestatieGarantie die SamenGroen met Bouwgarant en Meeus op de markt brengt, zie: http://www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie. Deze garantie is er nu alleen nog voor woningen maar die zal als het goed gaat vallen ook voor bijvoorbeeld bedrijfspanden gaan komen.

Alles is te vinden op www.samengroen.com waar ook een webshop is. Zie ook: www.teylingensamengroen.nl

Exploitatie:

MijnGroeneApp is zonder kosten te downloaden.

Opbrengsten van MijnGroeneApp komen vanuit de samenwerking met diverse organisaties. De App kan op maat gemaakt worden voor bijvoorbeeld een woningcorporatie die daarmee hun huurders helpen naar meer bewustwording en besparing en zodoende een bijdrage kunnen geven betaalbare woonlasten. Het verrijken van MijnGroeneApp met specifieke bedrijfs- of productgegevens kost een organisatie licentiekosten, kosten voor de inlogcodes en eventuele kosten voor het inbouwen van specificaties van producten.

Regio:

De producten en toepassingen van SamenGroen en de App zijn voor heel Nederland beschikbaar. Er is dan ook belangstelling van o.a. gemeenten, leveranciers, woningcorporaties etc. vanuit heel Nederland.

Energiebron en techniek:

Het gaat SamenGroen niet alleen om de opwekking van energie. Het gaat ook om bewustwording en besparing. Hieronder een voorbeeld van een gebruiker.

“SamenGroen heeft een aantal mooie producten die mij privé heel goed geholpen hebben naar 60% kostenbesparing en mijn maatregelen zijn het onderstaande geweest:
1. MijnGroeneApp, zie ook www.mijngroeneapp.nl Deze App is de eerste en enige die het gedragsgebonden verbruik koppelt met het gebouwgebonden verbruik want alles is namelijk gebouwgebonden;
2. Mijn Groene Assistent (zie http://www.samengroen.com/?h=2&p=1) is een energiemanagement systeem waarmee je kan monitoren maar ook direct (ook van afstand) kan ingrijpen. Het lijkt erop dat dit systeem steeds meer Plug en Play zal gaan worden en zelfs voor een gebruiker eenvoudig zelf aan te leggen en te bedienen is. Bij voorkeur dit koppelen aan een Slimme Meter;
3. 1 en 2 hebben gezorgd voor bewustwording zoals een ander gebruik, iets lagere temperaturen in woonruimten, apparatuur vervangen of uitzetten, andere instellingen e.d.;
4. Infraroodverwarming in ruimten van ons huis die we weinig gebruiken i.p.v. radiatoren. Dit is energiezuiniger dan traditioneel met gas. Ik ben de IR panelen gaan toepassen nadat bleek dat na de forse besparing de kosten voor het gas ca. 80% zijn en dat is de volgende stap naar energiebesparing en wie weet naar nog veel meer zoals gasloos wonen?;
5. Daarnaast heb ik zonnepanelen gekocht en zelf aangebracht en wie weet in de toekomst nog opslag want daar komen mooie ontwikkelingen aan. In Overijssel hebben we het geluk dat we tegen een zeer geringe rente (< 1% ook aftrekbaar van de belasting) een Duurzaamheidlening kunnen afsluiten voor de aankoop van zonnepanelen e.d.
Gelukkig is er ook een nationale lening zie https://www.ikinvesteerslim.nl/?gclid=CIS8h72d_8MCFYnJtAodgT0A-Q “

Kennisdelen:

Via MijnGroeneApp kan alles gedeeld worden.

Overtuig de jury:

De mens centraal en daarmee pand en installaties in een ander perspectief!

Het energieakkoord stelt dat in 2050 alle gebouwen energieZERO moeten zijn. De technieken zijn er, maar de vraag blijft achter. Hoe kan dat?

De markt legt de focus op pand- en installatieniveau. Zonde, want 40 % van het gemiddelde energieverlies wordt veroorzaakt door persoonlijk energiegebruik.
Dit leidt tot verkeerde adviezen en dus teleurstellingen bij de consument.

Reden genoeg voor Johan Koekkoek en Anton Sinke om op zoek te gaan naar een oplossing. MijnGroeneApp werd geboren en maakt zich sterk voor een consument c.q. gebruiker die zelf in staat is de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van verduurzaming van vastgoed, zolang deze maar beschikt over een volstrekt onafhankelijk advies en een volledig transparant producten- en dienstenaanbod.

MijnGroeneApp stelt de gebruiker centraal, waardoor pand en installaties in een ander perspectief worden geplaatst. Nieuwe kennis en meer bewustzijn komt op gang, wat de consument handelingsperspectief en vertrouwen geeft.

MijnGroeneApp:
– geeft de gebruiker snel en gemakkelijk inzicht in zijn verbruik en de voor hem meest geschikte verduurzamingskansen (zowel gericht op gedrag als op de aanschaf van producten of maatregelen);
– geeft de gebruiker handelingsperspectief en vertrouwen om onafhankelijk en zelfstandig met de verduurzaming van zijn woning bezig te zijn;
– stelt de gewenste besparing van de consument voorop en zorgt voor een laagdrempelig ‘verduurzamingsplan’;
– maakt het verduurzamingsadvies zo makkelijk mogelijk en zorgt voor het uit handen nemen van alle rompslomp rond financiering, realisatie en nazorg;
– rekent de juiste besparing uit (ook bij samengestelde maatregelen) waardoor teleurstellingen worden voorkomen;
– coacht de gebruiker om zijn energiebesparing te halen;

De Energieprestatiegarantie geeft de consument dat laatste stukje zekerheid om over te gaan tot de aankoop van verduurzamingsmaatregelen.

SamenGroen is er met MijnGroeneApp van overtuigd dat de drempel tot verduurzaming lager wordt. De transitie komt eraan, en die komt van onder.

Onze filosofie en de uitgangspunten van MijnGroeneApp zijn verwerkt in een presentatie, als PDF bestand bijgevoegd.