Naam van het project: Energie uit vethoudend afvalwater

Initiatiefnemer: ITC Holland Transport B.V.

Categorie: ABN AMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award

1. Beschrijving

ITC Holland Transport B.V. is een vloeibare levensmiddelentransportbedrijf die als eerste in de wereld een bioreactor (BIOPAQ®AFR) in heeft gezet voor de zuivering van vethoudend afvalwater. Het vethoudend afvalwater van gereinigde tankauto’s wordt omgezet in biogas dat wordt gebruikt om een stoomketel van energie te voorzien. Deze stoomketel heeft geen fossiele brandstoffen meer nodig om water te warmen dat benodigd is om tankauto’s te reinigen. Afvalwater gebruiken wij nu als input voor de bioreactor i.p.v. het te moeten lozen op het riool. Op deze manier kunnen wij zo CO2-neutraal mogelijk tankauto’s reinigen middels deze techniek ontwikkeld in samenwerking met PAQUES.

2. Doel

Het doel van dit project is onderdeel van onze missie om een zo CO2-neutraal mogelijke transporteur te zijn. Dat is een uitdagende taak gezien het feit dat wij veel energie nodig hebben voor onze bedrijfsvoering: brandstof voor de vrachtwagens en warm water voor de reiniging van tankauto’s. Wij zien als verantwoording naar de samenleving toe dat wij hier zo veel mogelijk aan moeten doen. Met dit project willen wij hier een positieve bijdrage aan leveren en een trend starten in onze branche.

3. Context, planning

Als transportbedrijf hebben wij in grote mate te maken met CO2-uitstoot. Wij zijn ons hier zeer bewust en willen de CO2-uitstoot tot het minimale terugbrengen. Naast de aanschaf van onder andere Euro 5 vrachtwagens vonden wij dat wij nog niet klaar waren met het gebruikt van duurzame technieken. Gezien het gebruik van grote hoeveelheden warm water vonden we dit project een goede investering om ons doel na te streven. Van onze reiniging maken wij zelf gebruik maar ook een grote aantal concullega’s uit Europa. Eind 2009 heeft PAQUES de bioreactor op onze nieuwe locatie geplaatst. Vanaf die tijd is er proefperiode gestart die tot een steeds optimalere ingebruikname heeft geleid. In de toekomst hopen wij door toenemende aantal reinigingen dat er biogas over blijft om vrachtwagens te voorzien van biobrandstof.

4. Organisatiestructuur

Wij zijn een familiebedrijf dat organisatiebreed betrokkenheid en duurzaamheid nastreeft. In samenwerking met PAQUES en partners Wageningen University and Research en LeAF hebben wij de krachten gebundeld en de eerste BIOPAQ®AFR ontwikkeld en in gebruik genomen.

5. Bron

De bron van energie is vethoudend afvalwater.

6. Technische schets

De bioreactor die voor onze energieopwekking zorgt staat op ons eigen terrein. Voor de reiniging van tankauto’s hebben wij warm water nodig van minimaal 80 graden Celsius. Hiervoor hebben wij een stoomketel die middels biogas van energie wordt voorzien, dit biogas wordt geproduceerd met behulp van een bioreactor. In deze zo gehete flotatiereactor wordt middels een biologisch proces met de hulp van bacteriën biogas geprocedeerd.

7. Investering en exploitatie

Voor dit project hebben wij in het kader van het programma ‘Pieken in de Delta’ van de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken een subsidie verkregen. Daarnaast hebben wij zelf hierin het verder grootste deel van de investering gedaan. Wij exploiteren de bioreactor zelf.

8. Overtuig de jury

Ons initiatief zou de P-NUTS Award 2011 moeten winnen omdat wij met ons initiatief de verantwoording laten zien van onze CO2-uitstoot. Als transportbedrijf een uitermate belangrijk onderwerp waarop wij negatieve invloed hebben op de samenleving. Deze invloed proberen wij onder andere te compenseren door de energiewinning uit vethoudend afvalwater. Wij hopen met deze innovatie aandacht te krijgen voor dit mooie systeem en een trend te zetten in de branche.

Visueel materiaal

Klik hier voor een tweede filmpje