Naam van het project: Duurzame Wijken Almere Project Sieradenbuurt

Initiatiefnemer: Stichting Duurzame Wijken

Categorieën: InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award & KNHM – Mooiste burgerinitiatief Award

1. Beschrijving

Stichting Duurzame Wijken heeft als doel om Almere energie neutraal te maken. Vanuit een bottom up benadering is in de sieradenbuurt de aftrap gedaan om in deze wijk energie op te wekken middels zonnepanelen. Op particuliere woningen worden door de bewoners zelf Zonne-energie installaties geplaatst. Zonder subsidie dragen zij zelf zorg voor de investering. Met behulp van de kennis en ‘lijnen” van Greenchoice is dit een stap van de stichting Duurzame wijken om de bewoners te stimuleren en motiveren tot realisatie.

2. Doel

Het doel is om de bewoners mee te nemen in de bewustwording van energieverbruik opwek en verduurzaming. Hiermee naderen we uiteindelijk een omslagpunt waarin de energie die wordt verbruikt op dezelfde locatie wordt opgewekt.

3. Context, planning

Motivatie van het geheel is de individuele groene/duurzame gedachten van bewoners te verzamelen. Door als groep, kleine samenleving, wijk , met elkaar hetzelfde doel na te streven is de realisatie uiteindelijk een vanzelfsprekend gevolg.

4. Organisatiestructuur

De stichting staat aan de wieg van het initiatief. Door intensieve samenwerking met Greenchoice worden de eerste opleveringen gerealiseerd.

7. Investering en exploitatie

Iedere bewoner bepaalt zelf wat er wordt geïnvesteerd. Door het delen van de kennis vanuit Greenchoice wordt er voor gezorgd dat men hierin de meest verstandige keuzes maakt.

8. Overtuig de jury

Omdat dit een bottom up benadering is waarbij de bewoner zelf intensief betrokken is en dit uitstraalt naar de omgeving. Zonder hulp van de overheid, geen enkele vorm van financiele stimulering laat men hier zien dat een verduurzaming van de maatschappij bij je zelf begint en het laagdrempelig en toegankelijk is voor vrijwel elk huishouden.