Een duurzaam Fries energiebedrijf dat goedkoop stroom levert aan de Friezen. Extra geld voor het levensloopbestendig maken en duurzaam verbeteren van woningen. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe Friese coalitieakkoord, onder de titel Nieuwe Energie voor Friesland. Voor het realiseren van de ambities is wel minder geld. PvdA, CDA en FNP vormen de nieuwe coalitie van Friesland.

Het nieuwe college wil samen met woningcorporaties en gemeenten investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Zoutwinning is alleen mogelijk onder zee. Projecten ter versterking van het Friese hoofdwegennet gaan door volgens plan. Aandacht blijft voor verkeersveiligheid en openbaar vervoer. De oprichting van de Energie Koöperaasje Fryslân zal zorgen voor duurzame en betaalbare energie.

http://www.energiegids.nl/nieuws-details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2011/04/19/DE-Friesland.xml