Naam Project : DEVO Veenendaal

Dingt mee in de categorie: Falckstaete Mooiste Overheidsinitiatief Award
volg deze link

DEVO is een initiatief van de gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V. Deze laatste is een samenwerkingsverband tussen twee ontwikkelaars en een woningstichting. Dus het is deels een overheids/deels ondernemers initiatief! De keuze is gevallen op “overheidsinitiatief”.

Duurzame Energievoorziening Veenendaal-oost Winst voor het milieu én bewoners!
Het duurzame energiebedrijf DEVO in Veenendaal is een bijzondere onderneming. Het is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarin de gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V* participeren. Samen gaan zij de grote uitbreidingswijk Veenendaal-oost voorzien van duurzame energie. En het rendement dat DEVO op termijn verwacht te maken komt grotendeels ten goede aan andere duurzame projecten in Veenendaal.
DEVO heeft het afgelopen jaar veel energie geïnvesteerd om andere gemeenten (en woningcorporaties) te informeren over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een lokaal energiebedrijf. In oktober 2009 organiseerde zij een speciale informatiebijeenkomst voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en andere nauw verwante organisaties.
Bekijk hier de film over het Veenendaalse initiatief. * Quattro Energie B.V. is een initiatief van De Smalle Akker b.v., LATEI projectontwikkeling en Patrimonium
woonstichting.

Project
In Veenendaal-oost wordt een nieuwe wijk van 3.200 woningen en alle bijbehorende maatschappelijke en commerciële voorzieningen ontwikkeld. In de eerste fase van deze wijk, deelplan Buurtstede (circa 1240 woningen), wordt een duurzaam collectief energiesysteem gerealiseerd op basis van warmte/koude- opslag en warmtekrachtkoppeling. De CO2-uitstoot wordt met dit duurzame energiesysteem met 60% verminderd.

PPS-constructie; voordeel voor bewoners
Goede zorg voor het milieu. Dat is de belangrijkste reden dat de Gemeente Veenendaal samen met Quattro Energie B.V. (een combinatie van drie marktpartijen) een energieonderneming heeft opgericht: DEVO B.V. Deze publiek-private samenwerking maakt het mogelijk het financiële voordeel bij de bewoners terecht te laten komen. Vaak worden collectieve duurzame energieprojecten gefinancierd door energiebedrijven. Dit heeft als nadeel dat eindgebruikers vast zitten aan langlopende en soms ondoorzichtige energiecontracten, waar ze zelf geen voordeel van ondervinden. Het publiek-private samenwerkingsverband in Veenendaal maakt het mogelijk realisatie, exploitatie en beheer in eigen hand te houden.

Winst voor het milieu en de portemonnee
Voor de wijk geldt een hoge energieambitie van een EPC van maximaal 0,72 (10% onder bouwbesluit); een EPL van minimaal 7,5 en het gebruik van 80-85% duurzame energie. Naast meer wooncomfort en de bijdrage aan een beter milieu, betekent het duurzame energiesysteem ook winst voor de portemonnee van de bewoners. Ze betalen ten minste 15% minder aan maandelijkse energielasten voor verwarming en warm tapwater t.o.v. vergelijkbare gasgestookte woningen. Dit is essentieel voor het slagen van het project. Burgers delen de zorg voor het milieu, maar denken ook aan
hun portemonnee. Daarnaast kunnen bewoners hun kosten verder verlagen door gebruik te maken van groene financieringsvormen voor de hypotheek.

Revolving fund
Aandeelhouders hebben ingestemd met een minimaal rendement. Als het systeem op den duur meer rendement zou opleveren, wordt de extra opbrengst in een revolving fund gestort om andere energieprojecten in Veenendaal te ondersteunen.

Techniek
Het duurzame energiesysteem is gebaseerd op warmte/koudeopslag in de bodem en warmtepompen gecombineerd met warmtekracht. De installatiecomponenten zoals de warmtepompen, ketels en warmtekrachtkoppeling worden ondergebracht in het Energiehuis. Dit gebouw bevindt zich in de nieuwe wijk waar de productie van warmte- en koude energie plaatsvindt.
In de woning komt geen bijzondere apparatuur voor de opwekking van de warmte en/of koude. Het leidingennet brengt de warmte en/of de koude naar de woning.
Bijzonder aan het systeem dat DEVO gaat gebruiken is de warmtekrachtinstallatie die zelf elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt gebufferd en gebruikt voor het opwarmen van het warm tapwater in de woningen. De opgewekte elektriciteit wordt deels gebruikt door de energiecentrale zelf. De zelf opgewekte stroom die DEVO niet gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net. De gasgestookte WKK en de ketels zijn er op voorbereid om later eventueel om te bouwen naar biogas.

Communicatie met bewoners
Communicatie met bewoners over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe systeem vinden wij erg belangrijk. Voor communicatie wordt daarom ook veel geïnvesteerd.
Kijk bijvoorbeeld naar de animatie op de homepage van onze website www.devo-veenendaal.nl. In deze cartoonanimatie legt “Dave”uit hoe het systeem werkt.

Inspiratiebron voor andere gemeenten en ontwikkelaars
Het concept van het duurzame energiesysteem in Veenendaal is zowel organisatorisch als technisch goed toepasbaar voor andere woningbouwprojecten in Nederland. Mede door het financieel aantrekkelijk te maken voor bewoners, is er meer betrokkenheid vanuit deze groep bij het toepassen van duurzame energie. Daarnaast is het mogelijk dat bij gunstige perspectieven winst niet naar de markt gaat, maar lokaal opnieuw wordt geïnvesteerd in nieuwe energie-initiatieven.

Meer informatie
www.devo-veenendaal.nl