Naam van het project: Duurzame Energie Ramplaan (DE Ramplaan)

Initiatiefnemer: Matthijs Hisschemöller

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Stichting DE Ramplaan werkt aan de overgang naar duurzame energie in het Haarlemse Ramplaankwartier. Duurzame energie geproduceerd door de wijk, voor de wijk en zo mogelijk in de wijk. Het gaat om 1.100 woningen, voor een groot deel vooroorlogs.

2. Context

DE Ramplaan is ontstaan als een burgerinitiatief en is dat nog steeds.

3. Organisatiestructuur

DE Ramplaan is een stichting met vijf bestuursleden en heeft een ANBI-status.

4. Financiering

Bestuur en werkgroepleden zetten zich vrijwillig in, zonder onkostenvergoeding. Er is een driejarige subside van de gemeente Haarlem voor een high level business case, epa-adviezen en beperkte communicatiemiddelen. De Rabobank heeft subsidie versterkt voor communicatiedoeleinden. Bewonersbijeenkomsten, drukwerk en publiciteitsmateriaal zijn mogelijk dankzij belangeloze inzet van sympathisanten en sponsors. De aspirant-leden betalen nog geen bijdrage.

5. Professionaliteit

Geen betalende werknemers. Verder in ontwikkeling.

6. Aantrekkingskracht

Leden worden geworven door

  • bewonersbijeenkomsten (3 x zeer goed bezocht)
  • website, facebook, twitter
  • eigen huis-aan-huis-nieuwsbrief
  • aandacht in de wijkkrant
  • mond-op-mondreclame in de wijk

7. Exploitatie

Nog in ontwikkeling.

8. Regio

Het Haarlemse Ramplaankwartier, een wijk in het westen van Haarlem.

9. Energiebron en techniek

Zonnepanelen. Nog in studie: biovergisting

10. Kennis delen

Op 2 manieren:

  • Enkele leden van de werkgroep zijn regelmatig op netwerk- en andere bijeenkomsten.
  • De high level business case wordt tzt openbaar en zal ook andere initiatieven van informatie voorzien.

11. Overtuig de jury

Je moet het lef maar hebben. In een oude wijk zoals het Ramplaankwartier, nieuwe technieken uit te proberen en bewoners te overtuigen van nut en noodzaak van energiebesparing en beperking van co2-uitstoot. En wat blijkt: onze wijk bulkt van het enthousiasme en de inspiratie om er voor te gaan. Zo leren we elkaar opnieuw kennen en zetten we samen grote stappen op weg naar een klimaatneutrale wijk. Wie doet het ons na?

12. Beeldmateriaal