Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 28ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Opa en Oma Zon”
Website: http://www.opaenomazon.nl
Naam inzender: Gaby Koenders
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Het doel van Opa en Oma Zon is om zoveel mogelijkheid opa’s en oma’s te werven en deze bij te laten dragen aan de noodzakelijke energietransitie middels het kopen van ‘slechts’ één zonnepaneel voor hun kleinkind(eren).

Context en/of korte geschiedenis:

Kinderen zijn de grote mensen van straks. Wie kan de jeugd het beste iets belangrijks meegeven voor en over de toekomst? Exact, opa en oma! Opa’s en oma’s spelen namelijk een hele belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen.

Opa’s en oma’s, die door de explosieve welvaartgroei hebben gezien wat dit met de wereld gedaan heeft. Opa’s en oma’s, die precies begrijpen hoe belangrijk duurzaamheidsdoelstellingen zijn en wat het betekent als we deze doelstellingen niet zullen halen. Opa’s en oma’s die niet afwachten, maar concreet samen met de jeugd iets gaan doen aan verduurzaming. Opa’s en oma’s en kinderen met elkaar verbinden ofwel belangrijke kennis doorgeven aan een nieuwe generatie. Kinderen energie voor de toekomst (mee)geven.

Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkind(eren) met het Opa en Oma Zon concept een uniek en duurzaam cadeau geven. Kleinkind(eren) krijgen dit jaar geen Ipod of barbie, maar een zonnepaneel! De basisgedachte is dat je met een relatief geringe bijdrage, maar door de grote massa aan opa’s en oma’s, toch een essentieel verschil kunt maken. Een Opa en Oma Zon paneel kopen is niet ‘slechts’ een zonnepaneel kopen. Opa’s en oma’s investeren op deze manier in een groene en schone toekomst voor hun kleinkind(eren). Kleinkinderen krijgen samen met het paneel een uniek cadeau, namelijk een stukje bewustwording hoe belangrijk het is om groene energie op te wekken, hoe met de wereld om te gaan om deze voor de toekomst te behouden en hoeveel de wereld terug kan geven.

Het rendement van het zonnepaneel wordt 25 jaar lang op de spaarrekening van het kleinkind gestort. Zo ontvangt het kleinkind, in sommige gevallen zelfs na het overlijden van opa en/of oma, ieder jaar een groen cadeau. De opbrengst wordt gestort op de verjaardag van het kleinkind.

Naast het zonnepaneel krijgt ieder kleinkind een Opa en Oma Zon boekje. Dit boekje wordt op dit moment ontwikkeld samen een kinderboekenschrijver. In dit boekje wordt de boodschap van Opa en Oma Zon verteld passend bij de belevingswereld van de kinderen.

Het streven is om voor de opa’s en oma’s (en dus voor de kleinkinderen) een rendement te behalen dat iets boven een huidig spaarrekeningrendement ligt. Let wel: los van het financieel rendement gaat het bij dit project om veel meer duurzame (niet-financiële) aspecten.

Organisatievorm:

Het idee van Opa en Oma Zon wordt door Gaby Koenders, initiatiefneemster/bedenker van dit concept beschikbaar gesteld aan de Opa en Oma Zon Stichting. Deze stichting neemt de regie voor de verdere ontwikkeling van het Opa en Oma Zon concept. Het eigendom van het concept blijft bij de bedenker. Gaby Koenders is op dit moment enig bestuurder van de stichting. Zij is momenteel in gesprek om het bestuur uit te breiden met kundige en gedreven mensen.

Financiering:

Het Opa en Oma Zon initiatief wordt gefinancierd door opa’s en oma’s die een zonnepaneel kopen voor hun kleinkind. Het rendement van dit paneel wordt op de spaarrekening van het kleinkind gestort.

In het pilotproject in de gemeente Bronckhorst worden de Opa en Oma Zon panelen op het dak van het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst geplaatst. De gemeente Bronckhorst heeft hiervoor ook een SDE+ subsidie voor 486 panelen ontvangen. De gemeente Bronckhorst betaalt voor de stroom die de zonnepanelen opwekken een vergoeding aan de stichting Opa en Oma Zon. Deze vergoeding en de subsidie is het rendement voor de kleinkinderen.

Professionaliteit:

Op dit moment heeft de stichting nog geen betaalde werknemers. Initiatiefneemster/bedenker van het concept, Gaby Koenders, besteed al haar vrije uren aan het concept. Mensen uit haar netwerk ondersteunen haar hierbij.

Aantrekkingskracht:

Het Opa en Oma Zon concept staat nog in de ‘kinderschoenen’. De Opa en Oma Zon stichting heeft deze maand het opzetten van de juridische, fiscale en financiële structuren van het concept afgerond. Nu het concept zowel juridisch, fiscaal als financieel haalbaar blijkt, moeten er bekendheid worden gegenereerd.

Wellicht leuk om te vermelden dat de meest ‘starre’ en ‘stugge’ mensen een glimlach op hun gezicht krijgen als ik over het concept vertel. De band tussen opa’s en oma’s en hun kleinkind is een hele bijzondere en dit concept lijkt mensen echt te raken.

Exploitatie:

De zonnepanelen zullen voor een marktconforme prijs worden aangeboden. Er wordt uitsluitend met hoogwaardige en bewezen technologie gewerkt. Dit zal de opbrengst waarborgen en de risico’s van de opa’s en oma’s te minimaliseren.

Regio:

Het Opa en Oma Zon initiatief kan in principe overal worden uitgevoerd. Initiatiefnemer is op dit moment met een pilot project bezig in de gemeente Bronckhorst.

Energiebron en techniek:

Dit project richt zich op zonne-energie. Ook andere duurzame energiebronnen en initiatieven kunnen in de toekomst worden gekoppeld aan het Opa en Oma Zon concept.

Kennisdelen:

Ons streven is er op gericht om de Opa en Oma Zon gedachte door opa’s en oma’s en kleinkinderen te laten verspreiden. Dit door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op scholen en op deze manier kleinkinderen te motiveren om zelf hun opa’s en oma’s te benaderen.

Overtuig de jury:

De band tussen Opa en Oma en hun kleinkind wint altijd!