Naam van het project: Eemstroom – Energiecoöperatie Amersfoort

Initiatiefnemer: Justin Pagden

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Eemstroom is een energiecoöperatie in de breedste zin van het woord. Het is een platform voor economisch verkeer ten behoeve van lokale economie, duurzaamheid en profijt. Daarbij is profijt het economische voordeel dat we behalen maar ook vooral de toegevoegde waarde aan de voor ons relevante maatschappelijke thema’s. Dit zijn thema’s zoals energie, mobiliteit, voedsel, zorg/welzijn en veiligheid.

2. Context

Eemstroom is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Matchpoint, OnePlanet, All About Energy en de gemeente Amersfoort. Dit was de juiste mix van maatschappelijk betrokken partners, bedrijfsleven en overheid om een professionele en breed gedragen coöperatie te kunnen oprichten. All About Energy speelt als Amersfoorts bedrijf, expert in de energiesector en leverancier van ondersteunende ICT, een cruciale rol.

3. Organisatiestructuur

Eemstroom is een coöperatie met leden, een raad van afgevaardigden, een bestuur en een raad van advies. Onder de coöperatie hangt een BV met directie die fungeert als werkmaatschappij. De coöperatie is 100% aandeelhouder van de BV en de directie van de BV moet verantwoording afleggen aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie wordt gekozen door de leden.

4. Financiering

De partijen die betrokken waren bij de opstart hebben geïnvesteerd in uren, materiaal en/of geld. Door gebruik te maken van maatschappelijk betrokken partners en vrijwilligers worden de kosten laag gehouden. Eemstroom heeft betalende leden en klanten en voert betaalde opdrachten uit.

5. Professionaliteit

Eemstroom draait op professionals. Sinds begin 2013 zijn de eerste werknemers in dienst. Eemstroom levert energie en andere producten aan haar leden, heeft een eigen frontoffice en backoffice en doet alle incasso’s zelf. Eemstroom maakt gebruik van de leveringsvergunning van Eneco.

6. Aantrekkingskracht

Eemstroom is in oktober 2012 als coöperatie publiekelijk naar buiten getreden met een wervingscampagne van 4 weken bij de Ikea in Amersfoort. Er wordt gebruik gemaakt van lokale kranten, televisie, social media en evenementen om bekendheid te creëren. Voor 2013 staan veel evenementen gepland en wordt een groot bereik verwacht.

7. Exploitatie

Daar ga ik niet over.

8. Regio

De Eemregio: Amersfoort en omstreken. (Amersfoort, Leusden, Soest, Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Hoevelaken, Baarn)

9. Energiebron en techniek

Er ligt geen focus op een energiebron of techniek. Energie is bijzaak

10. Kennis delen

Eemstroom is ingericht als natuurlijke Community of Practice. Dat betekent dat zo veel mogelijk kennis die wordt opgedaan ook wordt gedeeld. Eemstroom heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Amersfoort Duurzame Stad (www.amersfoortduurzamestad.nl). In de loop van dit kwartaal zal een nieuwe site worden gelanceerd waarin communicatie en kennis rond duurzaamheid in Amersfoort wordt gecentraliseerd. Deze kennisdeling is vooral gericht op de omgeving. Daarnaast wordt natuurlijk vaak gesproken met andere initiatieven en deelgenomen aan vele sessies, conferenties en bijeenkomsten.

11. Overtuig de jury

Eemstroom heeft een wat andere benadering dan de meeste energiecoöperaties. Dat ligt voornamelijk bij de energie zelf, dat vinden wij namelijk bijzaak. Wij richten ons meer op het platform voor lokaal economisch verkeer dat Eemstroom ontwikkeld. Ons doel is een prettige duurzame leefomgeving. We laten die invullen door onze leden door de vraag te stellen: waar wordt jij nou gelukkig van?

Dat vraag om uitleg:

Zoals gezegd is de coöperatie een platform voor economisch verkeer, ofwel, vraag en aanbod. Ieder product dat door een lid bij de coöperatie wordt gekocht, levert een collectief spaartegoed en een persoonlijk spaartegoed op. Het collectieve spaartegoed wordt geïnvesteerd in lokale energieopwekking. Het individuele spaartegoed kan het lid naar eigen inzicht via de coöperatie weer besteden. Het kopen van bijvoorbeeld elektriciteit en gas bij de coöperatie geeft het lid daarbij de mogelijkheid om bijvoorbeeld de plaatselijke muziekvereniging te ondersteunen (daar wordt dit lid blijkbaar gelukkig van). De muziekvereniging, ook afnemer bij Eemstroom, kan het eigen spaartegoed inzetten om leden van Eemstroom korting aan te bieden voor de voorstelling, om zo meer bezoekers te genereren. Dit soort combinaties zijn natuurlijk eindeloos denkbaar.

Het platform is nog in ontwikkeling, maar speciaal voor jullie hier alvast een eerste blik: https://eemstroom.energyadmin.nl/cards/exchange

12. Beeldmateriaal

COP Eemstroom Presentatie