Naam van het project: Energie U

Initiatiefnemer :  Vereniging Energie U

Categorieën: InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award & KNHM – Mooiste burgerinitiatief Award

1. Beschrijving Project

Mede-eigenaar worden van een windmolen in je eigen stad? Zonnepanelen op je dak, of op het dak van een school? Voordelig dubbel glas? Onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Energie U is een vereniging waarbij de leden elkaar helpen om al deze dingen te doen. Energie U organiseert twee keer per jaar een energieke actie. Met en voor elkaar. Hierdoor wordt energie besparen en opwekken gemakkelijker, leuker en goedkoper! Laat anderen maar praten, wij doen liever.

 

2. Doel

Zoveel mogelijk Utrechters helpen om hun huis Energie neutraal te maken en daarbij duurzame energie op te wekken. Daarnaast wil Energie U zelf een aantal grotere duurzame energie installaties gaan bouwen en exploiteren binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.   Groter, maar wel altijd voor en door de Utrechtse bewoners en ondernemers. Het meest aansprekende voorbeeld is het bouwen en exploiteren van een aantal grote windturbines op bedrijventerrein Lage Weide.

 

3. Context, planning

Er wordt heel veel gepraat over Energietransitie, maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig. Als we op de politiek moeten wachten, gebeurt er niets en dus moeten we als burgers en ondernemers zelf de handen uit de mouwen steken. En dat doen we het liefste samen, met elkaar, voor elkaar. Samen investeren, samen ontwikkelen, samen de vruchten plukken. Zo ontstond in juni 2010 het eerste plan. Omdat we het samen willen doen en iedereen een stem en invloed willen geven, is de vereniging de meest geschikte rechtsvorm. Op 5 oktober 2010 hebben we met 60 enthousiaste Utrechters de vereniging Energie U opgericht.

Inmiddels zijn er zo’n 150 leden en zijn we volop aan de slag. Het komende jaar staat in het teken van de ledenwerving. Eind 2011 willen we minstens 500 leden hebben waarvan minimaal 50 jeugdleden. Onze leden zijn bewoners en ondernemers uit Utrecht en omliggende gemeenten.

Energie U draait op vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 3 personen. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen actief. In totaal zijn rond de 30 leden actief betrokken bij een of meer werkgroepen en nog elke week melden zich nieuwe vrijwilligers die zich aan willen sluiten bij een van de werkgroepen of zelf een goed idee hebben.

 

4. Organisatiestructuur

Energie U is een vereniging zonder winstoogmerk. Onze inkomsten bestaan uit de contributies van de leden. Daarnaast willen we projecten gaan uitvoeren voor bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Voor de financiering van onze duurzame energie installaties zoals het windpark zullen we deels obligaties uitgeven onder de leden en deels een banklening afsluiten.

 

5. Bron

Diverse, primair wind en zon, maar op termijn sluiten we warmte/koude opslag en biomassa niet uit.

 

6. Technische schets

Het meest concreet is het windmolenpark op Lage Weide. Het ontwikkeltraject is in maart van start gegaan, de specificaties zijn nog nader te bepalen. Ook voor de andere installaties zijn de specificaties nog niet in detail bekend maar de plannen liggen klaar: zodra zelflevering mogelijk is gaan we alle Utrechtse schooldaken volleggen met zonnepanelen.

 

7. Investering en exploitatie

Het windmolenpark is nog in ontwikkeling. De totale investering is afhankelijk van het aantal uiteindelijk te plaatsen molens.

 

8. Overtuig de jury

Energie U is een verenging voor en door Utrechters. Ons motto is ‘doen’. Wij zijn geen praat-, lobby- of discussiegroep maar werkers en dat spreekt aan. Sinds de oprichting op 5 oktober 2010 zijn al meer dan 150 Utrechters lid geworden. Van deze 150 leden zijn meer dan 30 actief in diverse werkgroepen zoals ‘Wij de Wind’ , ‘Zonnige Daken’, ‘Communicatie’, ‘Acties’, ‘Kenniscentra’ en ‘Financiering’. In april lanceren we een totaal ontzorgpakket voor de plaatsing van zonnepanelen. We ondersteunen bewoners in de onderhandelingen met hun corporatie. Steeds meer bewoners en organisaties weten ons  zo te vinden en willen graag met ons samenwerken. Wij zijn graag geziene sprekers op congressen en seminars, maar dat houden we af. Er wordt al veel te veel gepraat over duurzame Energie. Wij doen liever.  Onze grootste uitdaging is zonder twijfel het plaatsen van een 10 tal windmolens op industrieterrein Lage Weide. De vereniging werkt daarbij nauw samen met de gemeente en heeft brede steun vanuit de Utrechtse gemeenteraad. Ook de ondernemers op het industrieterrein zijn enthousiast en werken graag mee. En zo zijn we, een jaar eerder dan gepland, van start gegaan met het inrichtingsplan, de MER en de onderhandelingen met de grondeigenaren.

 

Visueel materiaal

www.energie-u.nl