Naam van het project: De (energie)Schone Houtvrouw

Initiatiefnemer: Eigenarenvereniging De Stoere Houtman

Categorie: Wij Krijgen Kippen – Mooiste Idee Award (bedrijf is nog niet gerealiseerd)1. Beschrijving

De Schone Houtvrouw (zie BIJLAGE op www.destoerehoutman.nl) wordt een CPO-woonvereniging, annex bewoners-energiebedrijf (voor nieuwbouw en bestaande woningen), dat haar energie onder meer wil gaan betrekken uit de IJssel.

In samenwerking met het dorp Elden (aan de Rijn) en Rijkswaterstaat gaat een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden naar de winning van energie uit het snel-stromende water rond rivierkribben.


2. Doel
Omschrijf het doel –in woorden en/of cijfers – van het initiatief. Als er een winstoogmerk is, is dit winstmaximalisatie of een redelijk percentage van de omzet? (max. 200 woorden).

Produceren van schone energie voor ‘zelflevering’ aan bewoners

3. Context, planning
Beschrijf de aanleiding van het initiatief. Wat was de belangrijkste reden om het project te initiëren? Wie zijn de klanten? Hoeveel klanten/leden zijn er? Zijn deze klanten in de wijk/in het dorp, of in een regio? Wat was de ruwe planning van de oprichting, is de organisatie operationeel (max. 200 woorden).

De Schone Houtvrouw wordt over enkele maanden opgericht, waarna de samenwerking met de Dorpsraad Elden geformaliseerd kan worden.

De samenwerking met Rijkswaterstaat is dan inmiddels ook gevonden, waarmee het haalbaarheidsonderzoek in gang kan worden gezet.

Over drie jaar hopen we een en ander ‘operationeel’ te hebben.

4. Organisatiestructuur
Beschrijf de wijze waarop het initiatief wordt georganiseerd (mensen, juridische vorm, aandeelhouders, 51% van de zeggenschap, drijvende kracht, etc. max. 200 woorden).
Vereniging met 100% zeggenschap en ‘bezit’ van bewoners

5. Bron
Wat is de bron van energie?

Snel-stromend rivierwater

6. Technische schets
Geef een korte uitleg hoe de technische installatie werkt en op welke locatie deze installatie zich bevindt (max 200 woorden).

Kleine turbines aan de kop van rivierkribben

7. Investering en exploitatie
Geef een indicatie van de investeringskosten en geef aan wie de exploitant van het energiebedrijf is.
De hoogte van de investeringskosten moet blijken uit het haalbaarheidsonderzoek. Het project wordt vervolgens als pilot opgezet, waarvoor wij ondersteuning verwachten van Rijkswaterstaat. De exploitant wordt De Schone Houtvrouw

8. Overtuig de jury
Waarom zou dit initiatief de P-NUTS Awards 2011 moeten winnen? (max. 200 woorden)
De Stoere Houtman was rond 400 jaar geleden Cornelis de Houtman, die voor ‘ons land’ destijds de route ontdekte naar wat later ‘Ons Indie’ ging heten.

Binnen de historische context  was deze kapitein en ontdekkingsreiziger een zeer vernieuwend persoon, die het wilde water trotseerde om zijn doel te bereiken.

De Schone Houtvrouw gaat zich aan deze man spiegelen: ook zij gaat het wilde water trotseren om haar doel te bereiken en in haar geval is dat: schone energie!

Visueel materiaal: www.destoerehoutman.nl