Naam Project: Greenportkas

Initiatiefnemer: Joep Raemakers, Sunny Tom

Categorieen Innovatienetwerk Nieuwe NutsAward & ABNAMRO- Mooiste ondernemersinitiatief Award

Doel
Tomaten telen, uitputting van fossiele brandstoffen tegengaan en de uitstoot van CO2 verminderen.  Uiteindelijk doel: een economisch verantwoorde belichte tomatenteelt gerealiseerd met een 20% lager energieverbruik en een 20% lagere CO2 emissie

Korte geschiedenis/context
Door de alsmaar stijgende energierekening van het bedrijf ging teler Joep Raemakers de ontwikkelingen rondom alternatieve energie op de voet volgen. Hij bedacht dat er winst viel te behalen als hij zelf energie zou weten te oogsten.

Hij heeft met een aantal partners de Greenportkas ontwikkeld, een kas van ongeveer 9000 m2 waar

  1. efficiënter met CO2 wordt omgegaan, waardoor de tomatenproductie hoger is dan in normale teelten.
  2. Het geheel van kas en gebouwen veel minder CO2 uitstoot.
  3. Ondergrondse opslag van laagwaardige warmte jaarlijks miljoenen kubieke meter gas bespaart.
  4. Hoogwaardige warmte uit de WarmteKrachtKoppeling wordt geleverd aan de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg en de Mytylschool, die beide aan de andere kant van de weg tegenover de kas liggen. Deze gebouwen hoeven zo veel minder gas te verstoken, wat aanzienlijk scheelt in de exploitatie.

Organisatiestructuur energiebedrijf: BV

Vraag naar energie per jaar:
Warmtelevering sinds 2009

Bron van energie
Zon (en aardgas voor de WKK)

Korte technische schets
‘s Zomers wordt via een warmtewisselaar overtollige warmte uit de Greenportkas in het grondwater opgeslagen op een diepte van ongeveer negentig meter. De lokale grondwatertemperatuur stijgt daarmee van 6°C tot 25°C. ‘s Winters wordt die warmte weer uit het grondwater gehaald om de kas te verwarmen, zodat er over het gehele jaar geen opwarming van de grond plaats vindt. Dit systeem kan ook worden ingezet om tijdens de warmste maanden van het jaar de kas te koelen, als dat voor de optimale groei van het gewas nodig is. De kas wordt dan gekoeld met koud grondwater. Er zijn in de bodem daarom zowel een koude als een warme buffer aangelegd.
De WKK installatie heeft een vermogen van 4,2 megawatt en levert elektra, CO2 en hoogwaardige warmte voor de Zorggroep en de Mytylschool.

Totale investeringskosten
€2,5 miljoen euro ex BTW

Financiers
Velen

Partners
Wageningen UR

Exploitatie door
Sunnytom

Bankier
Rabobank

Status
Beheerfase

Eigendom netwerk
Sunnytom

Eigendom apparatuur
Sunnytom

Aandeel van de investering bij eindgebruikers
100% Sunnytom

Planning
Realisatie 2008

www.greenportkas.nl

Beschrijving project, klik op deze klink