Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 2de inzending P-NUTS Awards 2015: “Wocozon”
Website: http://www.wocozon.nl
Naam inzender: Roland van der Klauw
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Innovatie Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

De stichting Wocozon heeft als ambitie om alle bewoners van sociale huurwoningen in Nederland te laten profiteren van Zonnestroom en bij te dragen aan woonlastenbevriezing voor huurders.

In Nederland zijn circa 1,1 miljoen grondgebonden huurwoningen, daarvan wil Wocozon er tenminste 10% voorzien van zonnestroom de komende 10 jaar. Wocozon financiert dit voor 100% zelf er is dus geen investering nodig van woningcorporaties of huurders.

Context en/of korte geschiedenis:

De insteek van Wocozon is:
– dat bewoners van (grondgebonden) corporatiewoningen een dak vol met zonnepanelen krijgen;
– dat Wocozon de investering extern voor 100% financiert, waardoor er geen investering nodig is van een woningcorporatie of bewoner
– dat er geen risico’s zijn voor huurders en de woonlasten niet verder stijgen. Huurders betalen namelijk alleen voor de daadwerkelijk opgewekte stroom een vaste prijs van €0,185 per kWh. Deze prijs is vast zolang men er blijft wonen.
– dat huurders met een prijs van €0,185 per kWh – een prijs die circa €0,04 lager is dan normaal – ongeveer €100 per jaar besparen. Dit voordeel loopt verder op als stroom duurder wordt;
– dat woningcorporaties 100% zeggenschap hebben (via 80% bestuursleden benoeming in de stichting Wocozon);
– dat er geen winstdoelstelling is, maar eventueel rendement moet geherinvesteerd worden in lokaal/regionale duurzame projecten gerelateerd aan sociale huurwoningen.

Hiermee zijn alle (financiële) drempels weggenomen voor woningcorporaties en bewoners.

Organisatievorm:

Wocozon is een stichting (stichting Wocozon) met een 100% dochter (Wocozon BV) die de operationele activiteiten uitvoert. Lokaal/regionaal kent Wocozon weer 100% dochters die de contractpartner zijn voor de woningcorporatie, financiers en uitvoerders. Wocozon kent reeds vier lokale dochters (Wocozon Rotterdam, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel) en is daar projecten gestart.

Financiering:

Wocozon wordt landelijk gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeente (voor 80%) en per provincie de resterende 20% via de energiefondsen (of privaat / crowdfunding). Hiermee hebben we voldoende funding en schaalgrootte om de ambitie van 110.000 woningen (of meer) in de komende 10 jaar in Nederland te financieren.

Professionaliteit:

Wocozon is geïnitieerd door NRG031, die via Waifer een spin-off is van TNO. NRG031 (Energie nul in NL) heeft als corebusiness om duurzame initiatieven financierbaar te maken. Deze kennis wordt ingezet bij Wocozon. Wocozon is geen energieleverancier.

Aantrekkingskracht:

Wocozon is de afgelopen drie jaren low-profile begonnen met het opbouwen van het netwerk, de pilots en robuuste financieringsconstructies. In 2015 zal de opschaling plaats vinden en dus ook meer publiciteit gezocht worden. Hierbij wordt Wocozon ook ondersteund door de stichting DOEN.

Exploitatie:

In de voorgaande jaren is circa €300.000 geïnvesteerd in de opbouw. Voor 2015 zijn 5.000 woningen voorzien, dit geeft een kapitaalbehoefte van ongeveer €20 miljoen. De ambitie om 100.000 woningen te voorzien vergt een investering van €400 miljoen.

Regio:

Wocozon werkt voor heel Nederland, maar kent regionale dochters per provincie of grote stad om het lokaal te houden.

Energiebron en techniek:

Wocozon richt zich uitsluitend op zonnepanelen voor huurwoningen.

Kennisdelen:

Door de open structuur – de stichting wordt bestuurd door de deelnemende woningcorporaties en lokale wocozon’n hebben een lokale raad van toezicht – is kennisdeling verankerd in de structuur. Daarnaast participeert Wocozon in TKI Energo (top innovatie sector energie, gebouwde omgeving).

Overtuig de jury:

Iedereen in Nederland heeft recht op zonnestroom, ook huurders. Woningeigenaren kunnen zelf zonnepanelen kopen, maar huurders met een beperkte beurs niet en ook woningcorporaties hebben er geen geld meer voor. Om de grote groep huurders in Nederland mee te kunnen laten profiteren van zonnepanelen is meer bekendheid via P-Nuts belangrijk.

Bijgaand een foto van Wocozon-woningen in Hoek van Holland.