Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 48ste inzending P-NUTS Awards: “geWoonboot”
Website: http://www.gewoonboot.nl
Naam inzender: Jan Huisman en Joan kramer
Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief Award

Beschrijving:

Het doel van de geWoonboot is meervoudig.

Van origine is het gebouw zelf een eerste voorbeeldwoning van autarkisch wonen op het water en dient als inspiratiebron voor mensen die ook op deze wijze willen wonen.

Het CPO Schoonschip (www.schoonschipamsterdam.org), NDSM Energie (www.ndsmenergie.nl) en de Ceuvel (www.ceuvel.nl) zijn geïnspireerd door de boot. De systemen aan boord zijn proven-technology.

Als hoofddoel heeft de boot de functie als vergader- en trainingslocatie waarbij bedrijven de locatie huren voor een bijeenkomst op deze bijzondere plek in het IJ bij de NDSM-werf.
Alle bedrijven aan boord maken kennis met de werking van de duurzame systemen aan boord waarbij de boot zelf niet alleen inspireert, maar ook aanzet tot actie om zelf aan de slag te gaan.

Daarnaast initieert de geWoonboot zelf bijeenkomsten voor het stimuleren van verduurzamen van haar omgeving en doet dienst als kennis platform zoals bijv Project “NDSM Duurzaam in actie!”, waarbij alle festival organisatoren op de NDSM aan boord de koppen bij elkaar steken voor het minimaliseren van de CO2-footprint tijdens de festivals De organisatoren delen ervaring en kennis tijdens dit project.

Context en/of korte geschiedenis:

De geWoonboot is een autarkische (zelfvoorzienende) waterwoning gebouwd in 2006 door Delta Wonen in Zwolle en is jarenlang thuisbasis geweest van de energie expositie Opgewekt.nu op de creatieve en innovatieve NDSM-werf .

Sinds april 2012 is de boot overgenomen door Jan Huisman en Joan Kramer en heeft deze bijzondere waterwoning een nieuwe functie gekregen als “Flagship Duurzaamheid NDSM” .

Op deze duurzame ontmoetingsplek komen bedrijven inspiratie opdoen tijdens een vergadering, heisessie of brainstorm sessie met het team waarbij alle bezoekers kennis ervan nemen dat dit autarkische gebouw heel geWoon is.

Daarnaast initieert de organisatie van de geWoonboot ook het verduurzamen van de NDSM-terrein tezamen met de community en bied duurzame initiatieven in Amsterdam Noord een platform en verbind deze.

Organisatievorm:

De organisatievorm is een VOF.

Financiering:

De financiering van het gebouw is mede stand gekomen door de TRIODOS bank. Bedrijven huren de locatie voor een vergadering, training of heisessie.

Professionaliteit:

De geWoonboot heeft naast de eigenaren een betaalde werknemer. De energie die lokaal wordt opgewekt wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering aan boord, de overproductie wordt opgeslagen in accu’s aan boord (en in de toekomst in de elektrische bedrijfs auto en boot) .

Op de NDSM is het op dit moment nog niet mogelijk aan het net terug te leveren, er is nog geen slimme meter beschikbaar.

Aantrekkingskracht:

De geWoonboot communiceert helder op social media, tijdens rondleidingen en op haar website hoe de systemen werken, hoe gewoon en makkelijk het is om te opereren op schone energie, je eigen water te zuiveren, warmte te halen uit je omgeving en het regenwater op te vangen.

Exploitatie:

nvt

Regio:

De geWoonboot ligt in Amsterdam Noord bij de NDSM-werf en heeft landelijke bekendheid.

Energiebron en techniek:

*De zonnepanelen op het dak wekken ongeveer 4000 kWh op jaarbasis op.
*Het regenwater wordt opgevangen op het mos sedum dak en opgeslagen in een 1000 liter tank. Hiermee wordt de toilet doorgespoeld en besparen we per spoelbeurt 8 liter drinkwater. Het opgeslagen afvalwater uit de septic tank wordt naar de helofyten filters gepompt en daar gezuiverd. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in de boot en kan gebruik worden spoelwater voor het toilet of gezuiverd worden naar drinkwater (dit laatste wordt op dit moment niet gedaan ivm publieke functie).
* De verwarming wordt uit het IJ gehaald middels een warmte wisselaar en een warmtepomp
* De zonneboiler verwarmt water dat wordt opgeslagen in 4 x 100 liter tanks, deze helpen mee met de vloerverwarming.
* De boot is bijzonder goed geïsoleerd (wanden, 4 lagen glas, aarde op het dak) en de convectie lunchzuivering zorgt voor invoer van voorverwarmde verse lucht.
* De materialen waarvan de boot is gemaakt zijn red ceder hout, aluminum, beton en glas.

Kennisdelen:

De kennis wordt online gedeeld en op locatie vind er kennis uitwisseling plaats met andere initiatieven uit o.a. Amsterdam Noord. De geWoonboot is voornemens in co-creatie een nieuwe versie 2.0 te realiseren met de wetenschap van nu en de visie van de toekomst.

Overtuig de jury:

Deze woonboot is niet alleen een inspirerend en werkend voorbeeld van een autarkische waterwoning met proven technology, maar als organisatie zijn we vernieuwd dat we een grote groep bedrijven & bezoekers inspireren op deze bijzondere plek en met elkaar verbinden om zelf duurzaam in actie te komen.

http://www.ndsm.nl/2015/02/26/ndsm-duurzaam-in-actie-van-start/

Jan Huisman gaat tijdens sail een duurzaam restauratie project starten op de NDSM om te laten zien dat dit ook schoon kan.