Naam van het project: Zonnepanelen gemeente Neder-Betuwe

Initiatiefnemer: Jan Willem Zwang

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Herfinanciering van een zonnepaneleninstallatie op het gemeentehuis middels crowdfunding om daarmee middelen te genereren om nieuwe projecten te realiseren.

2. Context

De gemeente Neder-Betuwe had geen budget meer om zelf zonnepanelen op hun uitbouw te realiseren. Zij heeft Green Spread gevraagd de investering voor hun rekening te nemen. Green Spread heeft dit gedaan en het project heeft sinds juni 2012 al bijna 11.000 kWh geproduceerd. Green Spread heeft het project via crowdfunding geherfinancierd bij stichting Greencrowd. 40 crowdfunders hebben gemiddeld 500 euro geïnvesteerd. Green Spread gaat nu nog twee panden van de gemeente Neder-Betuwe volleggen met zonnepanelen en deze wederom aanbieden voor crowdfunding.

3. Organisatiestructuur

Het gemeentehuis is eigendom van de gemeente Neder-Betuwe. De installatie is eigendom van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV. Green Spread brengt alleen de geproduceerde kWh in rekening bij de gemeente tegen een NMDA tarief. Na 15 jaar gaat de installatie om niet over naar de gemeente.

4. Financiering

Green Spread heeft de installatie met eigen middelen gefinancierd. Het project is geherfinancierd middels crowdfunding. Crowdfunders krijgen 4%, 5% en 6,5% rente per jaar bij looptijden van respectievelijk 4, 7 en 11 jaar.

5. Professionaliteit

De geproduceerde elektriciteit wordt achter de meter geleverd aan de gemeente. Hiervoor is geen leveringsvergunning nodig. Er wordt niet teruggeleverd aan het net. Green Spread heeft betaalde werknemers.

6. Aantrekkingskracht

Het project is volledig geherfinancierd middels crowdfunding en daarmee succesvol. Er is vooral aandacht gegenereerd middels free publicity, de websites van de gemeente, van Green Spread en van Greencrowd. Daarnaast wordt het project regelmatig onder de aandacht gebracht als showcase op congressen.

7. Exploitatie

De turn key investering bedroeg ruin 30 duizend euro. Green Spread ontvangt 13,79 cent per kWh (prijspeil 2012). Dit bedrag wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Het project heeft SDE+ uit 2011, deze gaat rechtstreeks naar de gemeente.

8. Regio

De gemeente Neder-Betuwe, maar de crowdfunders komen uit het hele land.

9. Energiebron en techniek

Zonne-energie middels zonnepanelen. Het betreft een 20,16 kWp installatie.

10. Kennis delen

Via de website van Greencrowd. Hierop is een uitgebreid informatiememorandum te vinden. Het project wordt regelmatig gepresenteerd op congressen.

11. Overtuig de jury

Het is het eerste project in Nederland waarbij een gemeente haar vastgoed op een voor haar rendabele wijze verduurzaamt waarbij de investering uiteindelijk door burgers gefinancierd wordt en waarmee een domino effect gerealiseerd wordt. Het project is ook daadwerkelijk succesvol omdat er nu voor nog twee andere gebouwen in de gemeente dezelfde constructie toegepast gaat worden.

12. Beeldmateriaal