Naam van het project:

EnergieHerbergen

Initiatiefnemer:

Joris Spuesens, Editors’Project

Categorie

5. Wij Krijgen Kippen – Mooiste Idee Award

 

1. Beschrijving

EnergieHerbergen® zijn oplaadpunten (met zonne- of windenergie), ontmoetingsplekken, overstappunten, stallingen en werkplek in één. Kortom: een plek waar mens en apparaat kunnen opladen. EnergieHerbergen richten zich op kleine elektrische voertuigen als alternatief voor (elektrische) auto’s. Voor kortere afstanden, maar door files en de stijgende actieradius ook steeds meer voor langere. Je komt immers ook nog thuis als de accu leeg is. Ideaal voor woon-werkverkeer, bezoek aan school of universiteit. Omdat elektrische voertuigen duurder zijn dan gewone, is een stalling met toezicht extra gewenst. Dit kan in en bij EnergieHerbergen waar je ook pechhulp vindt, kan internetten, werken en recreëren.

2. Doelen

 • ondersteun duurzame, lokale energiebedrijven door een grote doelgroep te creëren met klanten die hun elektrische fietsen en andere elektrische voertuigen willen laden;
 • los leefbaarheids-, parkeer-, luchtverontreinigings- en fileproblemen op;
 • stimuleer anders denken over vervoer: individueler, kleiner, gecombineerd met nieuwe manieren van werken;
 • beloon individuele burgers, bedrijven en instellingen die nú willen investeren in toekomstvaste elektrische oplossingen voor vervoer, door een netwerk aan oplaadpunten en veilige stallingen aan te bieden;
 • sla zonne- en windenergie op in accu’s van elektrische voertuigen: (overdekte) fietsen, auto’s, scooters, zodat ze een buffer vormen voor overtollige energie waarvoor in het openbare net geen capaciteit is;
 • combineer EnergieHerbergen met bestaand straatmeubilair (fietsenrekken, reclameborden, oplaadpunten en parkeermeters), zodat ze minder ruimte innemen en het straatbeeld verfraait;
 • steun individuele burgers en kleine organisaties in strijd met ingewikkelde (fiscale) energiewetgeving;
 • exporteer EnergieHerbergen naar andere landen (vooral ontwikkelingslanden, omdat daar veel zon is en grote behoefte aan vervoer);
 • creëer werkgelegenheid (van laag- tot hoogopgeleid) in Nederland door technologische koploper te worden op het gebied van duurzame, lokale energiebedrijven.

3. Context, planning

EnergieHerbergen eindigde met 286 stemmen als tiende in een deelnemersveld van ruim 600 bij de prijsvraag ‘de Wereld van Morgen’ van ASN Bank. Het idee voor de EnergieHerbergen ontstond uit diverse dagelijkse ergernissen: geen mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op daken in monumentale Amsterdamse buurten, wegroestende fiets(wrakken) en gebrek aan goede stallingsruimte. Deze frustratie leidde tot een oplossing voor veel bereikbaarheids- en luchtverontreinigingsproblemen: creëer kleinschalige, overdekte (fietsen)stallingen met op het dak zonnepanelen en/of windmolens. Via kleinschalige buurtinitiatieven tussen lokale bedrijven, bewoners en overheid stimuleert dit project tevens betrokkenheid bij de buurt.

De stallingen wekken lokaal en kleinschalig (<5000 kW/jaar) duurzame energie op en verdienen zichzelf terug met de opgewekte energie, verhuur/reparatie voertuigen, via horecaomzet, of reclame voor (duurzame) bedrijven. De fietsen die eronder staan, roesten minder, zijn beter te beveiligen/beheren, gaan dus langer mee en leiden tot minder overlast.

Klanten/doelgroepen:

 • leveranciers van straatmeubilair die extra inkomsten genereren door hun aanbod te combineren met stallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters (eventueel auto’s);
 • overheden die luchtkwaliteit, bereikbaarheid en openbare ruimte willen verbeteren (ruimtebesparing door functies te combineren) en tegelijkertijd burgers alternatieven bieden voor autobezit;
 • bedrijfsleven, scholen, sportclubs en culturele instellingen die stallingen adopteren (voor eigen medewerkers en bezoekers);
 • individuele/groepen bewoners die in hun straat stallingen willen voor elektrische vervoermiddelen.

4. Organisatiestructuur

Joris Spuesens van www.editorsproject.com werkt een bedrijfsplan uit om de commerciële potentie van het plan in kaart te brengen. Uit recente verkoopcijfers blijkt dat de verkoop van elektrische fietsen sterker groeit dan die van gewone fietsen. Dit geeft in ieder geval rugwind. Bovendien heeft de overheid 80 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor het aanleggen van fietssnelwegen. Editors’Project werkt samen met partners, zoals Co-Operatie Zuid, NewNRG, netbeheerders en ontwerpers van straatmeubilair en oplaadpunten. Met diverse standaardontwerpen (afhankelijk van locatie) kan ieder van de bovengenoemde doelgroepen een EnergieHerberg bestellen via Editors’Project, dat klanten de organisatorische rompslomp (ontwerp, vergunning en planning) uit handen neemt. Editors’Project streeft naar een gezonde winstmarge van circa 20% bovenop op de totale kostprijs van een EnergieHerberg om de werkzaamheden terug te verdienen.

5. Bron

Zon en/of wind

6. Technische schets

Per stallingsplaats (tien fietsen, twee scooters) kunnen er per werkdag (8 uur) gemiddeld 50 fietsen of 2,5 scooters opgeladen worden. Als er tien elektrische fietsen staan die 8 uur blijven staan, zijn die na circa drie uur opgeladen en gaat de energie naar accu’s die nog niet volledig geladen zijn. Overcapaciteit kan worden teruggeleverd aan het net. In een normaal scenario kunnen alle elektrische fietsen en scooters opgeladen worden met alleen zonnepanelen, zelfs in de winter.

Indien nodig (teruglevering aan het net is niet mogelijk, of te duur) kunnen extra accu’s dienen als buffer. Er zijn diverse afrekenmodellen mogelijk. Een aansluiting die geactiveerd kan worden met PIN-pas, of mobiele telefoon, is de beste oplossing. Dit systeem registreert meteen van wie een fiets/scooter is, zodat rechtmatige eigenaren van ‘verweesde’ voertuigen automatisch meldingen krijgen als hun voertuig gestolen wordt, of overlast veroorzaakt.

OPBRENGST ZONNEPANELEN (WINDMOLENS NOG NIET BEKEND)

Gemiddeld 130W/m2 piekvermogen (Wp) per paneel van 1*2m (260Wp).

Stalling (1 kant): 400 mm / fiets (mits twee hoogtes); hoogte: 2200 mm, diepte: 2200 mm (constructie haalt hier iets af); 8 m2 per 10 fietsen = 1040Wp = 140Wp / fiets; gemiddelde opbrengst in Nederland (paneel op het zuiden, 30-40 graden gekanteld): ~10% * 140Wp = ~14W/fiets.

7. Investering en exploitatie

De aanschafprijs van een EnergieHerberg is afhankelijk van de gewenste omvang en aanwezige faciliteiten. De lokale (bewoners)verenigingen, instellingen, scholen, leveranciers straatmeubilair, horeca, en/of bedrijven die een EnergieHerberg bestellen, kunnen (op termijn) kiezen uit diverse standaardmodellen met standaardprijzen. Zij zijn verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud en exploitatie van een EnergieHerberg en kunnen er zelf voor kiezen om energie terug te leveren aan het netwerk via de eigen meterkast, of deze alleen op te slaan in de accu’s van de aanwezige voertuigen. Extra inkomsten kunnen zij genereren via reclame, horecaomzet, parkeergelden, fietsverhuur en/of -onderhoud, maar ook door zelf diensten aan te bieden (vervoer en/of werkruimte op maat), of nieuwe diensten te ontwikkelen.

8. Overtuig de jury

Het zindert van de ideeën voor elektrisch vervoer, maar iedereen wacht op een (Europees) dekkend netwerk van oplaadpunten op aantrekkelijke locaties. Voor innovatieve ideeën, zoals de EnergieHerbergen, zijn diverse subsidies beschikbaar, onder meer via www.agentschap.nl, belastingvoordelen (MIA en VAMIL) voor elektrische voortuigen en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen. EnergieHerbergen willen een beroep doen op innovatievouchers van Syntens en een Industrieel Ontwerper kan van dit project een afstudeeronderzoek maken. Editors’Project werkt via de Co-Operatie Zuid samen met het Stadsdeel Amsterdam Zuid om in dit stadsdeel met 130.000 inwoners en meer dan 3000 bedrijven een pilot te starten. Door de samenwerking met een groot aantal partners krijgen EnergieHerbergen draagvlak binnen de samenleving. Een gestandaardiseerde uitrol biedt schaalvoordelen, terwijl de voordelen van lokale, kleinschalige initiatieven (betrokkenheid, sociaal toezicht) behouden blijven.

Visueel materiaal