Naam Project: Stadsverwarming 2.0

Initiatiefnemer: Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP)

Categorie :ABN AMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award1 Beschrijving Project

Stadsverwarming Purmerend (SVP) werkt aan het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland. De pijlers van Stadsverwarming 2.0: duurzame productie, distributie en consumptie van warmte.

 • Productie: een Energietransitie van grijze warmte naar groene warmte (met regionale biomassa van Staatsbosbeheer en diepe geothermie)
 • Distributie: het programma SlimNet verhoogt de efficiency, o.a. door re-design van het warmtenet en een dynamisch netmodel
 • Consumptie: lokale samenwerking met bewoners, installateurs en woningcorporaties, o.a. bij het beter inregelen van binneninstallaties (programma Purmerend Bespaart)

Met Stadsverwarming 2.0 realiseert SVP een tweede, duurzaam leven voor een bestaand warmtenet en de overstap naar groene warmte voor 24.000 huishoudens en 1000 bedrijven in Purmerend. Resultaat: vanaf 2014 een CO2-reductie van 100.000 ton per jaar.

2. Doel

Van de Nederlandse primaire energie wordt slechts 25% gebruikt voor elektriciteit, tegenover 40% voor warmte. Qua eindverbruik beslaat warmte zelfs 70% van de energiebehoefte. Voor het behalen van (inter)nationale duurzaamheiddoelstellingen kan Nederland dan ook niet zonder groene warmte.

SVP laat zien hoe door verduurzaming van een bestaand warmtenet ook in bestaande bouw een enorme duurzame sprong kan worden gemaakt; kosteneffectief en met 100% dekkingsgraad.

Resultaat vanaf 2014:

 • CO2-reductie: 100.000 ton per jaar (= 78% vergeleken met HR-ketel)
 • Besparing primaire energie: 43 miljoen m3 aardgas
 • Hernieuwbare energie: eerst 80%, daarna 100%

Als warmtebedrijf houdt SVP zich aan het Niet Meer Dan Anders principe. SVP verwacht een gematigder indexering van groene warmtetarieven dan bij gebruikmaking van fossiele energie.

3. Context

Stadsverwarming werd in Nederland eind jaren ”70 door het Rijk actief op de kaart gezet naar aanleiding van de tweede oliecrisis. In groeigemeente Purmerend werd gehoor gegeven aan de oproep om vanuit het oogpunt van energiebesparing een stadsverwarmingnet aan te leggen. Stadsverwarming Purmerend (SVP) is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007. Het nieuwe management realiseerde een turnaround: structurele besparing van €4 miljoen per jaar en een aanzienlijk betere performance op het gebied van klantenservice, storingen en duurzaamheid.

SVP voorziet op dit moment 24.000 huishoudens en 1000 bedrijven in Purmerend van warmte en warm water. Verduurzaming van het 30 jaar oude warmtenet betekent 78% CO2-recuctie voor driekwart van Purmerend, dat daarmee de meest duurzame gemeente van Nederland wordt.

4. Organisatiestructuur

Stadsverwarming Purmerend B.V. is een kleine, maar slagvaardige organisatie met 45 medewerkers. Gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. Naast Directie, Management en Staf heeft SVP 3 afdelingen: Klantenservice, Techniek, Finance & Control.

5.Bron

Vanaf 2014 100% hernieuwbaar: regionale biomassa, diepe geothermie en (groen) gas.

6.Technische schets

SVP voorziet via een warmtenet 60.000 inwoners van Purmerend van warmte en warm tapwater. Op dit moment wordt hiervoor fossiele restwarmte van een verouderde elektriciteitscentrale gebruikt. Om de warmtelevering toekomstbestendig te maken gaat SVP zelf lokaal groene warmte opwekken.

 • Basislast: geothermie
 • Seizoenlast: biomassa
 • Pieklast: aardgas (later groen gas)

7. Investering en exploitatie

 • SlimNet: € 25,5 miljoen
 • Energietransitie: €65 miljoen
 • Purmerend Bespaart: PM
 • Exploitant: Stadsverwarming Purmerend B.V.
 • Aandeelhouder: Gemeente Purmerend (100%)

8. Overtuig de jury

Vele warmtenetten, zowel in Nederland als Europa, dateren van eind jaren ’70, begin jaren ’80. Warmtenetten op leeftijd krijgen te maken met hoge warmte- en waterverliezen, storingen, winstverliezen, ontevreden klanten en aandeelhouders. Dit staat veel warmtenetten te wachten.

SVP ontwikkelde een oplossing. Stadsverwarming 2.0 geeft verouderde netten een nieuw leven en benut de volle duurzaamheidpotentie van warmtenetten. Stadsverwarming 2.0 wordt in Nederland en Europa herkend en erkend als een navolgbaar initiatief op het gebied van duurzame warmte:

 • Urgenda benoemde SVP tot icoonproject omdat het bij uitstek geschikt is als open source model voor lokale duurzame energiebedrijven en voor lokale energietransitie in het bijzonder.
 • EnergyValley heeft Purmerend uitgeroepen tot Energietranstitiepark Gebouwde Omgeving: een live voorbeeld van lokale energietransitie in uitvoering.
 • Agentschap NL:Slaagkans voldoende, bijdrage aan duurzame energiehuishouding goed, herhalingspotentieel voldoende, kosteneffectiviteit uitstekend
 • Diederik Samsom: “Er liggen inmiddels innovatieve, vooruitstrevende en, ik mag zelfs zeggen, baanbrekende plannen om er een duurzaam warmtenet van te maken.”
 • Europese Commissie (Intelligent Energy Europe Programme): ‘Stadsverwarming biedt een enorm potentieel voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot in Noord-Europa. SVP’s project is een goed voorbeeld van hoe steden kunnen bijdragen aan het halen van de Europese klimaatdoelen. We hopen dat anderen dit voorbeeld zullen volgen.”

De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. SVP heeft in 2009 voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een positief jaarresultaat gepresenteerd. Deze resultaatsverbetering werd gerealiseerd dankzij het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het innovatieve SlimNet. Het aantal storingen en het warmteverlies is structureel teruggedrongen in lijn met de prognose van Stadsverwarming 2.0. SVP heeft alle vertrouwen in het realiseren van een duurzame toekomst.

Wij hopen dat vele warmtenetten ons zullen volgen naar een duurzame toekomst!