Naam van het project: Regionaal Duurzaam, investeer in uw regio

Initiatiefnemer: Willem Smelik

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Meewind investeert met haar participanten in duurzame energieprojecten bij u in de regio. Regionaal Duurzaam versnelt de transitie naar duurzame energie door een financiële impuls te geven aan decentrale energieproductie. Participanten van Regionaal Duurzaam zijn mede-eigenaar van zes verschillende projecten verspreidt door heel Nederland. Toekomstige projecten zullen worden gekocht gebaseerd op de vraag van de participanten binnen de regio.

2. Context

Regionaal Duurzaam is het tweede fonds van Meewind. Meewind investeert met het fonds Zeewind 1 in Wind op Zee. De participanten van Zeewind 1 zijn met 30 miljoen euro mede-eigenaar van het windmolenpark Belwind. Meewind wil de transitie in duurzame energie in Nederland versnellen. Regionaal Duurzaam maakt het mogelijk om mede-eigenaar te worden van een decentraal energie project bij de participanten in de regio. Meewind verbetert hierdoor het draagvlak voor duurzame energie. De projecten binnen Regionaal Duurzaam zijn niet storend voor de omgeving.

Willem Smelik is de initiatiefnemer van Meewind. In 2007 is hij Meewind begonnen om Nederlanders de mogelijkheid te geven om te kunnen investeren in een offshore windpark. Naast Zeewind 1 wil Smelik nu ook lokale duurzame energieprojecten financieren. Meewind is met het belegd vermogen van 30 miljoen euro het grootste crowdfunding project in Nederland.

3. Organisatiestructuur

Meewind is een beleggingsfonds voor duurzame energie projecten. Het merk Meewind heeft een Paraplufonds Meewind en een apart fonds Regionaal Duurzaam. De fondsen worden beheert door Seawind Capital Partners. Meewind heeft een vergunning van de AFM.

4. Financiering

Participanten in Regionaal Duurzaam betalen 3 procent emissiekosten. Er is geen sprake van subsidie. Meewind heeft meer dan 3500 participanten.

5. Professionaliteit

De energie die wordt geproduceerd wordt direct aan de bewoners van de woningcomplexen geleverd. Het is de ambitie er is om ervoor te zorgen dat de participanten het duurzame energie project bij de participanten in de regio te financieren. Lokale energie projecten kunnen hun project bij Meewind indienen. Onder andere afhankelijk van het beschikbare kapitaal uit de regio wordt de financiering toegekend. Naast particulieren is het mogelijk voor gemeente om op deze manier direct de duurzame energie productie te stimuleren.

Meewind heeft twee bestuurders Jaap Smelik en Willem Smelik.

6. Aantrekkingskracht

Regionaal Duurzaam is gestart in december 2012. In januari 2013 zijn er 6 projecten gekocht. Het fonds heeft een belegd vermogen van 1,5 miljoen euro op 1 maart 2013. Deze grootste prestatie binnen zeer korte termijn is gerealiseerd door een duidelijke website (gemiddeld 6500 bezoeken per maand), de inzet van andere kanalen zoals sociale media (2030 volgers op Twitter) en een groot nieuwsbrief bestand van 4000 contacten. Naast de eigen middelen werkt Meewind samen met Greenchoice om het netwerk te vergroten. In 2013 is de campagne van Meewind drie maanden lang te zien op National Geographic. Daarnaast zal Meewind ook zakelijke klanten willen aantrekken via de televisiezender RTL Z met een andere reclame spot.

7. Exploitatie

Regionaal Duurzaam lift mee op het succes van het fonds Zeewind 1.
Het rendement van de participant is 5 % na aftrek van 2 % fonds kosten. De opbrengsten voor het fonds zijn 9 % van het belegd vermogen. De projecten binnen het fonds zijn gedetailleerd omschreven op de website.

8. Regio

Op dit moment hebben wij projecten binnen de volgende plaatsen:
Krommenie, Breda, Utrecht, Dordrecht, Middelburg en Wognum. Iedereen in Nederland kan bij Meewind participeren in Duurzame Energie.

9. Energiebron en techniek

De huidige projecten binnen het fonds maken gebruik van warmte koude installaties voor de verwarming van woningen in woningcomplexen. Daarnaast zijn er zonnecollectoren op het dak geplaatst om de bewoners te voorzien van een warme douche. Regionaal Duurzaam staat open voor de volgende soorten duurzame energie: biogasinstallaties, grootschalige zonneweiden en andere decentrale energieprojecten binnen de bestaande bouw.

10. Kennis delen

Meewind is eigenaar van een Twitterprofiel. Ook binnen de nieuwsbrief die regelmatig wordt verstuurd wordt kennis gedeeld over de actuele stand van zaken. Het zou erg leuk zijn om meer mogelijkheden te krijgen om kennis te delen via kennisdeel bijeenkomsten. Zelf organiseren we een keer per jaar de aandeelhoudersvergadering(en) op meerdere locaties in Nederland.

11. Overtuig de jury

1. Resultaat -> 1,5 miljoen euro voor duurzame energie projecten in 4 maanden

2. Lokaal -> de ambitie om participanten de duurzame energie project locatie te laten bepalen zal voor groter draagvlak zorgen

3. Rendement -> Het rendement van Regionaal Duurzaam is groter dan het rendement op een spaarrekening

12. Beeldmateriaal