Naam van het project: Zonnighuren

Initiatiefnemer: Atrivé

Categorie: Mooiste Ondernemingsinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Zonne-energie in een helder verdienmodel op woningen van 120 corporaties.

2. Context

Geïnspireerd door Urgenda (wijwillenzon) nam atrivé de handschoen op om met 31 corporaties en aedes zonne-energie te gaan introduceren. Via een multi-client-onderzoek coordineerde atrivé met de corporaties dat de businesscase er kwam. Vervolgens is deze in de zomer gepresenteerd, en gaan corporaties ermee aan de slag.

3. Organisatiestructuur

Zonnighuren is een initiatief van Atrivé, een adviesbureau (BV), samen met 31 corporaties.

4. Financiering

De opzet en kennisdeling wordt multi-client door klanten betaald. In de uitvoering kiezen corporaties hoe ze willen investeren/financieren: de corporatie doet dit, of een externe, of de huurder.

5. Professionaliteit

Het team zonnighuren bestaat uit vijf medewerkers van atrivé, en een onderaannemer die gespecialiseerd is in aanbesteding van zonne-energie (200 mwp ervaring in België en Duitsland).

6. Aantrekkingskracht

Zonnighuren kwam maart 2012 op het nos-journaal. In de zomer werden 140 corporaties geïnformeerd. Atrivé werkt nu met 30 corporaties businesscases uit. 

Wij weten van minimaal 10 corporaties waar als gevolg van zonnighuren reeds is/wordt geinvesteerd in zonnepanelen. Dit zijn actie zonnig limburg, st joseph boxtel en viveste houten.

7. Exploitatie

De businesscase voor zonne-energie is solide. 

we hopen dit jaar met corporaties voor 20 miljoen te investeren en 8 miljoen kwh per jaar op huurwoningen te gaan leggen..

8. Regio

Heel Nederland

9. Energiebron en techniek

Zonne-energie

10. Kennis delen

Via de website zonnighuren en het dossier zonnighuren op aedesnet deelt atrivé de opgedane kennis. Er is ook een linkedingroep.

11. Overtuig de jury

Moeten wij winnen? Het zou leuk zijn als de jury corporaties nog eens oproept om nu door te pakken. Er staan nog steeds heel veel huurders te wachten. De voorhoede is in beweging, nu het peloton nog.