Naam Project: Waardevolle Wind (Waarde creëren met een regionaal windplan)

Initiatiefnemer : Henk Daalder, Duurzame Brabanders

Categorie: Wij Krijgen Kippen – Mooiste Idee Award (bedrijf is nog niet gerealiseerd)1. Beschrijving Project

Duurzame Brabanders wil in de 4 regio’s van Brabant een regionaal windplan, een windparken ontwerp opstellen. Met ontwerpregels voor een visueel mooi landschapsontwerp. Alleen lijnvormige windparken, ver genoeg uit elkaar, om een ruimtelijk gevoel te houden voor de inwoners. Gemeenteraden worden ingelicht, gemeentes om medewerking gevraagd, en vooral lokale voorstanders van windenergie, worden benaderd om mee te denken, de participatie van deze laatste groep is de kritische succesfactor. Zo wordt de regio een spiegel voorgehouden dat gemeentelijke samenwerking nodig is voor windenergie en er komt een schatting hoeveel energie de regio zelf kan opwekken. De waarde voor de regio. Dus hoeveel ze elders moet inkopen.

2. Doel

Vier windpark ontwerpen (met meerdere lijnvormige windparken per regio) gepubliceerd op de website van Duurzame Brabanders. Werkgroepen met voorstanders van deze ontwerpen, uit die regio’s.

Door een positieve aanpak, voordeel voor inwoners in de regio, tegenwicht bieden aan de negatieve aanpak van rijk en provincie met de door hen gekozen concentratie gebieden.

De gemeentes duidelijk maken dat zij de keus hebben, hun eigen inwoners een voorkeurspositie te geven, en ze de gelegenheid bieden zelf hun eigen energie op te wekken in een cooperatie, of anders de eigen achterban dwingen klant te worden van een entiteit elders. De raad speelt een rol in wie de opbrengst krijgt van windparken, en die keuze moet helder worden. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kan dit een rol spelen. De cijfers, hoeveel molens en hoeveel dat oplevert moet dan duidelijk zijn.

Werkgroep van voorstanders uitnodigen een cooperatie te vormen en zelf bij de gemeentes te pleiten voor medewerking.

Dus lokale windwerkgroepen vormen, die een eigen regionaal windplan in handen hebben, en bij de gemeenteraad pleiten om de potentiele inkomsten in de eigen regio te helpen houden.

Gemeentes die transparant  bewust zijn dat zij kiezen, wie ze helpen de opbrengst van de regionale wind te incasseren.

3. Context, planning

De Nederlandse rijksoverheid toont in haar daden dat ze niet wil meehelpen ons land duurzaam te maken. Ze hanteert zelfs een negatieve benadering voor windenergie, concentratiegebieden. Tegelijkertijd heeft nu ca 25% van de gemeentes een duurzaamheids ambitie, die meestal irreëel is, omdat ze te weinig kiezen voor windparken. En er wordt te weinig regionaal samengewerkt, terwijl mooie windparken alleen op regionale schaal mogelijk zijn. Dus moeten burgers het zelf doen.
Verder blijkt uit verschillende onderzoeken dat 70 tot 80% van de bevolking windenergie  als beste keus aanwijst om ons land duurzaam te maken.

In 2011 lokale werkgroepen laten werken aan zichzelf en het concept in hun regio.

De gemeentes informeren en de werkgroepen in hun gemeentes laten peilen wat ze vinden. Wellicht zijn er hier en daar al lopende plannen.
Per groep gemeente en evt  de hele regio kan een ontwerp opdracht geformuleerd worden, waar een echte ontwerper mee aan de slag kan. Liefst in opdracht van de gemeentes.

In 2012 evt betaalde ontwerp opdrachten als de activiteit in het najaar van 2011 op de begroting komt. Of hergebruik van al beschikbaar
Doelgroep uiteindelijk ca 10 tot 30% van de bevolking, maar de plannenmakers zullen enkele tientallen zijn.

 

4. Organisatiestructuur

Eerst lokale werkgroepen van voorstanders, die later coöperaties kunnen worden. Efficient werken met samen opgestelde contracten of van elders gekopieerde contracten en werkwijzen. Aanpak Haarlemmermeer is een voorbeeld, maar niet hetzelfde.

Aanvankelijk vooral vrijwilligerswerk, het liefst in natura gesponsord door de gemeente met vergader faciliteiten.

5. Bron

Windenergie in de regio met grote commerciële windmolens.

6. Technische schets
Dit project doel alleen de voorbereiding om de bouw van windparken mogelijk te maken.
Als de regionale windpark ontwerpen er liggen, kunnen de kavels verkocht worden aan commerciële exploitanten, of zelf ingevuld door coöperaties van inwoners.

7. Investering en exploitatie

Dit project vergt alleen organisatie kosten, zaal huur en reiskosten.
Als windparken echt gebouwd gaan worden, gaat de teller lopen, afhankelijk van wie de eigenaar wordt. De provincie heeft in maart 2011 200 MW windenergie toegezegd in het IPO overleg, eerder was het 450 voor het doel 6000 MW voor heel Nederland.
Stel dat de helft door inwoners wordt gedaan, dan zou dat 100 MW kunnen zijn, dat is een investering van ca 130 miljoen, in West Brabant.

8. Overtuig de jury
Deze aanpak gaat uit van een veranderkundige analyse van waar de weerstand tegen windparken zit. Door juist eerst de voorstanders op te zoeken, en met hun draagvlak, met een plan naar de gemeentes te gaan, wordt een andere aanpak geprobeerd dan de gebruikelijke boer of energiebedrijf die voor de inwoners al gauw een externe entiteit is.
Met deze aanpak wordt al in het begin een ontwerp  gemaakt waar inwoners zich mee kunnen identificeren. Plannen maken is ook gemakkelijker dan het echte windpark bouwen.

Met deze aanpak gaan groepen inwoners aan de slag om voor zichzelf waarde te creëren, met een windpark ontwerp, waarvan ze de kavels (stukken windpark ontwerp)  kunnen verkopen, of het aan deelregio’s of de inwoners van een gemeentes geven, om te realiseren. Eerst wordt het plan gemaakt, daarna pas de uiteindelijke eigenaar bepaald.
Dat is een andere aanpak, en biedt ook mogelijkheden voor synergie in de voorbereidende studies.

Visueel materiaal

http://www.duurzamebrabanders.nl