Naam van het project: Co2 Reductie

Initiatiefnemer: BKC

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Op onbenutte lokale gronden wordt de daarop geteelde biomassa (Wilgen of Miscanthus) gebruikt als Co2 neutrale, duurzame brandstof om (semi) overheidsgebouwen als zwembaden, gemeente huis etc. te verwarmen. Waarbij contractmatig (bv. 15 jaar) een vaste prijs wordt vastgelegd zonder prijsverhoging voor de afgenomen warmte. Naast het gebruik van onbenutte gronden is het gecombineerd toepassen in bestaande groenvoorziening (industrie, woonwijk) ook een interessante mogelijkheid of als groene geluidswal (Rijkswaterstaat, Pro Rail).

2. Context

Het is een bedrijfsmatig initiatief, ontstaan uit de vraag naar duurzame energie. Waarbij de overtollige gronden van de uitbreidingsgebieden als (tijdelijke) teeltgronden fungeren. Het berust op het decentralisatie principe.

Hierdoor proberen we het milieu te besparen zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog mogen genieten van een duurzame samenleving.

3. Organisatiestructuur

Wij zijn een BV.

4. Financiering

Het wordt tot nu toe door eigen middelen gefinancierd. Zodra er meer/grotere projecten zich aandoen wordt extern geld aangetrokken. Hiervoor zijn we in onderhandeling. Deze onderhandelingen verlopen zeer positief.

5. Professionaliteit

Het initiatief wordt naast de normale bedrijfsvoering in de markt gezet. De energie wordt contractmatig als warmte via een biomassa verwarmingsketel aan klanten aangeboden. Door deze lange termijn structuur wordt het een stabiel financieel interessant geheel. Tevens levert het een langdurige Co2 besparing op.

6. Aantrekkingskracht

Via lokale bestuurders wordt het initiatief aangeprezen. Verder doen wij ook mee aan het NME (natuur, milieu en educatie) project mee voor scholen. Op de aangemelde scholen (groep zeven & acht) geven we een theorieles over wat Co2 is en over Co2 reductie. Tijdens de praktijkles komen de leerlingen bij ons op locatie. Hier lopen we de gehele cyclus door van aanplant van de miscanthus, het oogsten van het gewas, op natuurlijke wijze drogen van het gewas tot de verbranding in onze eigen biomassaketel.

7. Exploitatie

1 ha is gelijk aan ca. 7000 m³ gas per jaar en een Co2 besparing van 15 tot 18 ton per ha.

8. Regio

BKC is actief in de volgende regio’s in Nederland: Zevenaar, Aalten, Oost Gelre (Lichtenvoorde). Daarnaast ook actief in Hongarije: Kecskemét.

9. Energiebron en techniek

De biomassaplantage is de energiebron.
De biomassa cv ketel (VETO) is de technische warmte producent.

10. Kennis delen

Door samenwerking met het ministerie van landbouw, Rijksgebouwendienst, stadsregio Nijmegen, provincie Gelderland, Universiteit Wageningen, gemeente Zevenaar.
Ook doormiddel van de informatie die wij op onze eigen website hebben maar ook via berichten in de Gelderlander en andere lokale kranten of via de tv (Graafschap tv etc.).

11. Overtuig de jury

Door de eenvoud en de laagdrempeligheid van het initiatief. Het is (bijna) overal lokaal toepasbaar en altijd Co2 (95%) besparend. Daarnaast heeft de duurzaamheid ook een verbetering van de biotoop, afvangen fijn stof, groene omgeving en de vermindering gebruik fossiele brandstof als voordeel. Door de lokale omgeving in het verhaal te betrekken is natuurlijk de Co2 doelstelling eenvoudig te halen!!! En het is zeer kostenbesparend door het vaststellen van de prijs voor 10 à 15 jaar.

12. Beeldmateriaal

BKC recyclingBKC 2