Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 41ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Powermatching City”
Website: http://www.powermatchingcity.nl
Naam inzender: Susanne Bach
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Onderzoek Award

Beschrijving:

PowerMatching City is dé Europese proeftuin om vraag en aanbod van stroom en warmte op een intelligente wijze aan elkaar te koppelen. Met als doel volledig van de karakteristieken van zowel centrale als decentrale energiebronnen te profiteren. Daarvoor staan in de huishoudens uiteenlopende energiebronnen ten dienste, zowel duurzaam als super-efficiënt. Naast zonnepanelen, warmtepompen, een thuiscentrale en een windpark beschikken ze allemaal over slimme meters en slim witgoed. Het demonstratieproject met 42 deelnemende huishoudens bestaat al sinds 2009 in Hoogkerk / Groningen en wordt afgerond in 2015.

Het demonstreren van geavanceerde slimme energiediensten op basis van de bijbehorende, innovatieve slimme energietechnologieën. Het doel daarvan is om de waardecreatie van intelligente energiesystemen empirisch te valideren en de eisen en wensen die de eindgebruiker aan dergelijke services en systemen stelt, inzichtelijk te maken.

Context en/of korte geschiedenis:

Het betreft een initiatief vanuit de overheid (IPIN subsidie) in combinatie met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen

Organisatievorm:

Proffessioneel consortium
Partners
– DNV GL
– Essent
– Enexis
– Gasunie
– ICT Automatisering
– TNO

Kennispartners
– Hanzehogeschool
– TU Delft
– TU Eindhoven

Financiering:

IPIN subsidie en financiele bijdrage van de partners

Professionaliteit:

professioneel consortium

Aantrekkingskracht:

Er zijn 42 deelnemende huishoudens.

Bij de opening van PMC was minister Kamp aanwezig en was er landelijke aandacht van de pers.

PowerMatching City is opgenomen in de Sustainia100, een wereldwijde lijst met de honderd beste voorbeeldprojecten op het gebied van energie, water en voedsel, die model staan voor een duurzame toekomst. In de lijst staan projecten uit 56 landen op 6 continenten.

Exploitatie:

De proeftuin heeft geen winstoogmerk, er wordt echter wel gekeken naar de mogelijkheden om het concept opschaalbaar te maken.

Regio:

Hoogkerk, Groningen, Nederland

Energiebron en techniek:

Smart Grid

Kennisdelen:

Het doel van de proeftuin is om kennis op te doen en deze kennis te delen. Daarom wordt de kennis breed gedeeld op het eindsymposium op 16 april 2015 en zullen ook de onderzoeksrapporten worden gedeeld. Daarnaast zoeken we ook actief de mogelijkheden om kennis, inzichten en leerervaringen te delen met andere proeftuinen, het IPIN programma en andere organisaties.

Overtuig de jury:

- De energiediensten van Powermatching City zijn in co-creatie met de bewoners ontwikkeld. Hiermee heeft de Smart Grid proefutin een duidelijke focus op de eindgebruiker, wat uniek is in deze dit door techniek gedomineerde domein.

- Powermatching City was het eerste live Smart Grid in Europa en heeft hiervoor ook de internationale Sustainia100 prijs voor ontvangen

- Het doel van de proeftuin is om de kennis te delen en zo onze maatschappij te helpen in de uitdagingen van de energietransitie.