Naam Project: Zoneco-  “ de energietuin van Ruud Koornstra”

Initiatiefnemer: Zoneco Energy BV

Categorie: Innovatienetwerk Nieuwe Nuts & KNMH Mooisteburgerinitiatief Award

1. Beschrijving project

Zoneco  Energy BV realiseert grootschalige zonneparken. Favoriete locaties zijn voormalige vuilstortplaatsen en locaties die geschikt zijn om minimaal 2 MW aan PV te plaatsen.

In de gemeente Lochem heeft de heer Koornstra  3 hectare grond ter beschikking gesteld om 4 MW aan zonnestroom te produceren. Doordat deze locaties ter beschikking worden gesteld is Zoneco in staat om energie tuinen rendabel te exploiteren. Hierdoor wordt het mogelijk dat klanten of leden van lokale energieverenigingen  deel kunnen nemen in de energie tuinen  van Zoneco Energy BV.

Hoe gaat dit in zijn werk?  Leden van een lokale energievereniging of individuele klanten kunnen een participatie kopen  van 3500 Wp. Dit vermogen staat ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van een gemiddeld gezin. Met deze participatie worden zij ook daadwerkelijk eigenaar  van de opstal met panelen. Doordat Zoneco Energy BV grootschalig inkoopt is de prijs van een participatie van 3500 Wp  € 7800,-. Voor dit bedrag is de eigenaar van de panelen voor 20 jaar gegarandeerd van 3500 Wp voor een bedrag van € 7800,-.

2. Doel  van het project

Zoneco Energy BV wil met grootschalige installatie van PV het mogelijk maken om voor klanten van Zoneco Energy BV  zelf energie op te wekken in een energiepark van Zoneco. Momenteel wordt er in de tweede kamer gewerkt aan een wetsvoorstel dat zelflevering ook toestaat indien de zonnepanelen niet op het eigen dak zijn geplaatst maar op een locatie die zich voor de meter bevind. Indien dit voorstel wordt aangenomen dan maakt dit de weg vrij voor de aanleg van grootschalige  energie tuinen in Nederland.  Met 800 geschikte locaties is het mogelijk  om 3200 MW zonne energie te realiseren met een optimale burgerparticipatie.

Zoneco Energy BV heeft een overeenkomst gesloten met GPX ( een bedrijf wat een gepatenteerd systeem heeft ontwikkeld om meetdata te koppelen waardoor je de consumptie meter kunt koppelen aan de productiemeter. Door het GPX systeem te koppelen aan de energietuinen van Zoneco Energy BV is de opwek en gebruik van de energie volledig transparant.

3. Context, planning

Zoneco Energy BV gaat samen met Liander  een pilot  uitvoeren voor het model van zelflevering. Zoneco Energy BV en Liander willen ondanks het ingediende  wetsvoorstel voor zelflevering op dit moment al een voortrekkersrol vervullen om zo alle mogelijk denkbare initiatieven op het gebied van grootschalige PV te stimuleren en te ondersteunen.

De heer Ruud Koornstra heeft zijn medewerking aan dit pilot project verleend  en zal daarom hiermee veel publiciteit genereren. Deze publiciteit moet er toe bijdragen dat het wetsvoorstel voor zelflevering in de tweede kamer wordt aangenomen. Op dit moment zijn er nog 5 locaties waar Zoneco Energy BV energietuinen gaat realiseren in de komende 2 jaar.

4. Organisatiestructuur

Zoneco Energy BV is een energiebedrijf die geregistreerd staat bij de energiekamer als wederverkoper onder de vergunning van Trianel Energie B.V. Naast het opwekken van groene stroom is het ook mogelijk als individuele klant of als lid van een energievereniging groene stroom of groen gas in te kopen bij Zoneco Energy BV. Het accent bij Zoneco Energy BV ligt op het grootschalig exploiteren van energietuinen.  De door Zoneco Energy BV aangelegde energietuinen worden in kavels van 3500 wp opgedeeld en aan klanten of leden van een lokale energie vereniging verkocht. Zoneco Energy BV heeft als doel om zoveel mogelijk lokale initiatieven in Nederland te ondersteunen met haar kennis en grootschalige inkoopvoordelen.

5. Bron

Zon

6. Technische schets

De zonnepanelen van Zoneco Energy BV worden op een locatie van de heer Koornstra in de gemeente Lochem op een perceel van 3 hectare verdeeld in participaties van 3500 wp.

In de energietuin van van Zoneco Energy BV en de heer Koornstra is het mogelijk om voor 1100 gezinnen voor de komende 20 jaar in de energiebehoefte te voorzien. Met deze energie tuin kunnen 1100 burgers van de gemeente Lochem participeren in het eerste zonnepark van Nederland en hun energielasten voor 20 jaar vastzetten.

7. Overtuig de jury

Het is volgens mij niet moeilijk om de jury te overtuigen met de huidige gebeurtenissen in Japan. Alle initiatieven op het gebied van duurzame energie verdienen extra aandacht om mogelijk rampen te verkleinen of zelfs uit te sluiten. Daarom adviseer ik de jury om voor Zoneco Energy BV te stemmen!

Voor meer informatie:

 

De zon bereikbaar voor iedereen!

http//www.zoneco.eu