Naam project: ZonVAst / Zelf Investeren Zonne-energie

Initiatiefnemer: Arjan Eikelenboom Greenchoice

Categorie ABNAMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award


1. Beschrijving Project
Aanschaf zonne-energie installaties voor particuliere woningeigenaren laagdrempelig maken. Als eerste partij in NL start Greenchoice in maart 2011 met het gratis beschikbaar stellen van complete sets van 10 panelen voor opwek zonne-energie van eigen dak, volledig geïnstalleerd en doet dit in beginsel met de partners Stichting DOEN en de Zonnefabriek. Daarnaast kan men bij Greenchoice op maat geadviseerde zonnepanelensets laten offreren waarbij men hoge kwaliteit tegen lage prijzen kan verwachten. Greenchoice kan op verzoek individuele hulp bieden om de uiteindelijke maandlast acceptabel te houden.

2. Doel
Greenchoice is van mening dat het potentieel zonne-energie in Nederland maximaal benut moet worden. Subsidie voor zonne-energie is zo goed als afgeschaft. Daarom zet Greenchoice zelf creatief in op een snellere ontwikkeling van decentrale opwek van zonne-energie zodat deze energie door Greenchoice en lokale energiebedrijven kan worden ingekocht en weer verkocht aan haar klanten. In heel Nederland moeten duizenden mini zonne-energiecentrales komen. Daken van woningen zijn hiervoor uitermate geschikt. Decentralisatie.

3. Context, planning
Hoge prijzen van zonne-energie installaties en subsidies die ondoorzichtig en moeilijk te bereiken waren. Dit heeft er voor gezorgd dat Nederland in tegenstelling tot de landen om ons heen, een minimale opwek kent van zonne-energie. De Nederlandse burger blijft massaal in de wachthouding en initieert of investeert niet tot nauwelijks.

Greenchoice reanimeert de markt door de drempel te verlagen en te “ontzorgen”.

4. Organisatiestructuur
Van de gratis sets zonnepanelen blijft Greenchoice 20 jaar de eigenaar. Na deze periode wordt de installatie overgedragen aan de huiseigenaar. Gedurende 20 jaar vanaf moment van plaatsing geniet de huiseigenaar een ZonVast tarief voor het verbruiksdeel dat gelijk is aan de energie die de installatie terug levert aan het net ( lokaal energiebedrijf ). Dit ZonVast tarief ligt bijna gelijk aan het huidige tarief en blijft 20 jaar ongewijzigd. Voor het overige verbruik betaalt men het reguliere tarief. Voor de sets waarbij men zelf investeert fungeert Greenchoice als adviseur en verkooppunt en is de koper zelf eigenaar.

5. Bron
Wat is de bron van energie? Zon.

6. Technische schets
De sets zonnepanelen worden gemonteerd op daken van huiseigenaren.

8. Overtuig de jury
Met deze creatieve actie zorgt Greenchoice er voor dat elke Nederlandse woningeigenaar met een zon-gunstig dak producent van zonne-energie kan worden. Dit zorgt vervolgens voor een vergroting van decentralisatie in energie productie. Hiermee wordt het milieu minder belast, minder verbranding van fossiele brandstoffen, mindere afhankelijkheid voor energie van politiek instabiele landen en überhaupt minder afhankelijk van het buitenland. Tot slot en minstens zo belangrijk, bewustwording en betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in energieverbruik. Een duurzame aanpak op nationaal niveau met maximaal bereik en een schoon leefklimaat.
Visueel materiaal
www.greenchoice.nl