Naam van het project: DC=Decent Decentraal gelijkspanningsnet in de tuinbouw

Initiatiefnemer: Harry Stokman, Direct Current BV

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Uitspraak: “DC is decent”. DC=DeCent staat voor Decentraal Elektriciteitsnet Tuinbouw op basis van gelijkspanning.

Gelijkspanningsinfrastructuur is het fundament is onder duurzame energie. Onze doelstelling is om dit fundament te ontwikkelen en vorm te geven. Om deze doelstelling ook verder te verwezenlijken bouwen we in ons project DC=DeCent aan de eerste gelijkspanningsinfrastructuur ter wereld dat geheel op basis van gelijkspanning werkt, van duurzame opwekkers en de distributie tot en met de verbruikers aan toe.

In het project DC=DeCent zijn wij bezig met het testen van een door Direct Current BV ontwikkeld en geïnstalleerd gelijkspanningsnet in een proeftuin die ons door het Ministerie van EZ is toegewezen. De proeftuin neemt plaats in de Bouvardia Kwekerij Vreeken waar DC lampen, die ook door Direct Current zijn ontwikkeld, dit jaar zijn met succes gekoppeld aan het gelijkspanningssysteem. Daarbij moet opgemerkt worden dat het ook een belangrijke succes voor Direct Current is om de eerste DC lampen te hebben ontwikkeld.

Een volgende stap is om de zonnepanelen van de zonneweide van Solar Green Point aan onze gelijkspanningsnet te koppelen. De Zonneweide van Solar Green Point is een van de projecten van het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer.

Al deze fases in het project DC=DeCent vormen uiteindelijk de gelijkspanningsinfrastructuur. Met dit project willen we ook aantonen dat duurzame energie een veel hoger rendement, kostenbesparing in grondstoffen en energiebesparing behaalt als gelijkspanning over de gehele keten in de infrastructuur doorgevoerd wordt. De gelijkspanningsinfrastructuur is dus niet alleen wezenlijk het fundament van duurzame energie, maar ook de manier hoe wij in de toekomst omgaan met energie en de grondstofbronnen.

2. Context

In 2005 vatte Harry Stokman het Masterplan Gelijkspanning op. Dit masterplan kwam onder andere voort uit zijn werkzaamheden en ontwikkelingen in gelijkspanning waar hij al vanaf 1988 een ondernemer in is. In 2009 kreeg zijn Masterplan vaste vorm en startte hij zijn bedrijf Direct Current BV op met als missie om gelijkspanningsnetten mogelijk te maken. Om dit te verwezenlijken is het nodig om het fundament te ontwikkelen en ook alle tussenliggende stappen die nog ontbreken om gelijkspanning voor de eindgebruiker mogelijk te maken.

3. Organisatiestructuur

Initiatiefnemer is Harry Stokman van Direct Current BV. Direct Current heeft de leidende rol in het project en ontwikkelt het gelijkspanningssysteem. Het project wordt verder uitgerold in samenwerking met de projectpartners: Joulz, Siemens, KEMA, SGN, Stichting Gelijkspanning, Agentschap NL, Ministerie van EZ.

4. Financiering

Met de IPIN subsidie van de overheid (IPIN=Innovatie Programma Intelligente Netten, ook wel Slimme Netten genoemd) wordt 40% gefinancierd en het resterende uit eigen financiering en via de steekhouders.

5. Professionaliteit

Harry Stokman is internationaal gelijkspanningsexpert en reeds 25 jaar ondernemer in gelijkspanning, met onder andere ontwikkeling en productie van gelijkspanningsconvertors en gelijkspanningssystemen in industrie, energiecentrales, deltawerken, etc.

6. Aantrekkingskracht

De motor achter Direct Current, Harry Stokman, is geheel overtuigd dat gelijkspanning de toekomst is en dat is zijn drijfkracht en inspiratiebron. Door zijn overtuigingskracht en kennis over gelijkspanning inspireert hij meer en meer bedrijven en groeit de kring rond dit project. Meer bedrijven en gemeentes beginnen hun interesse te tonen om ook deel te nemen aan dit project.

7. Exploitatie

Het gaat om grootverbuikers met totaal 5MWatt aansluitingsvermogen. Teruglevering van elektriciteit is afhankelijk van eigen gebruik of terug leveren.

8. Regio

Gemeente Haarlemmermeer.

9. Energiebron en techniek

Samen met het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer van gemeente Haarlemmermeer gaan wij 1MWpiek zonneweides aan ons gelijkspanningsnet koppelen. Het onderzoek daarnaar is nu volop aan de gang. Verder worden er WKK systemen gebruikt.

10. Kennis delen

Wij zijn zeer actief op een aantal technische hogescholen en op de TU Delft, waar we meewerken aan het opzetten van lesprogramma’s. Verder worden er regelmatig gastcolleges gegeven door Harry Stokman. Direct Current richt zich er ook op om studenten te stimuleren en enthousiast te maken voor gelijkspanning door ze de mogelijkheid te geven stages te lopen of afstudeeropdrachten te doen binnen het bedrijf. Aangezien gelijkspanning een zeer gespecialiseerd onderwerp betreft, doen ze daardoor veel kennis op in het bedrijf. Ook hebben wij veel ondersteuning verleend aan een SIA-RAAK programma.

11. Overtuig de jury

Direct Current heeft elektronica ontwikkelt om gelijkspanningssystemen te beveiligen en daardoor zijn gelijkspanningsnetten nu wel toepasbaar. Bovendien zijn wij nu bezig het systeem te toetsen binnen de NEN-normen en hebben daarbij maatschappelijk draagkracht en support nodig indien wij deze normen moeten aanpassen. In een werkgroep samen met de NEN zijn we bezig met het aanpassen van de NEN-normen op het gebied van gelijkspanning. Om maatschappelijk draagkracht te krijgen voor gelijkspanning en om tegen de vooroordelen dat gelijkspanning onveilig zou zijn te vechten, willen wij met onder andere de P-Nuts Award ons project bij het bredere publiek onder de aandacht brengen.

Het project DC=DeCent is uniek in de wereld en is voor Nederland een enorme kans om hiermee koploper te zijn op het gebied van gelijkspanningsinfrastructuur, oftewel slimme netten/smart grids. Duurzame energie kan alleen echt succesvol worden met een efficiënte infrastructuur op gelijkspanning. Denk bijvoorbeeld aan de conversies die nu nodig zijn om wisselspanning bij elk apparaat om te zetten in gelijkspanning waardoor constant energieverliezen optreden. Door een gelijkspanningsinfrastructuur worden bijvoorbeeld convertors overbodig en bespaart men op grondstoffen en energieverliezen. Daarom is het fundament van duurzame energie de gelijkspanningsinfrastructuur! En dat is waar Direct Current met het project DC=DeCent aan bouwt!

Voor meer informatie over DC=DeCent, zie deze link.