Naam van het project: Zon op Schulpstet

Initiatiefnemer: Arie Dekker en Stichting CALorie

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Burgerinitiatief om mensen die zelf hun energie willen opwekken maar geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen (Noord oriëntatie, schaduw, huurhuis, flat, rieten kap etc.) de mogelijkheid te geven zonnepanelen in een coöperatie samen met anderen op een ander geschikt dak te plaatsen

2. Context

Stichting CALorie is een burgerinitiatief dat er naar streeft dat de gemeente Castricum in 2030 zichzelf CO2-neutraal van energie voorziet. CALorie werkt aan bewustwording, besparing (isolatie) en alternatieven voor opwekking. In samenwerking met Zon op Nederland en de gemeente is gekeken naar de haalbaarheid van het concept om burgers in coöperatieve vorm zonnepanelen te laten aanschaffen en plaatsen op een gemeentelijk dak. De belangstelling was groot en precies binnen een jaar is de eerste zonne energiecentrale met 112 panelen operationeel.

3. Organisatiestructuur

De zonne energiecentrale Zon op Schulpstet is een coöperatie UA met 40 leden en is voortgekomen uit de stichting CALorie. Zon op Schulpstet werkt samen met Zon op Nederland uit Amsterdam.

4. Financiering

CALorie heeft een principieel nul Euro beleid. D.w.z. dat er geen beroep wordt gedaan op gemeenschapsgeld. De coöperatie (UA) Zon op Schulpstet volgt dit beleid.

De 40 leden hebben het project gefinancierd: aankoop en plaatsing 112 panelen, oprichting coöperatie, overeenkomst met gemeente etc.etc. Zolang virtuele saldering nog niet mogelijk is wordt de opgewekte energie afgenomen door de gemeente (onder het dak).

5. Professionaliteit

De coöperatie heeft een niet betaald 3 koppig bestuur. De opbrengst van de aan de gemeente geleverde energie wordt jaarlijks uitgekeerd aan de 40 leden onder inhouding van kosten en reservering onderhoud.

6. Aantrekkingskracht

De initiatiefgroep Zon op Schulpstet heeft gebruik gemaakt van de kanalen van de stichting CALorie voor de initiële bekendmaking. Dat leverde al een grote interesse op. Een samen met de gemeente opgezette en in de publiciteit gebrachte info avond trok zoveel belangstelling dat na die avond het project bij voorinschrijving al dubbel was overtekend. Gedurende het hele traject zijn periodiek nieuwsbrieven via email aan de gegadigden gestuurd en nog twee info avonden gehouden.

7. Exploitatie

Totale bruto investering ca. 57 KEuro. De betaalde BTW kan worden teruggekregen. Geschatte jaaropbrengst 26.500 KwH die tegen ca. 0,16 Euro aan de gemeente wordt verkocht, totaal dus 4240 Euro bruto. Daarvan gaat nog af 325 t.b.v. administratie door Zon op Nederland en 560 bestemd voor verzekering, reservering vervanging omvormers etc. Netto opbrengst voor de leden van de coöperatie dus 4240-325-560= 3355 = 30 Euro per geïnvesteerd paneel, gelijk aan een rendement van 7% op de netto investering van 430 Euro per paneel (ex BTW).

8. Regio

De gemeente Castricum.

9. Energiebron en techniek

Zonnepanelen.

10. Kennis delen

De cooperatie heeft bij haar oprichting gebruik gemaakt van de statuten en contracten zoals die waren ontwikkeld door ZON op Nederland. De lokale situatie was echter heel anders waardoor er uiteindelijk op maat gesneden juridische inbedding is gecreëerd. Tijdens een door Zon op Nederland belegde bijeenkomst van soortgelijke initiatieven zullen de ervaringen worden gedeeld.

11. Overtuig de jury

Er zijn meerdere redenen waarom Zon op Schulpstet de award zou moeten winnen:

  1. omdat het binnen een jaar van idee tot een operationeel product heeft geleid.
  2. omdat het komende jaar dit concept snel kan worden gekopieerd op andere daken van de gemeente Castricum.
  3. omdat er twee maal zoveel vraag was naar panelen dan we konden aanbieden. We hebben dus een potentiële doelgroep aangeboord die anders buiten de boot zou vallen.
  4. omdat dit initiatief laat zien dat burgers zelf het heft in handen moeten nemen en niet wachten op bijvoorbeeld de gemeente maar die zelf actief moet benaderen .
  5. omdat bij de initiatiefgroep het enthousiasme er af spatte; ook als er eens iets tegen zat.

12. Beeldmateriaal