Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 56ste inzending P-NUTS Awards 2015: “BuurtEnergieWinkel”
Website: http://www.buurtenergiewinkelzuid.nl
Naam inzender: Oscar Vrij, Imre Doff, Max Drath
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

Bij de Buurtenergiewinkel kan je terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van energiezuinig wonen. Het is geen winkel in de letterlijke zin van het woord maar een fysieke locatie voor iedereen met vragen over (onder andere) energiebesparing in het huishouden, vragen over de gas- en elektriciteitsrekening, zonnepanelen, windenergie en isolatie.

Veel bewoners van Amsterdam (Zuid) drukken de stookkosten zo heftig op de maandlasten dat er zelfs sprake is van ‘energie armoede’. Het gaat dan over huishoudens die – na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud – niet genoeg geld overhouden voor het betalen van de energierekening. Ook is het natuurlijk niet fijn om in de tocht en in de kou te moeten zitten. De BuurtEnergieWinkel is dan de plek waar bewoners naar toe kunnen gaan voor ondersteuning en advies over energiebesparing.

Met de BuurtEnergieWinkel zorgen we ervoor dat bewoners bewust worden van het energieverbruik en energiebesparende maatregelen kunnen toepassen aan en in hun woning. Dat kan gaan om kleine toepassingen zoals tochtstrips of radiator folie maar in sommige gevallen ‘zwaardere’ maatregelen. Zo kan je als huurder zelf een voorstel doen aan de verhuurder voor dingen zoals dubbele beglazing, vloerisolatie of een nieuwe ketel. Ook vragen over servicekosten, collectieve stookinstallaties of andere zaken die te maken hebben met huurrecht passeren bij de BuurtEnergieWinkel en kunnen doorverwezen worden naar het Wijksteunpunt Wonen.

Daarmee is het geen winkel in de traditionele zin van het woord, maar een fysieke locatie waar bewoners terecht kunnen met vragen over onder andere energiebesparing in het huishouden, vragen over hun gas- en elektriciteitsrekening, zonnepanelen, windenergie en isolatie etc. Tevens liggen er de benodigde voorlichtingsmaterialen op het gebied van duurzaamheid en zijn er bespaar-producten te bekijken.

(meer informatie zie bijlagen)

Context en/of korte geschiedenis:

De BuurtEnergieWinkel is een initiatief van het Wijksteunpunt Wonen Zuid. Het WSWonen krijgt te maken met kwesties over de huurprijs, servicekosten, achterstallig onderhoud maar ook splitsing, renovatie vragen en daarmee ook over energiebesparing en duurzaamheid. De BuurtEnergieWinkel biedt de mogelijkheid om al die vragen op een laagdrempelig spreekuur aandachtig en deskundig te behandelen. Zo kan er worden gekeken naar wat de beste oplossing is. Heb je als bewoner een duidelijke in beeld wat er op factuur van je energiebedrijf staat dan weet je ook makkelijker de juiste weg te vinden om dit jaarlijkse bedrag omlaag te krijgen.

De BuurtEnergieWinkel is het beste te beschrijven als een loket/kennisruimte waar mensen uit de buurt voor een groot deel zelf invulling aan kunnen geven en vrijblijvend informatie kunnen opvragen. In die zin is er geen sprake van een formele organisatiestructuur, afgezien van het feit dat de spreekuren en scholing gecoördineerd worden door professionals/deskundigen op het gebied van huurrecht, energie en (duurzame) renovatie.

(meer informatie zie bijlagen)

Organisatievorm:

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid en daarmee de buurtenergiewinkel wordt uitgevoerd door Stichting Wijkcentrum Ceintuur i.s.m. het Amsterdams Steunpunt Wonen.

Financiering:

Structurele en incidentele gemeentelijke subsidies.

Professionaliteit:

Professionaliteit gaat de binnen de context van de BuurtEnergieWinkel vooral over de juiste kennis en expertise in huis te hebben. Veel kennis hebben wij zelf in huis zoals een bouwkundige, energiemedewerkers en uitgebreide juridische kennis van huren en huisvesting.

Naast de juiste kennis hechten we uiteraard ook veel waarde aan goede begeleiding en aandacht voor de bewoners die we het ‘juiste pad’ op willen sturen. Ook hebben we in de loop der tijd een netwerk opgebouwd met andere organisaties in Amsterdam. Maar ook wij kunnen niet alle vragen beantwoorden en zo heeft de BuurtEnergieWinkel met andere organisaties in Amsterdam Zuid een soort scond-level-advies organiseert. He is belangrijk dat iedere bewoner of initiatief op de juiste pad kan gestuurd worden.

Aantrekkingskracht:

Bijna maandelijks schrijven we artikelen in verschillende wijkkranten en nieuwsbrieven over energie opwekken en besparen in (huur) woningen en wat de BuurtEnergieWinkel kan betekenen voor mensen. Dit doen we ook met behulp van praktijk voorbeelden.

Verder benoemen we de BuurtEnergieWinkel tijdens voorlichtingsavonden, en in het voorlichtingsmateriaal. Actuele informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.buurtenergiewinkelzuid.nl. Omdat er verschillende innovaties zijn toegepast op het gebouw waar de BuurtEnergieWinkel is gevestigd zijn er geregeld groepen van andere initiatieven die benieuwd zijn naar onder meer de aanwezige infrarood panelen, zonnepanelen en leemisolatie.

Er kunnen altijd rondleiding worden gegeven en ook kan de locatie worden gebruikt voor andere (duurzame) initiatieven om te vergaderen. Ook gaat de BuurtEnergieWinkel onder leiding van een thermograaf met buurtbewoners de straat op om warmtefoto’s te maken van gevels. Zo krijgen mensen een beter inzicht waar de tocht en kou in de woning vandaan komt.

Lid worden is bij geen van de activiteiten noodzakelijk.

Exploitatie:

n.v.t.

Regio:

Specifiek voor bewoners van Stadsdeel Amsterdam Zuid, maar we doen ook aan kennis uitwisselen met andere stadsdelen. Daarnaast neemt de BuurtEnergieWinkel deel aan (stads) brede evenementen op het gebied van milieu en energiebesparing zoals de de geveltuinendagen en de stedelijke ‘bewonersenergiedag’ van vorig jaar.

Energiebron en techniek:

Energiebesparing begint met kleine zelf aangebrachte voorzieningen welke niet veel moeten kosten maar toch weer terug te zien zijn op de eigen energienota.

Vrijwel alles op het gebied van energiebesparing komt in de BuurtEnergieWinkel aan de order. Van laagdrempelige maatregelen zoals radiatorfolie, standbij-killer, schakelbare stopcontacten of een eenvoudige zonnepaneel wat direct via de gewone stopcontact stroom terug levert.

Maar wij kunnen ook adviezen geven voor grootschalig opwekken, energie besparen door isolatie dat toepasbaar wordt in woningen, zonneboilers, warmtepompen, PV-panelen infraroodpanelen, vloerisolatie, dakisolatie, etc.

Voor speciale adviezen heb wij een samenwerking met andere initiatieven en een spreekuur “duurzaam en ecologisch bouwen” gegeven van een externe architect. Omdat het Groen Gemaal afgelopen jaar gerenoveerd is naar een duurzame en ecologische werk- en vergaderplek is het tegelijk een voorbeeld van verschillende bouwkundige en installatietechnische technieken.

Kennisdelen:

Kennis delen is en van de hoofdtaken naar wat wij streven met de BuurtEnergieWinkel. Wij organiseren themabijeenkomsten, organiseren acties met de voedselbank, geven inzicht in warmteverliezen van woningen door warmtebeelden en willen helpen om de servicekosten voor energie zo laag mogelijk te houden.

Overtuig de jury:

Om wonen in Amsterdam-Zuid betaalbaar te houden is het essentieel dat bewoners grip kunnen krijgen op de kosten voor warmte en elektra. De huren zijn immers al hoog genoeg. Het heeft in veel gevallen weinig zin om net zo lang te wachten tot de verhuurder of de vereniging van eigenaren met energiebesparende maatregelen komen. Dit geldt voor zowel individuele gevallen als initiatieven van grote groepen bewoners.

Vaak kunnen bewoners dus beter zelf het initiatief nemen om energiebesparing te realiseren. Dankzij de Buurtenergiewinkel staan ze daar niet alleen voor en komt men er achter dat er veel meer mogelijk dan dat er in eerste instantie werd gedacht.

Belangrijk is het dat wij dit voor iedereen mogelijk is om energie-armoede te voorkomen of te bestrijden. Dit vraagt om een plek waar iedereen kennis en informaties kosteloos en vooral laagdrempelige kan vinden.