De salderingsregeling moet ook na 2020 blijven om de duurzame energietransitie te stimuleren. Of dit mogelijk is zoekt minister Kamp (EZ) uit.

Sourced through Scoop.it from: www.duurzaambedrijfsleven.nl