Naam van het project: coöperatie Zon@school

Initiatiefnemer: Ernst Damhuis

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Zon@School levert systemen met zonnepanelen waarmee scholen zelf elektriciteit kunnen opwekken via koop op afbetaling. De school betaalt de zonnepanelen af met haar besparing op de elektriciteitsrekening. Ouders en buurtbewoners helpen om het geld bijeen te brengen en delen in de jaarlijkse opbrengst. Samen geven we het goede voorbeeld.

Energiecoöperatie Zon@School is een initiatief van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier. De energiecoöperatie heeft als doel om duurzame stroom op te wekken door zonnepanelen bij scholen op het dak te plaatsen. Het is een zelfstandige organisatie waarin leden samen vanuit betrokkenheid geld bijeen brengen om de zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Zon@School wordt geleidt door vrijwilligers, maar de aanleg en het onderhoud van zonnepanelen wordt uiteraard uitgevoerd door professionals. De coöperatie is een officiële instelling die contracten sluit met de eigenaar van de school en de betrokken gemeente. De leden zorgen voor de continuïteit van de coöperatie.

2. Context

De coöperatie Zon@school is ontstaan vanuit de vereniging duurzaam soesterkwartier. Dit is een club enthousiaste mensen die als doelstelling heeft onze wijk te verduurzamen. Eén van die ideeën was het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een school. Een werkgroep is met dit idee aan de slag gegaan. Uit deze werkgroep is de coöperatie ontstaan. Om de financiën en verantwoordelijkheden helder te houden, is de coöperatie los geplaatst van de vereniging duurzaam soesterkwartier.

3. Organisatiestructuur

Coöperatie. De coöperatie dient als paraplu voor verschillende projecten. Elk systeem op een school is een apart project met een eigen financiering. Door inleg op een project (school van kind of in de buurt) wordt de inlegger lid van de coöperatie.

4. Financiering

Het bijzondere van dit initiatief is dat de financiering van de leden komt en niet van de overheid. Er is op projectniveau geen sprake van subsidie, maar dient zichzelf te kunnen bedruipen. De opbrengst van een systeem wordt terug gegeven aan de leden. Voor één school is de financiering nu rond (voldoende deelnemers) en worden de panelen binnenkort geplaatst. De gemeente heeft een geringe financiële bijdrage geleverd om de notariskosten voor de coöperatie te betalen.

5. Professionaliteit

Zon@school is een initiatief van vrijwilligers met een hoog professioneel profiel. Er wordt stroom geleverd aan scholen, de financiële opbrengst gaat naar de leden. Het project heeft een lange voorbereidingstijjd gekend omdat we ons voorgenomen hebben dat de organisatie dient te staan als een huis. Er is scherp onderhandeld met de scholenkoepel en vooral de gemeente om een zeer goed contract af te sluiten die de risico’s goed verdeeld over de partijen.

6. Aantrekkingskracht

We staan aan het begin, het initiatief is door middel van buurtbijeenkomsten en huis en huis-foldering bekend gemaakt in de wijk. Nu het eerste project rond is en de hele cyclus van een project (bijna) doorlopen is, willen we meer bekendheid krijgen. De opening van het eerste project zal plaatselijk veel aandacht krijgen, we zijn hier samen met de school en gemeente bezig met de voorbereiding. Daarna willen we meer scholen in Amersfoort gaan oppakken en het initiatief landelijk meer bekendheid geven. Communicatieplan hiervoor is in voorbereiding.

7. Exploitatie

Het eerste project, dus op de eerste school, Zon@Kubus, investering naar schatting EUR 24.000,- inclusief 10% onvoorzien verwachte opbrengst jaar 1 12.000 KWH *EUR 0,15 = EUR 1800,-

verwachte jaarlijkse kosten:

  • EUR 300,- voor vervanging omvormer
  • EUR 150,- voor onderhoud
  • EUR 200,- voor kosten coöperatie (drukwerk, KVK kosten etc) verwachte opbrengst eerste volle jaar minimaal EUR 25,- per inschrijving van EUR 500,- allen conservatieve inschattingen Voor 23 jaar delen de deelnemers mee in de opbrengt van het systeem, daarna is het systeem afbetaald en kan de school de opbrengsten zelf behouden.

PAS OP: het systeem is vooral rendabel op kleinere scholen (dwz verbruik tot ongeveer 20.000-25.000 kWh) omdat door de staffeling in belasting anders te veel te goedkope stroom wordt opgewekt en daardoor nauwelijks rendement gemaakt kan worden.

8. Regio

De regio Amersfoort valt onder de paraplu van de coöperatie.

Echter het idee is ook in andere gemeenten eenvoudig toepasbaar. Daarom zijn alle stukken vanaf onze website (contracten, statuten, huishoudelijk reglement) te downloaden.

Dit was namelijk een grote frustratie van ons, goede voorbeelden van dit soort projecten (ZONDER SUBSIDIE) bleek niet voorhanden

9. Energiebron en techniek

Zonne-energie.

10. Kennis delen

Kennis delen gaat op verschillende niveau’s. Voorop staat de kennisdeling over zonnepanelen en duurzame energie met de leerlingen (van de bovenbouw) van de school. Zon@school verzorgt lessen over duurzame energie op school. Bovendien is er bij de eerste school een mooi display zodat alle kinderen kunnen zien wat de installatie op het dak doet.

Voor kennis delen buiten school geldt. Zon@school heeft alle informatie op de website, alles kan daar gedownload worden. Als het eerste project volledig is afgerond, gaan we bekijken op welke wijze we niet alleen meer scholen in Amersfoort mee kunnen laten doen, maar vooral hoe we dit idee ook verder in Nederland onder de aandacht krijgen.Belangrijk hierbij is dat we er niets aan hoeven te verdienen en alles daarom in de openbaarheid gooien. Geen restricties!

11. Overtuig de jury

Zon@school laat zien dat zonne-energie rendabel is op scholen of andere gebouwen, we hoeven niet te wachten op initiatieven uit Den Haag of op subsidies van gemeenten. Gewoon doen!

Zon@school maakt leerlingen bekend met duurzame energie en verhoogd de betrokkenheid van buurt/ouders bij de school. Zon@school heeft een slimme constructie (koop op afbetaling) bedacht waardoor kosten voor het plaatsen van een systeem goedkoper wordt een daarom meer rendabel (geen recht van opstal en geen verzekeringen) De constructie is niet alleen goedkoper, maar verdeelt de risico’s beter over de deelnemers. De school is eigenaar van het systeem en niet de coöperatie. De gemeente draagt zorg voor de verzekering. Van dag één tot aan de laatste dag van het contract (bij de school de Kubus over 23 jaar) is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er met het systeem gaat gebeuren. De coöperatie blijft niet zitten met een systeem dat aan het eind van de looptijd weer van het dak moet. Het initiatief van Zon@school is toepasbaar in elke gemeente en op elke school (met een goed dak en niet te groot).

12. Beeldmateriaal