Naam van het project: REloadIT

Initiatiefnemer: Gemeente Zaanstad

Categorie: Mooiste Overheids/instellingsinitiatief

1. Beschrijving

Sinds kort test de gemeente Zaanstad haar eigen slimme energienetwerk (smart grid). Het betekent dat de energievraag van 16 elektrische gemeentelijke dienstauto’s (het laden van de accu’s) zo slim mogelijk wordt afgestemd op het aanbod uit de duurzame energie (zonnepanelen). Het slimme netwerk is gebaseerd op verwachtingen van zowel het gebruik van de auto’s als de weersverwachting, de prijs van energie op de markt en de contractafspraken met de energieleverancier. Deze pilot is klein opgezet om te bekijken hoe de innovatieve smartgrid technologie in de praktijk werkt. Doel is om zo slim mogelijk met de energiehuishouding om te gaan.

Daarnaast speelt de variatie in energiekosten een rol. De energieprijs is sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Iedereen kent wel het dag- en nachttarief. Zaanstad wil de energiekosten beperken door bij een hoog eigen duurzaam energieaanbod zo veel mogelijk de eigen elektrische auto’s te laden.

2. Context

Vanuit het project www.e-harbours.eu werkt Zaanstad met een aantal Europese havensteden aan het vergroenen van krachtige economische dragers. Daarin wordt gezamenlijk kennis opgebouwd over de toepassing van slimme energieoplossingen in een industriele setting. Gemeente Zaanstad heeft ervoor gekozen haar eigen bedrijfsvoering en energiegebruik centraal te stellen. Dat heeft tot groot voordeel dat de opgedane kennis direct operationeel kan worden gemaakt. Door een substantiele financiele besparing te bereiken heeft Zaanstad een krachtig verhaal, waardoor bedrijven en andere overheden geinspireerd kunnen raken.

3. Organisatiestructuur

Het Klimaatporgramma van de Gemeente Zaanstad is opdrachtgever van de innovatie. In samenwerking met een aantal direct betrokken zijn de vereisten voor het smartgrid gedefinieerd. Daarbij zijn ondermeer de eigenaar van de parkeergarage Q-park, netbeheerder Alliander en energieleverancier GreenChoice betrokken.
Vanuit de Europese samenwekring is met name door VITO uit Belgie en de Universtiteiten van Hamburg en Amsterdam kennis ingebracht.
De technische vertaling (ICT-toepassingen) zijn gebouwd door het bedrijf EnergyGo.

4. Financiering

Naast eigen middelen van Zaanstad, wordt het project gefinancierd door EU–middelen. De betrokken partijen dragen voor eern belangrijk deels bij uit eigen middelen. Ook de ICT-ontwikelaar EnergyGo participeert deels op eigen kosten, naast de opdracht vanuit Zaanstad.

5. Professionaliteit

Ja, de organisaties werken allen met betaalde krachten. Er is sprake van levering van energie, maar dat is niet de hoofdmoot van het project. Essentie van het project is gericht op inzichtelijk maken van de ‘business-case’ voor balanceren. Gezien de schaal van opwek is op dit moment geen leveringsvergunning.

6. Aantrekkingskracht

Het project kent een actieve communicatiestrategie, gericht op het uitdragen van de noodzaak om

  1. als gebruiker te flexibiliseren,
  2. eigen opwek te stimuleren en
  3. daarbij de mogelijkheden van electrisch vervoer (de accu als nuttig opslagmedium) te benadrukken
  4. hiervoor slimme technieken in te zetten
  5. andere afspraken met elkaar te maken

7. Exploitatie

Het project heeft tot heden ca 150.000 investeringsbudget gekost. Dit is de ontwikeling van de software. Vanaf de start van de pilot op 1 maart 2013 worden de opbrengsten gemonitord, zowel op CO2 als op kWh’s al in euro’s. Op basis van extrapolatie kan een taxatie worden gemaakt van de besparingen en opbrengsten van het slim balanceren van opwek en gebruik.

8. Regio

Vanuit de samenwerking met de EU kan worden gesteld dat de Noordzeeregio actief wordt bediend. Daarnaast is inmiddels belangstelling getoond vanuit Spanje, Italie, Griekenland, Letland en Polen.

9. Energiebron en techniek

ICT staat centraal. Wind en Zon worden gemeten en voorspeld.

10. Kennis delen

Het team is zeer actief in het uitdragen van de opgedane kennis. Dat gebeurde de afgelopen jaren al in de opmaat naar de feitelijke lancering. Met de officele lancering zal dit nog verder worden vormgegeven.

11. Overtuig de jury

REloadIT is een klein maar betekenisvol initiatief. We laten zien hoe we moderne technieken kunnen inzetten om gunstige voorwaarden te creëren voor lokale duurzame energie.

12. Beeldmateriaal