Naam van het project: Groen Zonnig Houten

Initiatiefnemer: Wilko Kistemaker

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Groen Zonnig Houten heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners in Houten en omgeving via een speciale aanpak te interesseren voor het zelf gaan produceren van zonne-energie. In de afgelopen twee jaar (2011, 2012) zijn 250 huizen van een zonne energie systeem voorzien. Samen produceren zij 400.000 kWh groene stroom per jaar. Via informatieavonden, maatwerkadvies en een aantrekkelijk en goed aanbod van een lokale leverancier worden belangstellenden ondersteund bij de aanschaf van zonnepanelen. Doel is om in de komende twee jaar duizend inwoners in Houten ie interesseren in toepassing van zonne energie.

2. Context

Groen Zonnig Houten is door een inwoner uit Houten gestart in 2011. Er wordt fasegewijs gewerkt. De eerste twee fasen (2011)waren gericht op een paar wijken in Houten. Inmiddels zijn er in alle wijken in Houten en erbuiten deelnemers aan het initiatief. De vraag wordt gebundeld en het aanbod en de installatie worden concreet gemaakt, via samenwerking met een geselecteerde leverancier. Gemeente Houten ondersteunt het initiatief onder meer via het beschikbaar stellen van presentatieruimte in het gemeentehuis. Hoge kwaliteit, maatwerk en scherpe prijs door samen op te trekken zijn essentieel. Gestart is met zonnepanelen op eigen woningen en huurwoningen. In 2013 zullen ook zonneboilers worden toegevoegd. Ook worden financiele modellen ontwikkeld om scholen en bedrijven te adviseren en faciliteren in het zelf toepassen van zonne energie. Op basis van de opgedane ervaring worden op andere plaatsen (Eindhoven en twee andere steden) soortgelijke initiatieven opgestart.

3. Organisatiestructuur

Groen Zonnig Houten is een project, dat gefaciliteerd wordt door Wilko Kistemaker.

4. Financiering

Financiering vindt particulier plaats door Wilko Kistemaker. Op basis van gerealiseerde systemen wordt door de zonnesystemen leverancier een vergoeding betaald aan het initiatief, als dekking van kosten en vergoeding voor de kennis, aanpak en inspanning.

5. Professionaliteit

Groen Zonnig Houten maakt gebruik van een mix van professionals (deels zelfstandigen) die naast hun dagelijks werk bijdragen leveren en hier een beperkte vergoeding voor krijgen. Er wordt geen stroom geleverd door Groen Zonnig Houten. De deelnemers leveren elk individueel stroom aan zichzelf en aan het net.

6. Aantrekkingskracht

Groen Zonnig Houten doet aan verschillende vormen van publiciteit. Onder meer nieuwsberichten in (lokale) kranten, RTV, uitnodigingen voor informatieavonden via flyers en advertenties, de website, social media. Ook wordt via de gemeente, de woningcorporatie en een lokale tennisvereniging aandacht besteed aan het initiatief. En het initiatief is aangemeld bij verschillende platforms zoals Hier opgewekt.

7. Exploitatie

De organisatie van het initiatief vergt een gemaximeerd bedrag aan kosten (PR e.d.), verder een variabel aantal uren van betrokkenen tegen een kostprijs tarief en operationele kosten voor onder meer een website. De opbrengst is een klein percentage van de gerealiseerde waarde. Voor een deelnemer bestaan de kosten uit de aanschaf van een geinstalleerd systeem, van gemiddeld 4.000 euro voor een systeem dat ongeveer 2000 kWh per jaar oplevert.

8. Regio

Groen Zonnig Houten richt zich op Houten en omgeving. De andere initiatieven bedienen ook hun lokale omgeving.

9. Energiebron en techniek

Op dit moment richt Groen Zonnig Houten zich vooral op de zon en dan met name zonnepanelen. Er zijn begin 2013 meer dan 2000 panelen geplaatst.

10. Kennis delen

De kennis wordt gedeeld tijdens de informatieavonden. Bovendien wordt er een vraag en antwoord database opgebouwd. Er worden enquetes gehouden en evaluaties georganiseerd. Op de website wordt kennis ontsloten. Er zijn inmiddels 7 informatieavonden en 1 evaluatieavond georganiseerd. Daarbij zijn naar schatting 750 mensen aanwezig geweest. En er zijn ongeveer 500 gratis maatwerkadviezen uitgevoerd.

11. Overtuig de jury

Groen Zonnig Houten laat zien dat de burger zelf een belangrijke bijdrage kan en wil leveren aan de transitie naar duurzame energie. Dit gebeurt zonder financiele steun van de overheid. De werkwijze is parallel op veel meer plaatsen toepasbaar in Nederland.

12. Beeldmateriaal