Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 29ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Vereniging Duurzaam Balinge”
Website: http://Duurzaambalinge.nl
Naam inzender: Ger Nobels
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

De vereniging heeft tot doel om met de inwoners van het dorp en omgeving te stimuleren samen te werken aan een duurzaam bestaan. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. een duurzaam beheer en gebruik van energie en water na te streven;
b. samen met andere organisaties educatie en voorlichting te geven over energie besparende maatregelen;
c. onderzoek, inventarisatie, studie en advies op het gebied van duurzaamheid;
d. zorg dragen voor de eigen leefomgeving door het (mede)onderhouden van de natuur in de directe omgeving in samenwerking met natuurorganisaties en andere grondeigenaren, zoals het onderhouden van bossingels, houtwallen enzovoorts;
e. een bijdrage leveren aan het verbeteren en/of beschermen van natuurwaarden door vrijwilligersactiviteiten

Context en/of korte geschiedenis:

Duurzaam Balinge is een burgerinitiatief dat in 2006 is gestart in het Drentse dorp Balinge. Balinge telt 99 inwoners die het geluk hebben om in een prachtige omgeving te wonen. Onder het motto:

verbeter de wereld
en begin in Balinge

Worden er allerlei activiteiten ontplooit in het dorp Balinge die een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.
De gedachte daarbij is, een duurzame samenleving kan alleen ontstaan als we samenwerken. Duurzaam Balinge is begonnen met brainstormsessies met als resultaat, dat er twee werkgroepen zijn ontstaan om de ideeën uit te werken.

Organisatievorm:

Duurzaam Balinge is een vereniging met een bestuur en twee werkgroepen.

Het bestuur heeft als taak voorwaarde scheppend zijn ten aan zien van de twee werkgroepen.

De werkgroep hout
Deze werkgroep werkt als vrijwilligers groep voor de Vereniging Natuur Monumenten. Het voordeel voor Natuurmonumenten is dat de de vrijwilligers groep geen gebruik maakt van zware machines waardoor de flora en fauna zo min mogelijk verstoort worden. De groep bestaat uit een 20 tal vrijwilligers waarvan er 8 opgeleid en gecertificeerd zijn door Natuurmonumenten om zaag werkzaamheden te verlichten. Het samen werken in de natuur versterkt de sociale cohesie in de streek.

De werkgroep energie
Deze werkgroep bestaat uit 8 leden die zich bezig houden met voorlichting en realisatie van projecten in het dorp en de Broekstreek. Het geheel gebaseerd op een zelf ontwikkelt stappen plan. Vanaf 2009 werken we met dit plan met als resultaat.

Financiering:

De vereniging draait geheel op eigen inkomsten uit lidmaatschap. In het verleden hebben wij meegedaan met verschillende wedstrijden en acties waar geld prijzen aan verbonden waren. Deze geld prijzen zijn o.a. besteed aan openbare led verlichting, zonnepanelen op ons dorpshuis en een cursus het nieuwe rijden.

Professionaliteit:

Wij hebben geen mensen in dienst. Onze vrijwilligers voor de werkgroep Hout zijn opgeleid door Natuurmonumenten en zijn gecertificeerd. De vrijwilligers van de Werkgroep energie hebben door ervaring en technische achtergronden voldoende kennis om energie projecten te organiseren. Zo is zijn onze zonneboiler en hout cv installaties door ons zelf ontworpen en gebouwd. Daarnaast zijn wij nu Wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Aantrekkingskracht:

Wij kiezen er bewust voor om klein te blijven. Wij stralen wel actief uit naar de omgeving zo hebben wij een programma ontwikkeld Balinge on Tour waarbij wijken en dorpen door ons begeleid kunnen worden in het opzetten een eigen energie burger initiatief.

We zijn actief in de begeleiding van het opzetten van 4 Energie coöperaties in Midden-Drenthe.

We hebben een plan gemaakt dat groeipanelen heet. In dit plan kan in combinatie met de NLD jaarlijks een PV paneel bijgeplaatst worden. na 7 jaar bedraagt dan de nette investering 1650,- Euro daarna kan ieder jaar een paneel bij geplaatst worden die gefinancierd wordt uit de opbrengsten en de bijdrage uit de NLD.

Exploitatie:

N.v.T

Regio:

Wij richten ons in de eerste plaats op Midden-Drenthe maar wij krijgen regelmatig verzoeken uit de gehele provincie Drenthe die wij ook bedienen. Wij werken nauw samen met de Drentse KEI, Grek en USkooperaasje.

Energiebron en techniek:

Wij werken met Zonneboilers, PV panelen en Biomassa

Kennisdelen:

Duurzaam Balinge is actief in de omgeving om kennis over te dragen door middel van presentaties en het organiseren van energie café of een cursus het nieuwe rijden.

Ook binnen de KEI zijn wij een actieve partij die kennis deelt.

op 4 maart 2015 waren wij uitgenodigd door de wethouder om mee te praten over de invulling van het meerjarenplan duurzaamheid van de gemeente Midden-Drenthe.

Duurzaam Balinge is de inspirator voor het schrijven van concept statuten voor de op te richten energie coöperaties waarbij de private leden de macht hebben en behouden zodat energie weer van de gebruikers wordt. (geen aandeel houders)

Overtuig de jury:

Duurzaam Balinge is een echt klein burgerinitiatief, vanaf 2006 zijn wij onafgebroken bezig met duurzame acties. We zijn steeds instaat om ons zelf en andere op te laden om te werken aan een betere toekomst. Waar andere organisaties vragen om geld, geven wij geld aan organisaties. Zo hebben wij de kosten betaald van de openbare led verlichting tussen Balinge en Mantinge, Zonnepanelen geschonken aan het dorpshuis en in de streek gratis een cursus het nieuwe rijden georganiseerd waar 40 deelnemer aan mee deden.