Naam van het project: Coöperatie Bergen Energie

Initiatiefnemers: Roeland Kneppers, Marit Stofberg, Imro Garcia, Arnoud Frumau, Marius Kuipers en Frank Lenzmann

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Het doel van coöperatie Bergen Energie is: onze eigen, duurzame energie in Bergen Noord Holland.

2. Context

Coöperatie Bergen Energie (BE) is opgericht in februari 2013 na twee jaar voorbereiding door Stichting Bergen Energie. Alle inwoners en alle bedrijven in de dorpen Camperuin, Groet, Catrijp, Bregtdorp, Schoorl, Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen kunnen lid worden van BE. We willen een gezond bedrijf worden dat uitvoering geeft aan de verlangde energie transitie in de gemeente Bergen. We willen dit lokaal gestalte geven met eigen duurzame productie van schone energie, onafhankelijk van de grote marktpartijen. Samenwerking met lokale bedrijven en instellingen staat voorop. Wij vormen de nieuwe nuts!

3. Organisatiestructuur

Bergen Energie is een coöperatie U.A.

4. Financiering

Startsubsidie is ontvangen van de gemeente Bergen. De ledenbijdrage zal worden gebruikt voor het voeren van het coöperatieve bedrijf. De te ontwikkelen diensten zullen worden aangeboden vanuit dochterondernemingen van de coöperatie.

5. Professionaliteit

Wij streven naar gezonde bedrijfsvoering die op lange termijn kan worden doorgezet. Transparantie is essentieel. BE heeft geen winstoogmerk maar streeft naar kostenbeheersing bij de ontwikkeling van professionele lokale dienstverlening.

6. Aantrekkingskracht

De eerste maanden wordt contact gelegd met de early adopters, de vele belangstellende inwoners die zich al hebben aangemeld en de grotere spelers in de gemeente Bergen. De bedoeling is om in september 2013 een weloverwogen programma diensten te presenteren aan de Bergense bevolking.

7. Exploitatie

Niet van toepassing

8. Regio

De gemeente Bergen in Noord Holaand.

9. Energiebron en techniek

PV-projecten voor en achter de meter zijn in voorbereiding. De eerste zonneweide is geprojecteerd aan de Bergerweg. Met steun van de gemeente Bergen en de provincie Nood-Holland wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van biomassa uit het duingebied voor verwarming van een aantal utililteitsgebouwen. BE wil binnen de gemeentegrenzen een drietal windmolens bouwen en BE gaat haar leden helpen bij het verduurzamen van huizen en bedrijfsgebouwen.

10. Kennis delen

Intensieve samenwerking is gevonden binnen de Verenigde Energie Coöperaties (VEC). Kennisdelling en het gezamenlijk ontwikkelen van een BackOffice staat bovenaan het verlanglijstje van BE.

11. Overtuig de jury

P-NUTS zou elk initiatief van burgers dat de energietransitie dichterbij brengt met een Award moeten belonen!