Naam Project: ‘Haal je energie uit Biesland!’

Initiatiefnemers: Ardo de Graaf en Bewonersvereniging Biesland & Gemeente Den Haag

Categorie: KNHM – Mooiste Burgerinitiatief Award &  InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award

1 Beschrijving Project

BIESLAND is een kleine buurt die deel uitmaakt van de Vinexwijk Ypenburg, Den Haag. Biesland heeft ca. 250 koopwoningen, veelal 2-1 kap en vrijstaande woningen. De doelstelling van de bewonersvereniging is deze 4 jaar oude particuliere woningen te upgraden naar het comfort en luxe niveau van de recente nieuwbouw.

Waarom is energie besparen in deze nieuwbouwwijk kansrijk? Ypenburg heeft een stadsverwarmingsnet. In de EPC regelgeving wordt stadsverwarming wordt meegewogen; een ongewenst effect van deze regelgeving is dat in de bouw met een 20% dunnere isolatieschil kon worden volstaan. SV verwarmde woningen hebben zodoende een lagere Rc en verbruiken meer warmte dan vergelijkbare nieuwbouwwoningen met een gasketel. Dit project beoogt het effect van de EPC regeling te herstellen.

2. Doel

De energiebesparing en CO2 reductie is in deze wijk niet voor iedereen een overweging: dezebewoners gaan ook niet skiën om geld te besparen, maar om uitgerust thuis te komen. In een wijk met tweeverdieners zijn bovendien genoeg middelen: een wintersport kost even veel als een kleine warmtepomp. Een paar honderd euro besparen is letterlijk niet de moeite waard. Vinex bewoners zijn ook best geïnteresseerd om iets te doen voor het milieu, als ze daarvoor maar niet te veel hoeven uit te zoeken; als ze vrij zijn willen zij comfort en rust. Als je doelgroep maximaal gaat ontzorgen hebben zij hebben daar best iets voor over.

De aanpak in de wijk bestaat uit de volgende 3 stappen:

  1. Inregelen CV installatie en na-isoleren onderkant BG vloer
  2. Aanschaf warmtepomp en overschakelen van hoge- naar lage-temperatuur verwarming
  3. Opzetten van een “productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit” door het installeren van zonnepanelen op daken van publieke gebouwen in de wijk.

Stap 1. en 2. hebben tot nu toe geresulteerd in 17% energiebesparing.

3. Context, planning

a. De planning is in 2015 de bewoners van alle vrijstaande en 2-1 woningen te hebben meegekregen. De meeste gezinnen zijn in 2008 in Biesland komen wonen. Bewoners verhuizen gemiddeld om de 7 jaar, dus tegen 2015 zal een groot aantal woningen nieuwe bewoners krijgen. Als de eerste generatie bewoners niet gelijk meedoet is er tegen 2015 een volgende ‘kans’.

b. Het afgelopen stookseizoen zijn 4 hybride warmtepompen geplaatst in combinatie met stadsverwarming en zijn er nog 50 warmtepompen in bestelling.

c. Voor het collectief opwekken van elektriciteit wordt in 2011 een zonPV installatie aangelegd met geld van deelnemende bewoners.

4. Organisatiestructuur

Vrijwel alle kopers zijn aangesloten bij de Bewonersvereniging Biesland en worden via de vereniging benaderd om de woning te isoleren en de CV installatie in te regelen. Om de geldstromen van besparen en opwekken te scheiden wordt momenteel een coöperatieve vereniging opgericht; deze zal zich gaan bezighouden met de verkoop van de zonnestroom.

De vereniging heeft de morele en technische ondersteuning van de gemeente Den Haag, als mede een subsidie op de onderzoeks- en de installatiekosten.

5. bron

De elektrische energie wordt opgewekt middels zonnepanelen. De duurzame bron van het project is de zon.

6. Technische schets: warmte besparen en elektriciteit opwekken.

Warmte besparen gebeurt door het beter inregelen van het CV debiet en het aanbrengen van een warmtereflecterende laag onder de begane grond vloer. De reflecterende laag haalt ‘de kou van de vloer’. De vloer blijft daardoor warmer waardoor het ’s morgens ook in woningen zonder vloerverwarming mogelijk wordt op blote voeten door het huis te lopen.

Lokale warmteopwekking gebeurt met hybride lucht/warmte pompen (LW). De afgiftetemperatuur van het verwarmingsoppervlak daalt daardoor van 70 graden naar ca. 35 graden. Dit verbetert het binnenklimaat aanmerkelijk (minder werveling en minder stofschroei). Dit is het eerste project in Nederland waarin hybride warmtepompen worden toegepast in combinatie met stadsverwarming.

De stroom voor de warmtepompen is ca. 1500kwh per huishouden. Dit stroomverbruik wordt vanaf medio dit jaar gecompenseerd door zonnepanelen op een drietal gemeentelijke gebouwen: twee scholen en een buurtcentrum. Bewoners kunnen vanaf €500 participeren (in plaats van voor duizenden euro’s een complete installatie zelf te laten aanleggen), alles wordt voor hen gedaan en esthetisch blijft is aanzicht van hun woning gelijk.

7. Investering en exploitatie

De investering in besparing in de eigen woning ligt tussen de €250 en €5000. De isolatiematerialen worden in 2 jaar worden terugverdiend. De besparing door een individuele warmtepomp wordt, met SDE subsidie, in 6.5 jaar terugverdiend.

De investering in het opwekken van stroom bedraagt maximaal ca. €500.000, waarvan fiscaal ongeveer €150.000 wordt gedekt door milieu-investeringsaftrek en BTW teruggave. Het exploitatierendement wordt geschat op 8% per jaar. Het rendement is afhankelijk van door wie stroom wordt afgenomen:

  • Op de scholen wordt de overdag opgewekt stroom meteen gebruikt. De verkoopopbrengst van deze stroom is ca. €0,20 per kwh.
  • In het wijkgebouw wordt overdag gegymd en worden ‘s avonds cursussen gegeven. Doordat ‘s zomers overdag stroom wordt opgewekt, en vooral ‘s avonds en ‘s winters stroom wordt afgenomen is buffering via het net is onvermijdelijk. Bij saldering geldt een maximum van 5000 kw per WOZ object per jaar.
  • De gemeente Den Haag heeft de wens geuit een oplaadpunt voor elektrisch vervoer naast het wijkgebouw te maken, waar aan tegen het consumententarief stroom kan worden geleverd.
  • In vakanties en de weekends moet vrijwel alle stroom worden teruggeleverd aan het net; dat is ca. 10.000 kw per gebouw per jaar, tegen een opbrengst van €0,07.

Wanneer de motie Samsom voor een ontheffing op energiebelasting voor dit soort projecten door de Kamer wordt aangenomen zal het investeringsrendement hoger zijn.

8. Tenslotte

Landelijk is het nog onvoldoende gelukt particuliere woningbezitters massaal te interesseren voor het besparen en opwekken van energie. Dit project cascadeert energie besparen met het investeren in het gezamenlijk opwekken van stroom. Het energiegebruik in een vinex wijk ligt erg hoog; de allergrootste toegevoegde waarde van dit project is dan ook het op gang brengen van de discussie over onze toekomstige energievoorziening en –verbruik. Vanwege de wijkgerichte aanpak is het project door gemeenten vrij eenvoudig uit te rollen naar andere bewonersverenigingen en VVE’s. De productie van warmte heeft bovendien geleid tot een innovatieve toepassing van een hybride warmtepomp in combinatie met stadsverwarming.