Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 59ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Energiecoöperatie Zuiderlicht”
Website: http://www.zuiderlicht.nu
Naam inzender: Aukje van Bezeij
Categorie: Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Bewoners, bedrijven en instellingen in Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. Dat is onze stip aan de horizon.

We beginnen kleiner, eerst in onze eigen buurt en via de buren van de buren steeds verder totdat heel Amsterdam en omstreken over gaat op schone energie: van sportverenigingen tot kantoren, van kippenvilla’s tot scholen, van nieuwbouw tot oudbouw en alles er tussen in. Gebouw voor gebouw ‘veroveren’ we en voorzien we van duurzame opwekinstallaties, energiebesparende maatregelen, oplaadpalen voor onze laptops, telefoons en elektrische vervoersmiddelen. Dat doen we niet alleen. We werken samen met andere coöperaties, initiatieven en een ieder die woont, werkt of recreëert in de regio Amsterdam.

Laatstgenoemde bieden we een helder, eenvoudig handelingsperspectief om zelf te kunnen bijdragen aan een leefomgeving op schone energie. Je kan:
– de door Zuiderlicht lokaal opgewekte energie afnemen – dat gaat (nu nog) via Greenchoice.
– lokale energie mede opwekken – door geld te lenen aan Zuiderlicht.
– Zuiderlicht vragen om in of op het gebouw waarin je woont of werkt schone energie op te wekken of besparen.

Context en/of korte geschiedenis:

Energiecoöperatie Zuiderlicht is een coöperatie voor en door bewoners, bedrijven en organisaties. Het is een initiatief van energie- en communicatieprofessionals die wonen en/of werken in woonboten in de IJsbaanpadbuurt en op Zuidas. Zuiderlicht trekt samen op met zo’n 300 vergelijkbare initiatieven in Nederland en werkt daarnaast samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid om haar missie te verwezenlijken.

Zelf zijn wij al jaren bezig met schone energie. Samen met onze buren. Zo’n 25 procent van onze buren heeft zonnepanelen op het dak. Sommigen ook zonneboilers, maken gebruik van warmtepompen, houtpellets, of doen bewust aan energiebesparing. We weten dat het technisch anders kan, en moet. En toch vullen de longen van onze kinderen zich elke dag met fijnstof, uitlaatgassen en de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen.

De Metropoolregio is groot genoeg. Wij, inwoners zijn creatief genoeg. En er is geld genoeg als je bedenkt dat wij met 1 miljoen huishoudens (2,3 miljoen inwoners) de komende 10 jaar 20 miljard euro uitgeven. Geld dat we ook kunnen gebruiken om natuurlijke bronnen te oogsten. We moeten het nu alleen nog willen en doen.

Organisatievorm:

Zuiderlicht is een energiecoöperatie. De coöperanten zijn het hoogste beslisorgaan in de coöperatie. Zij komen jaarlijks in twee vergaderingen bijeen.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit Pauline Westendorp, Ronald van Oijen, Frank Boon en Yolanda Sikking is verantwoordelijk voor de oprichting en de exploitatiefase. Een Raad van Toezicht controleert het dagelijks bestuur 2 maal per jaar en stelt de jaarrekening vast.

Financiering:

Leden geven Zuiderlicht leningen a 250 euro, met een maximum van 5000 euro. Dat geld investeert Zuiderlicht in energie-opwek en/of energiebesparende maatregelen. De besparing en/of de opgewekte energie brengt Zuiderlicht in rekening bij de gebruiker. Het streven is dat beide partijen voordeel hebben. Een deel van de winst wordt uitgekeerd als rente aan de leden (het streven is 2 tot 5%). Hoeveel bepalen de leden middels de ALV. Het andere deel herinvesteert Zuiderlicht in de opstart van nieuwe projecten.

Voor elke afnemer van energie betaalt Greenchoice aan Zuiderlicht een vast bedrag per aansluiting per jaar.

De Rabobank (dank!) heeft Zuiderlicht een subsidie gegeven voor communicatie en publiciteit uit hun coöperatief rendement. Doel is om Zuiderlicht de middelen te geven om een grotere doelgroep te bereiken. Zuiderlicht besteedt dit geld onder andere aan verbetering van de website, flyers, het vieren van overwinningen en een kunstproject voor particuliere en zakelijke leden. Ook het stadsdeel Amsterdam Zuid steunt de coöperatie.

Professionaliteit:

Tot op heden kende Zuiderlicht geen betaalde medewerkers. Dit gaat veranderen, mede dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Alliander. Doel van de samenwerking is, onder andere, te onderzoeken of (gedeeltelijke) urenvergoeding een significant positief effect heeft professionalisering van de coöperatie en groei van het aantal projecten en leden. We leren van elkaar, we helpen elkaar en ervaringen verwerken we tot een methode/werkwijze die andere coöperaties eenvoudig kunnen toepassen. Alliander vergoedt een deel van uren die freelance medewerkers maken voor beheer, ledenadministratie, projectontwikkeling en communicatie. Het bestuur blijft voorlopig onbezoldigd.

Aantrekkingskracht:

Free publicity
Kleine en grote overwinningen vieren we met zo veel mogelijk betrokken partijen, leden en pers. Met persberichten en uitnodigingen informeren we lokale en landelijke media. We doen mee aan award uitreikingen.

Talk of the town
Samen met kunstenaar Jeroen Bisscheroux werkt Zuiderlicht aan een ludieke, spraakmakende kunstproject voor leden. Geen stickers op ramen, of borden op gebouwen, maar ‘iets’ waarover mensen gaan praten, twitteren, of schrijven in (lokale) media.

Middelen
Zuiderlicht heeft een website, flyers, een banner, een facebookpagina en binnenkort het kunstproject, Paultje van Zuiderlicht: met een verhaal, over energie opwekken en samenleven.

Ledenwerving
Tot nu toe heeft Zuiderlicht geen campagne gevoerd. De 70 leden die Zuiderlicht heeft zijn vooral buren en buren van buren, (hun) familie en vrienden. Zuiderlicht betrekt hen op straat, met nieuwsbrieven (vorig jaar 7) en ALV’s.

Nu Zuiderlicht binnenkort twee grote zonnedaken realiseert met in totaal 650 zonnepanelen start Zuiderlicht een actievere campagne, gericht op aandacht in de media en ledenwerving rondom projecten: de gebruikers en de buren van gebouwen die dankzij Zuiderlicht overgaan op eigen, schone energie, zoals de leerkrachten en ouders van scholieren, sporters en ouders van sportende kinderen.

Veel aandacht gaat uit naar online marketing. Meer dan informeren gaan we onze kennis uit ons netwerk delen, met een anekdotisch verhaal, een grappig filmpje, interview of een online minicollege met waardevolle informatie, waar je als Zuiderlicht lid ook echt wat aan hebt. Dit koppelen we aan een duidelijk handelingsperspectief: zoals de informatie doorsturen (mail, twitter, facebook), je aanmelden voor nog meer berichten van Zuiderlicht, meedoen aan een collectieve inkoopactie of lid worden en (nog meer) investeren in de coöperatie.

Exploitatie:

Inkomsten van Zuiderlicht komen voort uit 5 bronnen:
1. inleg leden (leningen)
2. verkoop zonnestroom (projecten)
3. lidmaatschappen a 1 euro
4. wederverkoop via levering energie (Greenchoice)
5. donaties en subsidies.

Leningen worden uitsluitend geïnvesteerd in energie opwek of besparing. Tot nu toe is geïnvesteerd in twee pv-installaties op het miniRondeel en de Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert. Binnenkort volgen pv-installaties op ASV Arsenal en het IJburg College.

Sinds het 4e kwartaal 2013 ontvangt Zuiderlicht ook inkomsten uit de wederverkoop van energie via Greenchoice. In totaal zijn bij 29 mensen samen 57 contracten afgesloten, 48 particulier en 9 zakelijk. 


Regio:

Zuiderlicht richt zich op de Metropoolregio Amsterdam. Dat is een regio van ruim 30 gemeentes in en om de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Dankzij de aanstaande realisatie van een zonnedak op het IJburg College heeft Zuiderlicht de stap gemaakt van Amsterdam Zuid naar Oost/IJburg.

Energiebron en techniek:

Zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, energiebesparende maatregelen als led-verlichting, slimme apparaten, monitoring, infraroodverwarming, hotfill, warmteterugwinning, isolatie en warmte en elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in de vorm van laadpalen.

Kennisdelen:

Alle kennis is open source beschikbaar, via onze site, nieuwsbrieven en lezingen of opvraagbaar. Om de week delen we onze ervaringen tijdens het energieontbijt van Wij Krijgen Kippen.

Overtuig de jury:

De jury hoeven wij niet te overtuigen. Zuiderlicht schrijft zich in buiten mededinging. Twee van de initiatiefnemers van Zuiderlicht organiseren de Awards. Omdat we het belangrijk vinden de energietransitie vaart te geven, kennis en inzichten te delen en onszelf zichtbaar te maken in het P-NUTS boek schrijven we ons toch in.

Zuiderlicht gaat uit van de mogelijkheden, de wil van velen om schone energie af te nemen en op te wekken. Zuiderlicht biedt iedereen, met of zonder dak, met of zonder (extra) geld een eenvoudig handelingsperspectief.

We vieren onze successen, we delen onze verhalen en ervaringen en daarmee zorgen we ervoor dat energie ook nog een leuk wordt.