Naam van het project: Elk woonhuis zijn eigen muisstille Windturbine (0-5dB)

Initiatiefnemer: Wim Stevenhagen, Stevenhagen Energie & Tractie

Categorie Het wordt de mooiste idee award!1. Beschrijving Project

Elk woonhuis zijn eigen muisstille Windturbine (0-5dB) voor de opwekking van locale duurzame energie.

De installatie bestaat uit:

a)    een mast, bij of naast het huis, 2 à 4m boven hoogste punt,

b)    een DNA-vormige windturbine

c)     een omvormer en accu (als buffer)

d)    een omvormer naar de gewenste spanning.

De maat van de turbine zorgt samen met de gemiddelde wind voor de gewenste kWh/jaar.
2. Doel
De muisstille windturbine(s), zorgt voor de locale energie behoefte, evt. aangevuld met energie uit zon en/of aarde.

De mensen hebben hun eigen energie verbruik en energie kosten dan in eigen regie. De huishoudens zullen onafhankelijk zijn van de Energie bedrijven en net kwaliteit. Zij zullen het distributie net ontlasten, waardoor verzwaring van het distributie net en uitbreiding met extra centrales overbodig zijn.

Over ca. 15 jaar zal elk woonhuis voor zijn eigen energie zorgen.

Het hele idee van kWh prijs moeten we in de toekomst vergeten, belangrijk is dan: “kunnen we de kWh die we nodig hebben maken of hebben we hem opgeslagen”.

De Windturbine is nodig om voor een zelfstandig energie huishouden te zorgen. Hij verbetert tevens “het Energie label” en “de waarde” van het huis.

3. Context, planning
De muisstille Windturbines zijn technisch klaar om ingezet te worden. Ze zijn al over de gehele wereld onder de meest extreme plaatsen getest en beproefd.

De turbines zijn uiterst betrouwbaar, hebben zeer lange levensduur, zeer lage onderhoudskosten, zeer breed windgebied en zijn ongevoelig voor de wisselende windrichtingen in de bebouwde omgeving.

Belangrijk is het bekend maken aan iedereen dat: “windenergie ook mooi en muisstil kan zijn”.

Elk woonhuis, elke energie gebruiker, elk bedrijf, kantoor of gemeente is een potentiële klant.

Diverse Projecten zijn al gerealiseerd en een grotere bekendheid van locale windturbines is nu gewenst.
4. Organisatiestructuur
Wim Stevenhagen is binnen “Stevenhagen Energie & Tractie” de energie specialist met ruim 30 jaar ervaring in de energienetten van geheel Nederland. Duurzaamheid en innovatieve duurzame technieken is zijn hobby en vak.

De productie van de turbines is in Finland. Turbines zijn van 1/3m² tot 75m² windvlak leverbaar.
5. Bron
De bron van de duurzame CO²-vrije energie is een muisstille DNA-vormige windturbine

6. Technische schets
De muisstille windturbine staat op een mast of dak, 2 à 4m boven het hoogste punt.

De DNA-vormige windturbine loopt bij geringe wind automatisch aan en draait bij windkracht 12 rustig door. De opgewekte ruwe draaistroom gaat daarna via een omvormer naar een accu systeem.

Aan dit accu systeem kunnen ook andere opwekkers aangesloten worden. De accu is de energie buffer. Na de accu-unit komt een omvormer naar netspanning of andere gewenste spanning. (PC of LED)

7. Investering en exploitatie
De Windturbines gaan een mensenlevenlang mee, dus 7x langer dan de bekende grote windmolen. Een keer investeren, jaarlijks 3x de lagers smeren (handmatig of automatisch) en na ca. 40 jaar de lagers verwisselen. Dus de onderhoudskosten zijn zeer gering. Het woonhuis krijgt door de Windturbine een beter Energielabel en dus daardoor ook een hogere verkoop waarde. Bij een juiste dimensie zijn de opgewekte duurzame energie en huishoudelijk verbruik gelijk en is de Energie jaarnota gedurende het hele mensenleven nul Euro.

De Eindgebruiker is 100% zijn eigen Energie bedrijf en is zelf 100% zijn exploitant.

Een extern Energiebedrijf is niet noodzakelijk, aansluit kosten kan men besparen.

De mogelijkheid bestaat natuurlijk om zijn opwekking met andere te delen, cq door te geven.

De investeringskosten zijn natuurlijk afhankelijk van de opzet van duurzame opwekking. Kiest men voor 100% wind, of gaat men ook 50% PV toepassen. Een 4m² turbine levert bij 5 à 6m/s/jaar zo’n 3000kWh/jaar. Het verbruik van een gemiddeld gezin. Deze turbine is vergelijkbaar met ca.40PV panelen. Een eenmalige investering bij de bouw van ca.50K€.

8. Overtuig de jury
Dit initiatief verdient de P-NUTS Awards 2011. Hierdoor krijgt dit duurzaam innovatieve initiatief extra aandacht en middelen om de mensen te overtuigen dat “Windenergie ook mooi en muistil kan zijn”. Dit is ontzettend belangrijk voor iedereen. Windenergie kan zo mooi zijn, zelfs voor in je voortuin.

Wind en Zon heeft voor de burgers zoveel mogelijkheden dat men dit niet links moet laten liggen. Een eenmalige investering bij de bouw van het huis en men is onafhankelijk van de buitenwereld. Energietransporten in de distributie netten gaan omlaag en er zijn geen extra centrales meer nodig. Gigantische kosten, CO² vervuiling en milieu problemen (Kerncentrale) kunnen bespaard worden.

Dit initiatief levert duurzame locale energie is 100% echt duurzaam en CO² vrij. Maar is ook een aanzet om over 15 jaar elk huis zijn eigen autonome duurzame energie te geven.

Visueel materiaal