Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 43ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Nieuwe Energie Zonnecentrale Leiden”
Website: http://www.nieuweenergieleiden.nl
Naam inzender: EnergiekLeiden (Anne Marieke Schwencke)
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

‘Nieuwe energie’ op bedrijfsverzamelgebouw de Nieuwe Energie.

Het doel is: nieuwe energie in de stad Leiden. Nieuwe energie op de Nieuwe Energie als icoon van een nieuwe energievoorziening.

De Nieuwe Energie is een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw in de binnenstad van Leiden. Het ligt pal naast de gascentrale die de Leidse stadsbewoners al 150 jaar elektriciteit en warmte voorziet. Nieuwe energie en oude energie komen samen op deze unieke locatie.

De voormalige spinnerij van de textielfabriek Clos & Leembruggen biedt werkruimte aan creatieve ondernemers, het Leidsch Dagblad, aan de medewerkers van woningbouwcorporatie Portaal en huist – heel bijzonder – ook een daklozenopvang. Leerlingen van het ROC runnen de restauratie. Het bruist van de menselijke energie. En: deze zomer komt daar echte ‘nieuwe energie’ bij: een zonnecentrale op het dak van de Nieuwe Energie!

De zonnecentrale is een initiatief van EnergiekLeiden en Portaal. RooftopEnergy is de ontwikkelaar, financier en de exploitant van de zonnecentrale de komende 15 jaar. Woningcorporatie Portaal is eigenaar van het pand Nieuwe Energie. EnergieLeiden is verzameling Leidenaars die graag meer nieuwe energie in de stad zien.

In juni vieren we de start van het nieuwe energiemoment met een spetterend feest.

Context en/of korte geschiedenis:

In 2012 stond een nieuwe huurder naar het pand te kijken. Ze werkt als zelfstandig onderzoeker in de nieuwe energie. Omhoogkijkend op een zonnige zomerdag trof haar de volgende gedachte: De Nieuwe Energie ligt pal op het zuiden, prachtige historische sheddaken met een perfecte hellingshoek en dan zo’n naam: Nieuwe Energie. Waarom geen zonnecentrale? Nieuwe energie en Nieuwe Energie, lokale energie in Leiden. Leuk idee?

De huurdersvereniging van de Nieuwe Energie en eigenaar Portaal reageerden enthousiast. Ja, nieuwe energie? Leuk idee! Het zojuist opgestarte EnergiekLeiden, Portaal en de enthousiaste nieuwe energie onderzoeker zijn vervolgens aan de slag gegaan. Wat gebruikt dit pand eigenlijk aan stroom? Wat kan zon daaraan bijdragen? Wie gaat die zonnecentrale bouwen en hoe financieren we het? Mag dat eigenlijk wel op een monument? Veel vragen en een traject waarbij het hele scala aan zon-opties voorbij kwam. Met buurtbewoners financieren in een Postcoderoos? Nee, beter SDE aanvragen en een ‘ontzorger’ laten financieren. RooftopEnergy werd als partner ingeschakeld. Met hun ondersteuning werd een SDE subsidie aangevraagd en verkregen. Met Erfgoed Leiden werd in razend tempo een monumentenvergunning aangevraagd en verkregen. Voorjaar 2014 was het dak klaar om ingezaaid te worden, zo berichtte het Leidsch Dagblad. De zaken moesten nog wel contractueel worden geregeld en dat kost altijd even tijd. We hadden in die tijd ook het verlies van een van de trekkers van Portaal, Ronald Laman, te betreuren.
Maar eind van 2014 was alles rond. Het licht stond op groen. In april 2015 begint de bouw, deze zomer vieren we de zonnecentrale met een Nieuwe Energiefeest.

Dit feest vieren we samen met de Leidse 10 scholen die RooftopEnergy inmiddels ook van zonne-energie heeft voorzien. Nieuwe energie in de stad. Het is volop aan de gang in Leiden.

Organisatievorm:

EnergiekLeiden is een stichting. Het is een platform van Leidse mensen die vanuit hun eigen expertise en interesse werken aan nieuwe energie in de stad.

Portaal is een van de grotere woningbouwcorporaties in Nederland, actief in vijf regio’s waaronder Leiden. Portaal werkt actief aan verduurzaming van het vastgoed. Leiden is een van de pilot locaties voor de Stroomversnelling, waar woningen naar nul-op-de meter gebracht worden.

Rooftop Energy (RTE) B.V. specialiseert in plaatsing en financiering van zonnepanelen op het dak van een pand. Portaal neemt de stroom af en rekent af met RTE.

Portaal en Rooftop Energie hebben hun samenwerking contractueel vastgelegd. EnergiekLeiden was initiatiefnemer, aanjager en procesbegeleider.

Financiering:

RooftopEnergy financiert en exploiteert de zonnecentrale. Portaal stelt het dak ter beschikking en neemt de zonnestroom af.

Professionaliteit:

RooftopEnergy is een commerciële onderneming met betaalde krachten. Rooftop Energy heeft in 2013 en 2014 samen met Stichting Natuur en Milieu de succesvolle campagne Zon Zoekt School opgezet. Leidse scholen zijn daarbij voortrekkers gebleken!

Portaal, een van de grotere corporaties in ons land, zorgt voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen. In wijken en buurten in deze gemeenten zorgen de ruim 550 medewerkers niet alleen voor goede en betaalbare woningen. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang.

EnergiekLeiden is een non-profit stichting. De stichting draait op dit moment voornamelijk door een vaste groep vrijwillige professionals en een flexibele schil van mensen die zich willen inzetten voor verduurzaming van de Leidse energievoorziening. EnergiekLeiden stimuleert lokale acties door het aanbieden van advies, praktische informatie en begeleiding. Denk aan: wijkacties zonnepanelen – isolatie, schoolprojecten, advies, informatiebijeenkomsten, duurzame mobiliteitstoepassingen, een energiedesk voor bedrijven etc.

Aantrekkingskracht:

We organiseren een groot Nieuwe Energie feest in juni 2015 als de centrale van start gaat. We zien het als icoon in de beweging naar meer nieuwe energie in de stad Leiden. Van oude energie naar nieuwe energie. Samen met de Leidse scholen en Portaal zetten we de spotlights op wat al aan de gang is: de energieparels van de stad. Er gebeurt meer dan we denken.
We maken een film van the making of… de Nieuwe energiecentrale met een Time laps, interviews met de initiatiefnemers, Portaal, de ontwikkelaar RooftopEnergy, huurders en bewoners van de wijk. Via de mediakanalen van Portaal, Rooftop, scholen, Stichting Natuur en Milieu en de gemeente betrekken we de lokale (en landelijk) media bij de bouw van de zonnecentrale en de feestelijke start. Het Leidsch Dagblad zit pal onder het zonne-energiedak; die kan het alvast niet missen.

Het sluit aan en versterkt de ontwikkeling van de gemeente Leiden naar een Leidse Duurzaamheidsagenda die in 2015 van start is gegaan en waar energie een van de belangrijke pijlers is.
Het sluit ook aan bij een ontwikkelingstraject van het naastgelegen Energiepark bij de oude energiecentrale. Dit voormalige Nuon terrein wordt op dit moment ontwikkelt tot een nieuw stadspark als onderdeel van het Leidse Singelpark. Ook daar wordt oude en nieuwe energie zichtbaar en (be)leefbaar gemaakt in de vorm en functie van het park.

Exploitatie:

Het gaat om een zonnecentrale van 300 panelen, 75 kW en een opbrengst van 70.000 kWh per jaar.

Regio:

Leiden met uitstraling naar de Leidse regio.

Energiebron en techniek:

Zonne-energie.

Kennisdelen:

Website van de Nieuwe Energie, Portaal, EnergiekLeiden, Rooftop Energy en via de lokale energiekanalen zoals HIER Opgewekt, informele netwerken.

EnergiekLeiden zal ervaringen inzetten voor realisatie van nieuwe zonprojecten in de stad.

Portaal kan ervaringen gebruiken voor zonnecentrales op haar vastgoed elders in leiden en andere in regio’s

Overtuig de jury:

Nieuwe energie op de Nieuwe Energie. Met zo’n naam heb je bijna geen overtuigingskracht meer nodig. Het is een aansprekende locatie met een aansprekende naam waar oude en nieuwe energie, energiehistorie en -innovatie op een natuurlijke vanzelfsprekende manier bij elkaar komen. Extra aantrekkelijk is de verbinding van de gebouw de Nieuwe Energie met het naastgelegen nieuwe Energiepark dat deel zal worden van het grote Leidse Singelpark dat Leiden zal omzomen.

Het zijn zichtbare uitingen van een grote groep enthousiaste en creatieve Leidse burgerbeweging die zich op allerlei manieren inzetten voor vernieuwing van de stad.

Met Nieuwe Energie staat nieuwe energie nu ook vol op de Leidse agenda’s.