Naam van het project: Herman de Zonnestroomverdeler

Initiatiefnemer: Chrisitaan Brester en Jim Wiese

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Zonnestroom is niet voor iedereen even rendabel: woon je in een appartementencomplex of flat dan deel je een dak én een collectieve elektriciteitsmeter. De stroomprijs op een collectieve elektriciteitsmeter? Gemiddeld 13 cent per kWh. En op je woningmeter? 23 cent per kWh.

Andersom levert zonnestroom via de collectieve meter dus 10 cent per kWh minder op. Met een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3300 kWh een flink bedrag. Voor veel ‘dakdelers’ de reden om geen zonnepanelen aan te schaffen – volgens ons een gemiste duurzame kans.

Daarom hebben wij Herman de Zonnestroomverdeler ontwikkeld. Herman is een apparaat dat de stroom van één groot zonnesysteem op een gedeeld dak over de elektriciteitsmeters van deelnemende woningen verdeelt. Met Herman’s webapp is zonnestroom simpel te (her)verdelen en is de opbrengst inzichtelijk.

Herman’s financiële voordelen:

> 75% hogere vergoeding voor zonnestroom via gedeelde daken

> Snellere terugverdientijd van zonnepanelen.

> Eén groot zonnesysteem is goedkoper en efficiënter.

Herman is ook nog:

> Flexibel: stroom wordt simpel (her)verdeeld.

> Sociaal: Huur of koop, iedereen kan meeprofiteren.

> Waakzaam: Storing? De installateur is onderweg.

> Leuk: Opbrengsten inzichtelijk voor gebruikers.

> Nog leuker: Samen met medebewoners profiteren van hoge energieprijzen.

Kortom: financiële, sociale en duurzame winst. En zonnestroom voor iedereen

2. Context

Duurzaam ondernemer Christiaan Brester heeft een groot aantal collectieve inkoopacties van zonnepanelen op zijn naam staan. Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘De verloren tijd’ had interesse in zonnepanelen maar voor hun situatie bleek, in verband met de lage stroomprijs op hun collectieve meter, de investering van zonnepanelen niet rendabel.

Brester realiseerde zich dat dit probleem landelijk is en grote invloed heeft op de verduurzaming van Nederland. Voor hem de aanleiding om Herman te bedenken. Na een succesvolle pilot op Bresters eigen woonboot en die van zijn buurvrouw, zijn de eerste Hermannen inmiddels geïnstalleerd in Wageningen en in Utrecht. VvE ‘De verloren tijd’ in Amsterdam volgt op 15 april!

3. Organisatiestructuur

Om Herman goed in de markt te zetten heeft Brester in de zomer van 2012 samen met compagnon Jim Wiese LENS B.V. (Lokale Energie en Netwerken Services) opgericht. Een kundig kernteam van 5 mensen houdt zich bezig met de technische ontwikkeling, sales, projectorganisatie en communicatie rondom Herman. Daarnaast is er zeer betrokken samenwerking tussen LENS en verschillende partners, zoals installateurs en hardwareontwikkelaars, om heel Nederland te kunnen voorzien van zonnepanelen.

4. Financiering

Brester was in eerste instantie financier van Herman. In december 2012 is Herman geselecteerd voor het Stimuleringsprogramma Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland. Hiervoor heeft LENS 100.000 euro ontvangen.

De eerste drie Hermanprojecten zijn inmiddels gerealiseerd. Zowel de verkoop van de hardware (het kastje) als het Hermanlicentiemodel genereren cashflow. LENS levert ook complete zonnesystemen: van panelen en installatie tot en met de juridische afhandeling en financiering.

Daarnaast worden lopende kosten gedekt door de technische duurzaamheidsanalyses die LENS uitvoert. Tot slot blijft LENS actief in het organiseren en ondersteunen van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen.

5. Professionaliteit

LENS B.V. heeft 5 betaalde werknemers. Herman levert geen energie, maar geeft het door. Een leveringsvergunning is dan ook niet nodig.

6. Aantrekkingskracht

Om Herman in de spotlights te zetten, heeft hij zijn eigen website: www.zonnestroomverdeler.nl. Natuurlijk is hij actief op Twitter onder de naam ‘Zon met Herman’. Daarnaast verschijnt Herman met enige regelmaat in de media en organiseren we info-avonden over zonnestroom voor en bij VvE’s, voor gemeentelijke initiatieven in onder andere Wageningen, Den Haag, Schiedam en Utrecht.

7. Exploitatie

LENS levert maatwerk. De hardware van Herman (het kastje) kost eenmalig tussen 1040 en 3900 euro inc. BTW (van 2 kanalen met 1x 25A, tot een 16 kanaal met 3x25A Herman). Aan Herman is een licentiemodel verbonden van ongeveer 30 euro per gebruiker per jaar, plus 50 euro per Herman zelf. Vergeleken met aansluiting van zonnepanelen op alleen een collectieve meter is Herman duurder voor het installatiewerk, maar door de flexibiliteit die Herman biedt, het eigen beheer van het systeem door de gebruikers en de rendementsverbetering, is Herman in heel veel gevallen de beste oplossing. De opbrengst voor de klant zit in de 75% hogere vergoeding voor de zonnestroom, het grootschaligheidsvoordeel van één groot zonnesysteem en de rijkssubsidie door Herman’s energievereniging. Al met al wordt de investering binnen tien jaar terugverdiend.

8. Regio

Heel Nederland mag profiteren van Herman.

9. Energiebron en techniek

De zon!

10. Kennis delen

Met Herman onder de arm participeert LENS bij veel lokale initiatieven voor energienetwerken, zoals ‘Wij krijgen kippen’ in Amsterdam, ‘The hub’ in Rotterdam en ‘de VvE Balie’ in Den Haag. In onze brochures en presentaties maken wij duidelijk dat zonne-energie niet alleen duurzaam, maar ook rendabel is. Juist als je een gedeeld dak hebt.

Op Hermans website www.zonnestroomverdeler.nl. leggen we de ins en outs van Herman uit en kan je eenvoudig een prijsindicatie aanvragen voor jouw VvE.

11. Overtuig de jury

Zonne-energie zou voor iedereen rendabel moeten zijn, maar met de Nederlandse regelgeving op het gebied van saldering is dit niet het geval. Voor bewoners van de 2 miljoen (!) woningen met gedeelde daken lost Herman dit probleem op.

Daarnaast is er sprake van een structurele rechtsongelijkheid tussen huurders in een complex en eigenaren-bewoners. Herman ondersteunt alle afrekenmodellen, dus ook dat probleem is hij de baas. Herman maakt de verdeling van de opgewekte zonnestroom compleet flexibel, ook in tijd.

Herman is overigens niet altijd hét antwoord. In sommige gevallen zijn andere oplossing beter en in de adviesfase geven wij dit duidelijk aan. Zodoende realiseert LENS de beste duurzame oplossing voor gedeelde daken met als doel een groener Nederland.

12. Beeldmateriaal

De 'echte' Herman de Zonnestroomverdeler