Naam van het project: Herman de Zonnestroomverdeler

Initiatiefnemer: Chrisitaan Brester en Jim Wiese

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

Lees verder »